januari 2018

K+L 05 : Maria-Lichtmis

ONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN

Margaux en Sander

 MARIA-LICHTMIS 2 FEBRUARI

 Inleiding: vanwaar de naam ‘februari’?

Fabruus, de Romeinse god van de purificatie, gaf zijn naam aan deze maand. Het was de maand van de grote reiniging en boetedoening, die ‘februa’ werden genoemd. Midden in februari werd een groot zuiveringsritueel gehouden. Ook de mensen denken in deze dagen aan een dergelijke loutering na de vele feestdagen van december en januari. Aswoensdag valt trouwens meestal in deze zelfde maand die ook ‘sprokkelmaand’ wordt genoemd naar het Latijnse ‘spurcalia’ (reiniging). De synoniemen ‘kortemaand’ en ‘schrikkelmaand’ behoeven geen nadere uitleg.

Hoe kwam het tot Maria-Lichtmis?

Alweer beginnen we bij de Romeinen: die hielden op dezelfde 2de februari een groot feest met een processie en kaarsen maar wel ter ere van de zon. In het christendom werd 2 februari omgevormd tot Maria-Lichtmis waarbij het verhaal van Jezus’ opdracht in de tempel  (nu ook zo weergegeven) wordt verteld. Naar analogie met het evangelie worden op die dag in vele parochies de dopelingen van het voorbije jaar gezegend. Tijdens de eucharistie (mis) worden de meegebrachte kaarsen (licht) gewijd. Wist je dat Lichtmis ook het patroonsfeest van de Leuvense universiteit is, de KUL? Maria is er immers de patroonheilige van.

Waar kan je nog terecht voor een dergelijke viering?

Als het gaat om de dag zelf, dit jaar vrijdag 2 februari, kan het alvast om 16 uur in de Mattheuskapel in het begijnhof. Priester Luc is de voorganger. Hij wordt gesteund door Pro Ecclesia met heel passende liederen, o.a.: Licht dat ons aanstoot in de morgen, en Zalig Gij die hebt geloofd. Vier je mee?

 Al is het vrouwtje nog zo arm, …

Waarom nu precies pannenkoeken? Er wordt verteld dat de pannenkoek door zijn ronde, goudgele vorm doet denken aan de zon. Maar ook ieder kind wordt bij dit pannenkoekenfestijn vaak een ‘zonnetje’ in huis. Gezellig samen bij een warme pannenkoek met bruine suiker of confituur erop en met warme chocolademelk. Dat is een echt lichtfeest, niet enkel voor de kinderen!

K+L 04 : Nieuwjaarswensen

WIJ WISSELDEN ONZE NIEUWJAARSWENSEN UIT

Maar eerst: de viering

Zondag 14 januari om 10.30 uur.

Maar daarvoor was er al heel wat beweging in en rond de kerk. De talrijke koorzangers waren al meer dan een halfuur aan het inzingen, begeleid door organist Dirk aan het kistorgel. En ook de vormelingen waren al op stap om in de eucharistie van dienst te zijn. Het hele gezin van de familie Gheysens was op post voor de traditionele herdenking van vader Noël en moeder Margareta.

 

Met o.a. de vormelingen

Vooraan zaten de kandidaat-vormelingen met hun respectieve catechist. Zij zorgden voor het welkomstwoord en later voor de voorbeden. En priester Geert Goethals sprak zijn gewaardeerde homilie uit met als kern: Jezus zei niet: ‘Je mag dit niet, je moet dát doen maar wel: kom met Mij en maak het mee. Ik nodig je uit om Mij te volgen en je ziet wel!’ Geert nodigde ons uit om mee te doen met de actie voor de armen door slechts vijf euro te besteden voor een door de behoeftigen aangeboden en zelf uit te kiezen voedselpakket. Je zult nog de kans krijgen om daaraan mee te werken door een foldertje met het rekeningnummer of door middel van een cheque (met hetzelfde bedrag) aan te kopen. Meer info in de kerk achteraan. Voorganger Luc was ook enthousiast en herhaalde graag kort die boodschap bij de zending waarna de zegen volgde. Priester Luc wees ook op de tentoonstelling met talrijke foto’s bezorgd door onze priester-in-zending, Jan Van Den Hoven. Deze laatste betuigde daarmee de ettelijke jaren financiële steun van vele parochianen voor zijn werk en zijn projecten in Brazilië. De beelden toonden de resultaten van de geldelijke steun.

