K+L 3 : voorzangers

ONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN

Baptist en Alix

VOCALE STEUN BIJ DE EUCHARISTIEVIERINGEN

 

Wij ervaren dat vocale steun door zangers tijdens de eucharistieveringen de liturgie hoger tilt. Gelovigen die de mis ‘op het gelijkvloers’ in de kerk meevolgen, bevestigen dit telkens weer: ‘Hoe mooi en verrijkend klinken die liederen.’ Naast Pro Ecclesia zijn er de ‘voorzangers’ die jaarlijks, en dat al voor de tweeëntwintigste jaargang, in elke viering van 10.30 uur hun stem laten klinken ten dienste van de liturgie van die welbepaalde zondag. Alleen al in Sint-Maarten gaat het hier, vanaf het beurtrolsysteem, om meer dan 25 keer paraat zijn per jaar. Het was een deugddoende beslissing van dirigent Alain Verfaillie met echtgenote Lieve en de andere voorzangers om zich ook ten dienste te stellen van de buurtkerk, Onze-Lieve-Vrouw elke derde zondag van de maand. Er wordt wel een vakantiestop in beide kerken ingelast voor de maanden juli en augustus. De voorgangers, de verantwoordelijken van beide geloofsgemeenschappen en niet het minst de aanwezigen van die gezongen missen danken de voorzangers van ganser harte! De permanente en gewaardeerde steun van het begeleidende orgelspel van Dirk is dan nog eens een pluspunt!