november 2017

K+L 49 : DAAV

EEN BEKLIJVEND WEEKEND 

Aanleiding

De Kortrijkse vzw DAAV bestaat dit jaar 25 jaar. De betekenis van de Engelse afkorting is in onze taal: Ontwikkelende Vereniging voor Actieve Vrijwilligers. Anders gezegd: inzet voor de straatjeugd via Don Bosco in India. De  bezielende en enthousiaste hoofdorganisator is de ons welbekende, minzame André Vandenbroucke uit Kortrijk. Hij heeft heel wat vrijwilligers om het vooropgestelde goede doel te bewerkstelligen.

Onze vormelingen

Zaterdag 25 november begon dit verrijkende weekeinde in de Onze-Lieve-Vrouwkerk die tegen 16.30 uur vol zat. De voorganger was Simon Nongrum, een jong gewijd Indische priester die perfect Nederlands sprak. Die zaterdag werd er ook een beroep gedaan op het kinderkoor van Don Bosco: Kinderland Kortrijk o.l.v. Fries Verschaete. Pro Ecclesia voelde zich blij gesteund met andere koorleden uit Altra Voce, de voorzangers, …
Zondag, om 10.30 uur, was er ook heel veel volk in de Sint-Maartenskerk met hetzelfde doel: jubileumweekend van DAAV die ervan gebruikmaakte om geld in te zamelen voor de straatkinderen in Parijs (Père Gilbert) en die van India. Onze vormelingen hadden vóór de mis een catechese en woonden dan de uitgebreide eucharistie (geduldig) bij.

Heel wat concelebranten

Ook op zondag werd het een heel plechtige viering met heel wat concelebranten. Nu was de voorganger mgr. Bert Vanbuel, bisschop-emeritus van Don Bosco uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Zijn roots liggen in Vlaanderen, zijn Nederlands was perfect. Daarnaast waren er nog heel wat medevoorgangers zoals priester Gerard Denys, deken Geert, père Gilbert en andere. De zang kwam dit keer van het alweer versterkt kerkkoor Pro Ecclesia met zangers van Altra Voce en de voorzangers, allen o.l.v. Chris Duprel. Niet alleen weerklonk het Schyvenorgel dankzij Dirk maar er was ook een kopertrio dat extra klank gaf aan de beklijvende teksten en liederen.
Het laatste weekeinde van november staat ook in het teken van Christus-Koning. Het allereerste lied gaf dit excellent weer met dito bekende muziek van Händel waarop al veel teksten werden geplaatst (naast Canticorum).
Ook andere liederen waren bestemd voor Christus-Koning en voor God: Looft uwe God, alle tongen en talen, Mijn herder is de Heer, een driestemmige bewerking van Dirk Blockeel. Laten we nog het wereldberoemde Heilig, heilig ist der Herr van Schubert vermelden. Het zal père Guy Gilbert enorm veel plezier gedaan hebben toen het slotlied werd gezongen: Rien ne changera met een indringende, actuele tekst die koppen met nagels slaat!

Straatkinderen

Wij kennen allemaal het leven van Don Bosco als het gaat om de straatkinderen: hij bracht ze samen, gaf ze vertrouwen, een doel, geborgenheid. Hij liet ze vooral voelen dat ze waardevol waren en een toekomst hadden. Dat is ook wat père Gilbert al decennialang doet in Parijs en wat mgr. Vanbuel deed en nu zijn opvolger doet in de Centraal-Afrikaanse Replubiek. Zijn homilie was overduidelijk: tienduizenden straatkinderen, haveloos, volgen geen school. Verloren? Niemand die om hen geeft? Door hun tussenkomst en de vele collectes werden er heel wat scholen gebouwd. Er is nog een ander probleem aldaar: de moslimrebellen. Zo zijn er ouders met hun kinderen het bos in gevlucht. En dan?

