oktober 2017

K+L 44 : Vormelingen – 300 zangers – Lourdes – SintMaartenFeest

 ONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN

 
Anouk en Charlotte

Hoe dikwijls zeggen we het niet: ‘De tijd gaat rap!’ Eraan toevoegend: ‘Zeker als je ouder wordt! Hoe ouder, hoe sneller het vooruitgaat!’ En zo is het alweer zover: de volgende lichting van de kandidaat-vormelingen voor het vormsel einde april 2018. Dankzij de ervaren drie catechisten: Christiane, Rika en Pascal, worden die 24 kandidaten de volgende maanden heel goed voorbereid daarop. We stellen ze – zogoed als wekelijks – per twee voor.

300 ZANGERS

 

Zondag 22 oktober laatst. 300 zangers komen samen in de Sint-Michielskerk in Roeselare. We hebben het er hier toch in onze plaatselijke rubriek over omdat meer dan dertig zangers van ons kerkkoor Pro Ecclesia meezongen. Maar ook heel wat andere zangers uit het Kortrijkse deden eraan mee: bijvoorbeeld zangers van het KVE, van het Sint-Janskoor. Onder de bekwame leiding van dirigent Bart Naessens werd de alom bekende Deutsche Messe van Schubert gebracht met de prachtige begeleiding van het orkest van de dirigent: enkel met blazers. Het vond plaats tijdens de voorziene eucharistie van 10.30 uur. Na het Schlussgesang werd nog de wondermooie Cantique de Jean Racine van Fauré gezongen. Elke aanwezige en elke koorzanger was ontroerd. Een unieke beleving. Deken Renaat vond dat we elke zondag met zoiets mochten komen. Zijn besluit: als er in de hemel zo mooi wordt gezongen, dan wil ik er graag naartoe!

In de namiddag waren er voor de liefhebbers nog muzikale workshops met o.a. Wim Verdonck en Bart Naessens. Het geheel eindigde met een welgeslaagd concert, in het bijzonder door de laatste zanggroepen op het podium in de grote zaal van De Spil.

 

SLUIT JE AAN BIJ DE VRIENDEN VAN LOURDES

Elk jaar in mei en in juli organiseert Vlaanderens Bedevaarten een groepsbedevaart naar Lourdes. Ook heel wat medewerkers van onze parochies werken daaraan mee. Voor iedereen werken de gebeden, missen, de sfeer, de processie; het bezoek aan de grot beklijvend. Je ontvangt er heel wat genade als een onmisbare steun voor je verdere christelijke geloof. Wellicht ben jij er ook al geweest, zelfs meer dan één keer.

Wordt jouw vijf euro er vijfhonderd?

Het is dankzij de vele sympathisanten die er vijf euro of meer willen aan geven, dat er ook mensen kunnen meegaan die het financieel niet aankunnen. Dat kunnen ook gehandicapten zijn. Zo kon o.a. in juli een patiënte mee die anders nooit een kans had gekregen. De organisatie is bijzonder omdat niet alleen gezonde personen meekunnen maar dankzij de verplegers, begeleiders, brancardiers, zusters, priesters en een grote groep medewerkers zo’n intense geloofsweek mogelijk maken. Kortom: jouw vijf euro zal – als het niet meer voor jezelf is – altijd anderen de unieke kans geven om toch te kunnen meegaan!
Hartelijk dank daarvoor!

SINT-MAARTENSFEEST

 

Wij kijken nu al graag uit naar je komst op het traditionele feest van onze patroonheilige:

– op zondag 12 November

– eucharistieviering om 10.30 uur

– na de viering om 12 uur: aperitief

– hutspot

– Sint-Maarten vertelt

– kaarten: 15 euro, drank niet inbegrepen (koster Filip of de medewerkers van de parochie).

Jouw komst is voor ons een zegen!

K+L 43 : Sint-Maarten feest

 

12 NOVEMBER: SINT-MAARTEN FEEST! DEELT! EN VERTELT!

 

Sint-Maarten feest!

Sint-Maarten, het patroonsfeest van onze parochie, is al vele jaren hét moment om feest te vieren en elkaar te ontmoeten.

We zetten de dag in met de eucharistieviering om 10.30 uur in de Sint-Maartenskerk. Het wordt een bijzondere viering waarin gemeenschap vormen en Sint-Maarten de rode draden worden.

Na de viering vieren we feest in De Zindering. We doen dat heel simpel bij een lekkere hutspot en een heerlijk glaasje, zonder gedoe of ingewikkelde toestanden. Iedereen is dus welkom. Gewoon gezellig babbelen en veel mensen zien, dat is de opzet.

 

Sint-Maarten deelt!

Maarten van Tours die zijn soldatenmantel in twee stukken sneed, nodigt ons ook uit om de deuren van onze gemeenschap wijd open te zetten. Op zijn feest willen we als parochiegemeenschap ook onze tafel en onze aandacht delen. We nodigen eregasten uit, mensen voor wie een etentje samen met andere mensen een extra geschenk is. Maar we willen dit jaar vooral ook actief bijdragen aan de De sociale kruidenier, waar mensen in armoede met een voedselcheque van 5 euro boodschappen kunnen doen aan een sociaal tarief. Meer hierover hoor je op het feest.

 

Sint-Maarten vertelt!

