december 2017

K+L 01 : Kerstweekeinde

KERSTWEEKEINDE

De middernachtviering is voor heel wat gelovigen onmisbaar om de overgang te maken van duisternis naar licht. Vier weken lang zongen we: ‘Wachter, hoe ver is de nacht (nog)?’ De nacht liep ten einde, de dag kwam naderbij. Eindelijk weerklonk: ‘Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, kom in ons midden.’ Pro Ecclesia was daarbij de vocale steun met de dankbare begeleiding van het orgel met feestelijke klanken, bijgestaan door die  van de klarinet.
Kerst, een feest van blijheid, van eenvoud, van vrede, van verbondenheid. Dat bleek op de dag van Kerstmis zelf met nog meer aandacht voor het Licht en feestvreugde, met zang, blije orgelklanken en feestelijke instrumenten.

licht uit Bethlehem

HUNKER NAAR HET SAMENZINGEN VAN KERSTLIEDEREN

Voorbereiding
26 december, tweede kerstdag. In de voormiddag is er in de kerk veel beweging. Medewerkers van het Davidsfonds Kortrijk en van Pro Ecclesia werken hard om de prachtige kerkruimte klaar te krijgen tegen de middag want de jaarlijkse samenzang van ‘U zijt wellekome’, een ondertiteling van ‘Vlaanderen zingt kerst’ gaat zijn zevende jaargang in.
Het is inderdaad een samenwerking tussen het plaatselijke Davidsfonds en ons kerkkoor Pro Ecclesia. Alles oké? Piano op haar plaats, stoelen tot in de middengang, partytafels, receptietafels, de koelkast, rode en witte wijn, fruitsap, water, nootjes, chips, de liedboekjes,  het programma van 2017, … Om 15 uur al komen de koorzangers achter het altaar om het meeste nog eens in te zingen.

16 uur

Het wordt stilaan vier uur in de namiddag. Ja, de middenbeuk geraakt vol. Ook aan de rechter- en de linkervoorkant zitten er heel wat ‘meezingers’. De vrolijke kerstsamenzang kan beginnen! Na een eerste lied brengt de voorzitter van het Davidsfonds Kortrijk het welkomstwoord met een duiding over het eerste goede doel: Wan Joeri, arme inwoners van Kameroen financieel helpen om voor de gewoonste voorzieningen te zorgen. Het koor zingt soms een strofe voor, de aanwezigen zingen graag mee. Tussendoor is er het muzikale intermezzo van onze begeleider aan de piano  Angelino (Manderick): hij neemt tussendoor zijn saxofoon en brengt een welbekende melodie. De man is duidelijk een profi. Wat klinkt een sax o zo uniek! De begeleiding aan de piano helpt alle zangers, ook voor de overgang naar het volgende lied.

Mooie liedjes …

Pro Ecclesia o.l.v. Carlos zingt tussendoor Gaudete! Gaudete! Christus est natus en op tekst van Luc Herbots, op muziek gezet door Paul Schollaert: Gods kerstwonder.

Vóór het laatste lied wil koorvoorzitter Hugo iedereen danken: de kerkfabriek, het Davidsfonds Kortrijk, deken Geert, koster Filip, het koor met dirigent Carlos, onze begeleider en saxofonist Angelino en niet het minst de talrijke aanwezigen die heel graag meezongen. Het tweede goede doel waarvoor de vrije bijdragen zullen dienen: De stem van ons geheugen, financiële hulp voor mensen met dementie. Zij voelen zich beter bij het samen zingen. Bij Pro Ecclesia zingen betekent: vreugde, echte vriendschap, bijzondere activiteiten, ook feestvieren. En het is nog gezond ook tegen stress en zorgen. Davidsfpnds Kortrijk nam alle kosten op zich, ook die van de druk bijgewoonde receptie achteraf. Geen enkele eurocent wordt van de vrije bijdragen genomen. Het werd een vreugdevol napraten.