Péré Guy Gilbert

Enkele jaren geleden was hij ook bij ons te gast, toen ook op uitnodiging van André Vandenbroucke. Het is een bijzonder en soms merkwaardig figuur. Praten en blijven praten is geenszins een probleem. Zijn ontleding van onze maatschappij, ook in België, is kenmerkend. Ook bij ons zijn er kinderen die nog meer aandacht, ouderliefde behoeven. Enkele van zijn uitspraken:
‘Wees profeten van de liefde’
‘Wees profeten van de barmhartigheid’
‘Hou van jullie kinderen’
‘Bid elke dag met jullie kinderen’

Ten slotte

Een delegatie van DAAV werd met père Gilbert en sympathisanten zaterdag op het stadhuis uitgenodigd waar père Guy het gulden boek mocht tekenen. En daarna was er een heel gesmaakt, gevarieerd en gevuld volksbanket in de Zindering. Père Gilbert waarschuwde ons: ‘Jullie eten te veel!’
Blijkbaar had de Franse priester niet luidop genoeg gesproken of waren de aanwezigen eerder doof. Ook ik had die terechte vaststelling toen niet gehoord. Er is zoveel om te proeven, het is allemaal zo lekker! Moeilijk om daarvan af te blijven.
Een gevuld weekeinde, zeker voor degenen die de twee dagen volgden. Er werd telkens heel wat geld ingezameld dat naar de straatkinderen vaan India gaat en naar die van Parijs. Proficiat, DAAV. Een schitterende organisatie! Dank aan allen voor de milde bijdragen.

 

 

K+L 48 Sint-Cecilia Choral Evensong

 

DUBBEL FEEST

 

Locatie

Het zal op dit einde van het jaar al welbekend zijn dat ons kerkkoor Pro Ecclesia 90 jaar bestaat. Verbaast het je dan dat er niemand van de huidige koorleden bij de oprichting bij was? Zo werd het dit jaar zondag 19 november tijd voor de viering en het feest van Sint-Cecilia. Een dubbel feest dus. Gezien de wisselende eucharistievieringen, de eerste en derde zondag om 10.30 uur in de O.L.V.-kerk en de tweede en vierde zondag in die van Sint-Maarten, vond de mooie viering in de al even mooie kerk van Onze-Lieve-Vrouw plaats.

De viering zelf

 

Ze stonden paraat, dirigent Carlos en drieëndertig koorzangers die om 10 uur inzongen, begeleid door Dirk Blockeel die het dezer dagen bijzonder druk heeft! Wanneer niet? Zo’n Sint-Ceciliamis is altijd wat bijzonders: het koor eigent zich meer koorliederen toe dan anders want samenzingen met de gelovigen is normaal meer aan de orde, wat ook de bedoeling is. Nu werd de bekende Deutsche Messe van Schubert gebracht.

Schitterend! Prachtig! Diepzinnige woorden en gedachten die tot wereldberoemde muziek door Franz Schubert werden gecomponeerd. Een van de juweeltjes is natuurlijk Heilig, heilig, heilig dat heel subtiel moet worden gezongen: heel traag, heel zacht met weinig uitschieters.

Subliem. Als koorzanger geniet je evenveel als de toehoorders.

Er waren ook andere liederen voorzien zodat de aanwezigen konden meezingen. Het deed ook nog eens deugd dat er zoveel gelovigen zaten. Voorganger was deken Geert, Does was lector en de altijd aanwezige en bezige bij, Marleen, deed de nodige mededelingen. Laten we ook niet zuster Caroline vergeten, de bedrijvige koster. Na het Schlussgesang van Schubert kwam er nog een ander slotlied: When in our Music God is glorified.

 

En feesten maar!

Nu op naar de Cappellerie in Kuurne, een zaal van Van Wonterghem. Met 53 mensen trokken we ernaartoe want ook partners werden natuurlijk meegevraagd en gewezen koorleden Pierrette en Hilde. Wij verwelkomden in het bijzonder erevoorzitter Jozef Cornette die de functie 16 jaar waarnam. Dat we nu nog zingen en konden aangroeien is aan hem te danken toen hij bij een bijna-stopzetten in de jaren ’90 Carlos als onze huidige dirigent wist aan te werven.