In de namiddag proberen we iets nieuws. De herfst en de winter zijn ook momenten voor verhalen, verhalen over vroeger, verhalen over nu. Op 12 november in de namiddag vertellen mensen van Gidsen Plus in de kerk verhalen over Maarten van Tours, over Onze-Lieve- Vrouw van de Hazelaar, over de Sint-Maartenstoren en …

 

Welkom

Aan iedereen die zin heeft om langs te komen:

– van harte welkom op 12 november vanaf 10.30 uur

– lekkere hutspot 15 euro, drank niet inbegrepen

– kaarten bij de onthaalmedewerkers, bij koster Filip

– of mail tegen 9 november naar stmaarten@skynet.be

We kijken nu al graag uit naar je komst.

 

DE NIEUWE LICHTING VOOR 2018

 

Zaterdag kwamen ze voor de eerste keer samen: de nieuwe kandidaat-vormelingen met hun ouders. Voor het zoveelste jaar zorgen de drie catechisten: Christiane, Rika en Pascal vanaf nu voor een maandenlange, degelijke godsdienstvorming zodat de 24 kandidaten tegen eind april van volgend jaar kunnen gevormd worden. Die zaterdagnamiddag 14 oktober was het bovendien prachtig zomerweer! Ze startten met een zoektocht waarna een picknick als vieruurtje en dan om 16.30 uur de misviering. Voor die jonge, meestal twaalfjarigen is dat nog een beetje wennen. Alles werd al snel glashelder: voorganger, deken Geert, gaf bij heel wat misonderdelen een duidelijke uitleg: woorddienst, lezing, het evangelie, de tafeldienst, de consecratie, het Onzevader, …

 

K+L 42 : Bach – Delrue


BESTE MUZIEKLIEFHEBBER

 

Op zondag 22 oktober om 16.30 uur speelt organist Dirk Blockeel op het grote orgel van de Kortrijkse Sint-Maartenskerk een concert met Bach, Krebs en Saint-Saëns. Hij wordt begeleid door Eva Debruyne op althobo. De toegangsprijs bedraagt € 10 (kaart enkel aan de deur verkrijgbaar) en is inclusief de receptie in de Zindering (voorheen parochiaal centrum Sint-Maarten).

Noteer dit zeker in uw agenda en zeg het voort! Alweer het beluisteren waard.

 

HET IS ER

Inleiding

Woensdag 11 oktober om 19 uur in De Zindering, het parochiaal centrum van Sint-Maarten. De opkomst is heel groot: tot tachtig aanwezigen van her en der die heel stil worden om niets te missen van het komende, boeiende uur als priester Mark Delrue zijn nieuwste boek voorstelt: Een spel van ogenblik en eeuwig. Het is vanaf nu verkrijgbaar.

Toon Osaer, directeur van uitgeverij Halewijn, heet iedereen welkom en leidt Emmanuel Van Lierde in, hoofdredacteur van Tertio. Elke aanwezige krijgt trouwens het laatste exemplaar van Tertio waarin ook het interview met de auteur van het nieuwe boek staat. Emmanuel geeft ons een heel volledig overzicht van de levensloop van Mark Delrue en van zijn nu al vijf verschenen boeken over religieuze kunst.

 

De auteur stelt zijn boek voor

Zelf heb ik heel aandachtig proberen te luisteren en te vatten wat deze eminente kenner van moderne en actuele religieuze kunst met diepgaande, rijke, beklijvende woorden, uitdrukkingen en beelden welbespraakt in een mooie, vlotte taal wist weer te geven. Hij bracht met een powerpointpresentatie prachtige, alleszeggende maar veelal onbekende beelden aan. Op het eerste gezicht zou je zeggen: ‘Wat is dat nu voor een kunst? Wat stelt dit schilderij nu eenmaal voor?’ Met de markante uitleg wist Mark ons volledig te winnen. Nee, geen zeemzoete beelden maar veeleer uitdagende, vragen stellende kunstwerken die ons in deze maatschappij tot nadenken stemmen: denk aan de vluchtelingen, de zwervers, de armen, de marginalen. In hen werd Jezus weergegeven of omgekeerd: door Jezus zagen we die allerminsten onder ons.

Er wordt naar talrijke citaten uit de Bijbel verwezen. De auteur bevestigt voortdurend zijn christelijk, zoekend geloof en gaat met de religieuze kunst van vandaag op zoek naar de hedendaagse vragen en zo naar mogelijke antwoorden. Eén woord blijft erbovenuit stijgen: hoop! Het boek is een indrukwekkende studie: een pleidooi om stroomopwaarts het oerbeeld van ons Bijbels geloof te ontdekken en de voorwaarden voor een herstelde dialoog tussen geloof en kunst. Verder: het spanningsveld tussen het Bijbelse beeldverbod en de christelijke opdracht tot het scheppen van beelden. Ten slotte wordt de studie verrijkt met moderne en actuele christelijke beeldmeditaties.

Ik heb vol verwondering en soms verbijstering uitdagende, gedurfde, onverwachte kunstwerken bekeken die mij dankzij de uitleg van een kunstexpert, Mark Delrue, heel veel hebben bijgebracht: ik heb nu echt meer aandacht en respect voor moderne, religieuze kunst!

(Hugo)

Het boek is ook te koop ( 17,95 euro) in de liturgische centra en boekhandels en via www.halewijn.info

 

OP DE AGENDA

 

We willen nu al wijzen op ons Sint-Maartensfeest op zondag 12 november: de eucharistieviering om 10.30 uur met daarna aperitief en maaltijd en gezellig samenzijn in De Zindering. Je leest er uitgebreid over in de volgende editie van het parochieblad.