WIJ WENSEN U ALLEN EEN GEZEGEND, VOORSPOEDIG NIEUW JAAR MET EEN DUURZAME GEZONDHEID

 

 

K+L 52 : Kerst in Magdalenawijk en Mattheuskapel

ONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN

 

Wij gaan verder met telkens twee vormelingen voor te stellen: Diaz en Jana

 

KERST IN DE MAGDALENAWIJK

Voorheen in onze wijk: Bijbellezing, de wijkmis voor de overledenen, kerstbijeenkomst, … De Bijbellezing vindt nog altijd plaats maar nu in een lokaal van De Zindering, het vroegere gebouw van de parochiezaal van Sint-Maarten. De vroegere, mooie en authentieke kerststal van Dries Vandeputte, gewezen inwoner van de wijk, werd meer dan dertig jaar uitgestald aan de andere kant van het Magdalenapark, rechtover de Karel de Goedelaan. Het was niet langer mogelijk om deze stal met de mooie schilderingen van Maria en Jozef en het Kerstekindje te monteren. Silvère Vankeirsbilck kende een adres om toch nog aan een eenvoudige stal te geraken. Daarvan zie je de foto. Silvère kennende: alles moet zo perfect mogelijk zijn en dus heeft hij de ster herschilderd en gezorgd voor de nodige kleine attributen om de kerststal op dezelfde plaats te monteren tot en met Driekoningen, vroeger ook wel door sommigen ‘dertiendag’ genoemd. Inderdaad, Driekoningen valt op 6 januari, de dertiende dag, Kerstmis meegerekend. Tegenwoordig heeft men het over de Epifanie of de Openbaring van de Heer, met name de aanbidding door de drie Wijzen uit het Oosten, het doopsel in de Jordaan en de bruiloft van Kana.

 

KERST IN DE MATTHEUSKAPEL
Inleiding

Kortrijks begijnhof, zaterdag 16 december. Om 15 uur al komen dertig zangers van Pro Ecclesia in de Mattheuskapel samen om zo’n drie kwartier de kerstliederen in te zingen. Tegen zestien uur zat de kapel dan vol met enthousiaste toehoorders die af en toe ook konden meezingen.

Het is 16 uur

In hun kooruniform en met hun rode liederenmap stonden ze klaar: sopranen, alten, tenoren en bassen. Uiteraard vooraan dirigent Carlos en op het doksaaltje aan dat eeuwenoude orgeltje de talentrijke organist, Dirk Blockeel, met het fijne fingerspitzengefühl. Niet minder dan twintig meerstemmige kerstliederen kwamen aan bod. Al enkele jaren wordt ook Kerstnacht, die schone aangehouden. Eigen dichters en componisten worden niet vergeten. Is bijvoorbeeld het refrein ervan niet nog altijd brandend actueel en een universele kerstwens, zeker in deze tijden?
Kerstnacht, die schone,
kan liefde niet wonen
in ieders gemoed?
Kerstnacht, wij smeken,
wees ’t wekkende teken
van ’t Opperste goed.
Schitter, o sterre,
daar hoge en verre,
als liefdesignaal
voor ons allemaal.
(T. Eug. De Ridder en m. Armand Preud’homme)

Het verdere verloop

Enkele nieuwe kerstliederen kregen opnieuw aandacht dit jaar:
Weihnachten (Mendelssohn-Bartholdy
Gods kerstwonder (t. Luc Herbots en m. Paul Schollaert)
Tussen twee periodes van een reeks liederen bracht organist Dirk een mooi, muzikaal intermezzo. Dirk heeft ongetwijfeld de gave schitterend te begeleiden. Zijn improvisatie op ’t Is geboren, het god’lijk kind, werd door iedereen fel gesmaakt. Een glimlach van de toehoorders beneden was vanzelfsprekend!
Het was al een heel druk jubileumjaar: wij danken van harte alle zangers voor hun gedreven en permanente inzet!Wij zijn de Vrienden en Bewoners van het Begijnhof op onze beurt heel dankbaar dat we enkele keren per jaar in die sfeervolle Mattheuskapel mogen zingen. 

WIJ WENSEN U FIJNE, VREUGDEVOLLE KERSTDAGEN EN EEN GEZEGEND 2018.