Na het aperitief een smakelijk feestmenu met aangepaste dranken. En altijd zijn er koorleden die zich geroepen weten om wat animatie te brengen. Fijn! Zo staat Hilda traditioneel aan de micro om in het sappige Kortrijkse dialect een hele reis naar Benidorm te reconstrueren met amusante en ludieke details waar ook de dirigent niet aan ontsnapt. En Luc, de ondervoorzitter, stelt ons op de proef met zijn jaarlijkse muziekquiz. Hij is ook dichter bij vele van onze activiteiten. Hij noemt het rijmelarijen maar wij hebben dat nog altijd graag en: je moet het maar doen!

Om te eindigen met een zin uit Schuberts ‘Zum Offertorium’: … nur danken kann ich, mehr doch nicht!’ Dat is heel kort wat voorzitter Hugo navolgde toen hij eerst alle koorleden dankte en uiteraard ook het sterke bestuur. Soms gaat het om zogezegd kleine dingen: koorzangers die wekelijks van buiten Kortrijk komen maar trouw naar de repetities komen, carpooling, de fardes ophalen, de bedieners achter de toog, het klasseren van de talrijke en wisselende partituren, penningmeester Jan, … Een bijzondere plaats in het bestuur nemen Anne, secretaris, en dirigent Carlos in. Anne is de onvermoeibare werkster achter de schermen: de memo’s, de fardes, de mails, de subsidieaanvraag, en zovele andere taken. Carlos heeft met ons in die meer dan twintig jaar een steeds breder en rijper parcours afgelegd waarbij hij zelf ook nog aan vervolmaking deed door bijkomende opleidingen. Hij maakte van dit jubileumjaar een echt succes met een drukke agenda.

 

Oproep

Zullen we het bestaan van 95 jaar en zelfs nog dat van 100 jaar beleven met het koor Pro Ecclesia? Dat is een heel innige wens. Maar … de gemiddelde leeftijd van onze koorleden draait rond de 76 jaar! Die intense wens kan maar in vervulling gaan als er koorleden bij komen. Leeftijd speelt geen rol. Wat is er daarvoor nodig? Is het antwoord op de vraag: zing je graag, ja, en zing je meestal mee in de kerk, je kunt de juiste toon houden, dan kom je best eens kennismaken op een dinsdagavond om 19.30 uur in de Zindering, Nedervijver 1/05.

Welkom! Ook op onze andere, gezellige feestactiviteiten.

 

CHORAL EVENSONG
 

Het is een muzikale adventsmeditatie met het jubilerende koor Pro Ecclesia en hoe kan het anders: met huisorganist Dirk Blockeel aan het orgel. Maar ook Eva Debruyne zal van de muzikale partij zijn als althoboïste. Het is een absolute aanrader voor de donkere dagen. De toegang is gratis maar een vrije bijdrage is echt welkom.

Afspraak op zondag 3 december in de Sint-Maartenskerk om 16.30 uur.

 

K+L 47 : Sint-Maarten vierde feest

SINT-MAARTEN VIERDE FEEST

De start

We kijken elk jaar uit naar de dagen rond 11 november. Op welke zondag zal het traditionele feest van onze patroonheilige, Sint-Martinus, plaatsvinden? Het werd de twaalfde. Vanzelfsprekend starten we in de kerk naar hem genoemd met een eucharistieviering om 10.30 uur vocaal ondersteund door de trouwe voorzangers en de al even trouwe organist, Dirk. Op de tekst van Huub Oosterhuis ‘Een leven ooit geleefd’ werd het Sint-Martinuslied gezongen met onder andere:

Een leven ooit geleefd, een naam in ons geheugen,
een mens om wat hij deed, ons heden nog nabij.