Prima tot daar. Het was nu tijd voor:

 

Een glaasje, een hapje bij onze nieuwjaarswensen

Niet enkel de familie Gheysens bleef nog graag maar ook de vormelingen, de vele acolieten en talrijke gelovigen bleven om elkaar het allerbeste voor 2018 te wensen: een gezegend jaar, een duurzame gezondheid, alle liefde en vriendschap. Kortom: alle goeds voor jou en je dierbaren. Het feestcomité had andermaal gezorgd voor heel veel lekkere, gevarieerde hapjes, een glaasje witte of rode wijn of fruitsap. De receptietafel was prachtig versierd door Mimi van het begijnhof. De bediening verliep uitstekend. Ook onze welgemeende dank daarvoor! Intussen gingen heel jonge meisjes en jongens rond voor steun aan Vredeseilanden met een aankoopje uit hun mandjes. ’t Was allemaal weer fantastisch, tof om mee te maken, als een schitterend begin van alweer een nieuw jaar!

 

OP DE AGENDA

Mattheuskapel, begijnhof, vrijdag 2 februari om 16 uur: Maria-Lichtmis  met de vocale steun van Pro Ecclesia, begeleid door organist Dirk en voorgegaan door deken Geert.

K+L 3 : voorzangers

ONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN

Baptist en Alix

VOCALE STEUN BIJ DE EUCHARISTIEVIERINGEN

 

Wij ervaren dat vocale steun door zangers tijdens de eucharistieveringen de liturgie hoger tilt. Gelovigen die de mis ‘op het gelijkvloers’ in de kerk meevolgen, bevestigen dit telkens weer: ‘Hoe mooi en verrijkend klinken die liederen.’ Naast Pro Ecclesia zijn er de ‘voorzangers’ die jaarlijks, en dat al voor de tweeëntwintigste jaargang, in elke viering van 10.30 uur hun stem laten klinken ten dienste van de liturgie van die welbepaalde zondag. Alleen al in Sint-Maarten gaat het hier, vanaf het beurtrolsysteem, om meer dan 25 keer paraat zijn per jaar. Het was een deugddoende beslissing van dirigent Alain Verfaillie met echtgenote Lieve en de andere voorzangers om zich ook ten dienste te stellen van de buurtkerk, Onze-Lieve-Vrouw elke derde zondag van de maand. Er wordt wel een vakantiestop in beide kerken ingelast voor de maanden juli en augustus. De voorgangers, de verantwoordelijken van beide geloofsgemeenschappen en niet het minst de aanwezigen van die gezongen missen danken de voorzangers van ganser harte! De permanente en gewaardeerde steun van het begeleidende orgelspel van Dirk is dan nog eens een pluspunt!

K+L 02 : Nieuwjaar

ONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN

  
Fadi en Kasper

 

NIEUWJAARSLIED VAN DIETRICH BONHOEFFER

 

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed en getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,
O Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bitt’re beker geven,
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar, zonder beven,
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het: uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwegen horen stijgen
tot lof van U: het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke dag.

 WIJ HEFFEN HET GLAS OP HET NIEUWE JAAR

 Wij nodigen jullie daartoe hartelijk uit op zondag 14 januari 2018 na de viering van 10.30 uur in de onthaalruimte van de kerk.
Traditiegetrouw verwent het feestcomité er ons met een lekker glaasje en een fijn hapje.
Door onze aanwezigheid bemoedigen wij elkaar en kunnen wij het nieuwe jaar hoopvol tegemoet zien en mekaar het allerbeste toewensen.

OVERLEDEN

Jan Bulcaen, erekoster van de Sint-Maartensgemeenschap.
Martine Destoop, (geb. in 1957 in Moeskroen).

GEDOOPT

Viviana, dochertje van Arsen en Larissa Jesayan.