K+L 51 : dienen – Jairus

ONZE VORMELINGEN DIENEN

Catechese

Christiane, Rika en Pascal, onze catechisten voor het zoveelste jaar, hadden een nieuwe beurt georganiseerd voor onze 24 kandidaat-vormelingen met als thema: dienen. En … de vormelingen hebben inderdaad ook tijdens de eucharistieviering van zondag 10 december om 10.30 uur hun best gedaan om ‘dienen’ in de praktijk te brengen, na een woordje over de vorige beurt.  Ze waren van dienst om aan de lezenaar beklijvende teksten te brengen.

 

Welkom, schuldbelijdenis, voorbeden

* Alix las het welkomstwoord voor:

 

‘Lieve mensen,

We zijn de vormelingen van één groepje van de vormselcatechese en we wensen jullie iets te vertellen over onze vorige beurt: ‘gemeenschap’. We leerden dat we samen met jullie de ‘kerkgemeenschap’ zijn en om ons verbonden te voelen, komen we hier samen rond Jezus.’

Uit de schuldbelijdenis las Floor het volgende voor:

‘ Als we te weinig verlangen dat Jezus met Kerstmis naar ons komt en als we niet vragen zoals Johannes de Doper: ‘Wie ben jij, Jezus?’, vergeef het ons dan, Heer.’

Charles had voor ons een heel actuele voorbede nu de actie ‘Welzijnszorg’ in deze adventstijd onze volle aandacht vraagt:

‘ Wij bidden dat Jezus bij ieder van onze kerkgemeenschap mag komen en dat wij ons hart openstellen voor de mensen die arm zijn.’

 

Even terugkomen op ‘dienen’

Tijdens de catechesebeurt wordt ‘dienen’ met heel wat inhoudsvolle woorden en voorbeelden glashelder gemaakt:
nederigheid – zich opofferen – win-winsituatie – Jezus volgen.
Zoals een getuigenis van een zuster franciscanes die bewust met haar gemeenschap in de armste buurten in Groot-Brittannië woont, Luxe hoort daar niet bij.

Met Jezus’ woorden:
– Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.
– Alles wat je voor één van de minsten hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.
– Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.
En ook nog: Jezus wast de voeten van Zijn leerlingen. Nog een voorbeeld van echte opoffering: het leven van pater Damiaan.

De barmhartige Samaritaan: achterhaald?

In 2011 komt Yue Yue, een tweejarige Chinese peuter, onder de wielen van een bestelwagen terecht. De chauffeur houdt even halt maar rijdt dan gewoon verder. De bestelwagen hobbelt nog eens over het zwaargewonde meisje. 18 mensen passeren de plaats, te voet, met de (brom)fiets, … maar lopen door. Een tweede chauffeur rijdt ook nog over de peuter.
Pas 7 minuten na de eerste aanrijding daagt een vrouwelijke vuilnisophaler op. Zij legt haar vuilniszak opzij en bekommert zich om het meisje. Ze roept hulp. Hierdoor komt ook de moeder plots aangelopen. In het ziekenhuis overlijdt het meisje door zware verwondingen aan de hersenen.
Een veiligheidscamera had alles gefilmd. De beelden reizen de wereld rond. Ze veroorzaken een storm van ongeloof en woede…
Proficiat, beste catechisten en vormelingen, met andermaal een beklijvende, leerzame catechesevoormiddag!

soep en een babbel na de mis

tussen zindering en kerk konden sneeuwballen niet ontbreken!

WERKVERGADERING IN EEN KERSTSFEER

 

Jaïrus, onze werkgroep voor senioren met speciale aandacht voor de zieken, de eenzamen door een bezoek te brengen, heeft buiten de lentebijeenkomst voor alle geïnteresseerde 65+’ers en de federale ziekenzalving, ook een traditie om de medewerkers uit te nodigen voor een namiddag info en vorming. In deze decembervergadering gebeurt dat vanzelfsprekend in een kerstsfeer die door ijverige medewerkers zichtbaar wordt gemaakt door de mooie versieringen en de prachtige kerststal uit Peru van Dora Sap. Het is wel een heel werk. Er wordt voor taart en koffie of thee gezorgd. Nee, geen cava, geen wijn, geen bier!
Eerst een kerstbezinning met advents- en kerstteksten. Tussendoor wat bekende liederen in samenzang, door Pieter Mayeur met de gitaar begeleid.
Deken Geert gaf uitleg over de ‘communie aan huis’ wat inderdaad door medewerkers wordt gedaan. De nieuwe kaart ‘Ziekencommunie’ wordt besproken en uitgelegd. Volgt nog wat andere informatie. Er wordt een passend geschenkje voorzien voor de zieken. Pieter heeft nog een speciale attentie voor enkelen die thuis niet meer weg kunnen: hij brengt enkele kerstliederen met een groepje zangers op tweede kerstdag. Prachtig toch? Hartelijk dank aan alle vrijwilligers en aan de voorbereiders van een infonamiddag in een aangename kerstsfeer.