Die krijgsman hoog te paard, voor een verkleumde vreemde
zijn mantel scheurde in twee. Sint-Maarten luidt de naam.

Die door uw woord verlicht, vriend-vader aller mensen,
de wereldwaan weerstond. Gezegend Gij om hem.

Feest in de Zindering
 

Zouden er voldoende, al dan niet parochianen naar het feest komen na de mis? Je kunt alles perfect voorbereiden maar zullen we alles wel beschouwd wel uit de kosten komen? Spanning tot op het einde, nietwaar Roos? Resultaat: meer dan tachtig komen meefeesten. Dat belooft voor de toekomst. In de gang van de Zindering (je weet wel: voorheen het parochiaal centrum) is alles al in gereedheid gebracht voor een uitnodigend aperitief met voldoende soorten chips, kroepoek, … Fijn dat we telkens weer op het feestcomité kunnen rekenen! Dank je wel! In de grote zaal is het al gezellig babbelen en zovele vrienden ontmoeten.

   

Smakelijk!

Op aanraden van Roos gaan we gedisciplineerd aanschuiven, tafel per tafel, om naar voren te gaan en ons bord te laten vullen met een lekkere hutsepot en vlees met de onmisbare mosterd. Waarom is het nu zo stil in de zaal? Na de maaltijd staan er verschillende taarten op de tafels. Alleen al de blik erop doet je het water in de mond komen. Of je genoeg hebt met één soort? Beslist want het waren allemaal heel grote stukken. Wie dan nog wou, kon naar de kerk gaan om verhalen te horen vertellen, minder bekende wetenswaardigheden.

’t Was een fijne dag, een weldoend feest! Bedankt, organisatoren.

K+L 46 : vormelingen 2016-2017 mmm

ONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN
 

We stellen zogoed als elke week 2 kandidaat-vormelingen voor: Louis en Leon

2016 – 2017

 

Het is een jaarlijkse traditie om alle overledenen te herdenken die in onze kerk werden begraven. De periode gaat van 1 november 2016 tot 30 oktober 2017.

Wie waren zij?

 

2016

Hectoor Pïeters 87 jaar op 22 november

 

2017

Cecile Vandeghinste 85 jaar op 14 januari (weduwe René Vanhoonacker)

Jos Hiltrop 84 jaar op 22 januari

Josephina Caudron 96 jaar op 1 februari (weduwe Marcel Lawaisse)

Yvette Vandekerckhove 90 jaar op 31 maart (echtgenote van Medard Delbeke)

Jacqueline Vandevelde 85 jaar (weduwe Jacques Descheemaeker)

Niko Vinken 36 jaar op 30 mei

Willy Carlier 84 jaar op 5 juli

Rosa Goemaere 85 jaar op 4 augustus (weduwe Noël Vanooteghem)

François Berland 54 jaar op 14 oktober

Jan Hoste 77 jaar op 14 oktober

 

Na een korte overweging en een muzikaal intermezzo werd er naast het licht van de paaskaars een licht ontstoken voor elk van de mensen van wie we in die periode afscheid moesten nemen terwijl de lector voorbad:

 

Mogen deze vlammen symbool zijn van ons geloof dat we over de dood heen in liefde met elkaar verbonden blijven.

 

Mogen deze vlammen een teken zijn van de warme liefde die wij van onze doden mochten ontvangen en van de warme herinnering aan hen die wij blijven koesteren.

 

Mogen deze vlammen ook uitdrukking zijn van onze hoop dat wij in momenten van duisternis en moeilijkheden anderen mogen vinden om ons bij te lichten en ons opnieuw op weg te helpen.

 

MEDITATIEF MUZIKAAL MOMENT

 

In de Sint-Maartenskerk grijpt op zondag 19 november om 16.30 uur een concert plaats.

