K+L 02 : Nieuwjaar

ONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN

  
Fadi en Kasper

 

NIEUWJAARSLIED VAN DIETRICH BONHOEFFER

 

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed en getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,
O Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bitt’re beker geven,
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar, zonder beven,
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het: uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwegen horen stijgen
tot lof van U: het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke dag.

 WIJ HEFFEN HET GLAS OP HET NIEUWE JAAR

 Wij nodigen jullie daartoe hartelijk uit op zondag 14 januari 2018 na de viering van 10.30 uur in de onthaalruimte van de kerk.
Traditiegetrouw verwent het feestcomité er ons met een lekker glaasje en een fijn hapje.
Door onze aanwezigheid bemoedigen wij elkaar en kunnen wij het nieuwe jaar hoopvol tegemoet zien en mekaar het allerbeste toewensen.

OVERLEDEN

Jan Bulcaen, erekoster van de Sint-Maartensgemeenschap.
Martine Destoop, (geb. in 1957 in Moeskroen).

GEDOOPT

Viviana, dochertje van Arsen en Larissa Jesayan.