 

K+L 50 : Advent – Choral Evensong

ADVENT

Gebed: Weest waakzaam

Waakzaamheid is een spanning.
Wie waakt en wacht, ziet gespannen uit naar de geliefde, die elk ogenblik kan komen. Hij ziet uit naar het licht, dat – enkel nog weerhouden door wat mistflarden – elk ogenblik kan doorbreken. Waakzaamheid is een actie. Wie waakt en wacht, neemt de hinderpalen weg die de geliefden beletten te komen. Hij verwijdert de beschotten en luiken die de aanbrekende dag in de weg staan. Hij verwijdert alles wat de liefde verhindert zich te ontplooien en schudt het geloof wakker opdat het openstelt voor het onverwachte! Maar waar vind je de kracht van waakzaamheid tenzij in de Blijde Boodschap van de Heer?
(Albert Hari en Charles Singer, Wegen van verwachting.)

Choral Evensong

Dirk Blockeel organiseert met de vzw Orgelkring Kortrijk zeer geregeld Bachconcertnamiddagen met orgel en andere instrumenten en met solisten die ofwel dan een partij hobo, viool, … brengen maar ook met zangers als solisten. Zo kan er een thema worden gekozen in de vasten, na Pasen, rond Pinksteren en later in de periode van oktober tot december o.a. Christus-Koning, de advent en Kerstmis.

Op zondag 3 december liet Dirk het meditatief, muzikaal moment voor de grootste invulling over aan Pro Ecclesia dat nu zijn jubileum van 90 jaar afsluit. Het werd een muzikale adventsmeditatie met als oproep: Breek open de wolken en toon uw gelaat. Dirk was de traditionele begeleider en Eva Debruyne de althoboïste. Zij begon met een eerste keer het rorate coeli solo te brengen.  Koorlid Helena Demeester bracht tussendoor bezinningspoëzie zoals:

Wie verwacht, zal groeien.
Wie verwacht, zal licht zien.
Op een plaats zonder deur, zonder drempel,
glanst het licht van de toekomst
In een kindergezicht.

Het koor bracht dan drie-of vierstemmige, meestal bekende adventsliederen waaronder:

Licht in onze ogen, redder uit de nacht,
Geldt uw mededogen nog wie U verwacht?
Tussen twee liederen in bracht Eva dan weer via klanken de tweede strofe van het rorate. Er volgde een korte Bijbeltekst uit Micha, een van de zogenaamde ‘kleine’ profeten. Hun teksten beslaan niet zoveel bladzijden in de Bijbel.
Dirk en Eva brachten muzikaal hoogstaande intermezzi, alweer met een adventsthema. En Helena vervolgde met:

Er komt een nieuwe tijd.
Niemand zal nog in de kou staan.
Niemand zal nog hongeren.
Niemand zal nog vereenzamen.

Er komt een nieuwe tijd.
Voor iedereen zal er een mantel zijn.
Voor iedereen zal er genoeg zijn.
Voor iedereen zal er vriendschap zijn.

Op weg naar Kerstmis

Wij wensen iedereen een sterke adventstijd waarin diezelfde kern van Kerstmis naar boven komt.
Hoor je graag kerstliederen?

Komt allen tezamen in de Mattheuskapel in het begijnhof op zaterdag 16 december om        16 uur. Pro Ecclesia en Dirk Blockeel zorgen voor een aangenaam, sfeervol uur in een mooie kapel. Gewoon gratis.