Van de partij zijn de violisten Paul en Elisabeth Klinck (vader en dochter) met een triosonate van J.S. Bach en nieuw werk voor twee violen. Aan het klavier zit Dirk Blockeel. Nathalie Samyn bespeelt barokhobo en -fagot. De altus Pieter De Praetere staat in voor een vocale bijdrage met de Bacharia ‘Kreuz und Krone sind verbunden’ (BWV 12).

De musici vertolken samen een cyclus over het lied ‘De Heer verschijnt te middernacht’  (Z.J. 927), een passend gezang bij deze 33ste zondag door het jaar – eindtijd én nieuw begin.

De toegang is gratis, maar een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.

Info: 051 22 86 34 en www.orgelkringkortrijk.com

GRAAG JE STEUN

 

* word lid van deVrienden van Lourdes voor 5 euro per biljet

* en maak kans op een Lourdesbeurs van 500 euro

* door je steun kun je ook anderen naar Lourdes laten gaan die het anders niet kunnen

Hartelijk dank voor dit delen!

 

K+L 45 : Allerheiligen-zielen Sint-Maartensfeest

ONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN

 
Luca+Lias

ALLER … 

Allerheiligen 

November: het begin van de stilte, van de kleurenwisseling van de bladeren van de bomen. Herfst en daarna winter, we gaan naar de absolute duisternis. En toch: in onze eucharistievieringen vinden wij passende woorden.

Allerheiligen? Ja, wij kennen die eerste november. Maar, denken wij niet veeleer aan de tweede dag? Allerzielen?

De ochtendviering op deze eerste novemberdag vond plaats in onze buurtkerk, O.L.V., en de avondviering in de kerk van Sint-Maarten, vocaal gesteund door ons kerkkoor, Pro Ecclesia.

Hadden wij heel veel gelovige aanwezigen verwacht in deze laatavondviering? Het voor deze periode en de laatste dagen al te positieve weer neigde eerder naar een afwezigheid. Of ligt het aan iets anders?

Mede dankzij ons kerkkoor, Pro Ecclesia, kan de volgend tekst verheldering brengen:

 

De heiligen, ons voorgegaan, hebben hier niets verworven, maar zijn aan ’t einde van hun baan als vreemdeling gestorven. Maar zij geloofden dat Gods hand die hen tot daar geleid had in ’t beter, hemels vaderland een stad voor hen bereid had.

Die van de aarde vrijgekocht nu rusten van hun werken, zij spreken en getuigen nog om ons geloof te sterken, dat wij omgeven door de wolk de weg ten einde lopen, Eén n met het heilig trekkend volk in liefde en in hope. Geprezen zij zijn naam! Hij doet ons veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!

 Allerzielen 

Toch zien we in de praktijk dat er veel meer aandacht naar ‘Allerzielen’ gaat. De mensen denken vol liefde aan hun overleden ouders, familie, vrienden en kennissen.. Daarbij past de stilte om verschillende redenen. Misschien kan de volgende tekst daarop een bevestiging zijn:

Min de stilte in uw wezen, Zoek de stilte die bezielt, Zij die alle stilte vrezen Hebben nooit hun hart gelezen, Hebben nooit geknield. 

Leer u aan de stilte laven: Waar het leven u geleidt – Zij is uwe veil’ge haven, Want zij is de grote gave Van de Eeuwigheid. Sluit de stilte in uw gaarde, Wees in haar gelukkig kind: Al wie ze aan haar schoot vergaarde – Alle zaligen op aarde Hebben haar bemind. 

Het zijn prachtige, beklijvende teksten voor deze stille herfstmaand. Neem je tijd om deze intieme gedachten te laten bezinken. Als voorbereiding op de advent.

AANDACHT 

12 november: Sint-Maartensfeest dat begint met een eucharistieviering om 10.30 uur. Daarna aperitief en een middagmaal met dessert. Héééééééééél belangrijk: gezellig samenzijn, gezellige babbel. En: in de namiddag zijn er de Sint-Maartensvertellingen!
Hartelijk dank dat je er absoluut wilt bij zijn!