september 2017

K+L 41: apotheose – Birralee

SCHITTERENDE EN RIJK GEVARIEERDE APOTHEOSE

 

Na de prijsuitreiking: burgemeester Vincent, laureaat Marc Jaquet (Bonn), Hugo, Dirk, harpiste Ann-Sofie, Carlos en laureaat Aurélien Fillion (Dranouter)

Achilles Surinx leest eigen poëzie voor tijdens de apotheose

Een uitgebreid en uitzonderlijk programma
Afgelopen zondag 24 september vond in de Kortrijkse Sint-Maartenskerk om 16 uur de jaarlijkse orgelapotheose plaats als sluitstuk van de internationale concertenreeks.
Organist Dirk Blockeel die alle schitterende orgelwerken op zich nam, mocht daarbij een beroep doen op harpiste Ann-Sofie Verhoyen, en onder de leiding van dirigent Carlos Vandorpe het koor Pro Ecclesia, begeleid door Dirk en de harpiste, de Kortrijkse dichter Achilles Surinx en een resem danseressen geleid door Lisa Vanwonterghem en Veerle Vanhuyse. Muziek weerklonk bij die gelegenheid van Sweelinck, Bach, Händel, Stanford en Ponet. Katelijne Dessein stond in voor de presentatie.
Een uitgebreid verslag met muziek en video vind je op http://www.sintmaartenkortrijk.be/apotheose-24-september-2017/

Prijsuitreiking
Na het concert was het tijd voor de prijsuitreiking. Drie van de zes orgelconcerten werden door het publiek beoordeeld. De prijs van het publiek ging ex aequo naar Aurélien Fillion (Dranouter, België) en Marc Jaquet (Bonn, Duitsland).
Op woensdag 20 september werden door een professionele muziekjury zes uitvoeringen beluisterd. De jury bestond uit Johan Boudry, leraar orgel van het Kortrijkse conservatorium, en Marc Matthys, eredirecteur van voornoemd instituut en gerenommeerd jazzpianist. De heren waren het vlug eens en kenden de prijzen voor zowel het werk naar keuze van Vierne of Widor als van het hedendaagse werk Pièce de fantaisie van Lieselotte Crols toe aan de Duitser Marc Jaquet uit Bonn. In aanwezigheid van burgemeester Vincent Van Quickenborne werden de oorkonden feestelijk uitgereikt.

2018
Thema’s voor de internationale 2018-orgelreeks zijn nog niet uitgezet. De naam van de componist die zich van een opdracht zal kwijten, is al bekend: de Harelbekenaar Erik Desimpelaere!

De internationale 2018-reeks is wel al bijna ingevuld. Organisten met zin in avontuur mogen zich alsnog aanmelden: www.orgelkringkortrijk.com

VOICES OF BIRRALEE

Een overgelukkige Dirk, Paul Holley (dirigent van Birralee) en Hugo

Dankzij onze eigen website, enkele maanden geleden opgestart door alt Nicole Madoe, kon dit koor uit Australië, Brisbane, met ons contact opnemen voor het opluisteren van de avondviering om 18 uur op diezelfde zondag 24 september in onze mooie kerk. Bij die gelegenheid vond de viering plaats in de grote ruimte. Priester Luc Verstraete was onze voorganger.

Nicole Pannier, Julie Christiansen (stichtster van Birralee) en websitebeheereder Nicole Madoe

Deze Stemmen van Birralee waren de laureaten van een zangwedstrijd in hun land om vanaf 2017 gedurende twee jaar de ambassadeurs te zijn op een toer in België en Frankrijk als:

Eeuwfeestkoor voor het westerse front. Inderdaad: ook tientallen duizenden Australische soldaten kwamen in de oorlog 1914–1918 om bij de Slag om Passendale en in Frankrijk bij de Slag aan de Somme.

In de avondmis was het een enorme verrijking, een streling voor het oor om deze uitstekende zangers met hun geoefende stem te beluisteren met prachtige liederen, waaronder het Ave Maria toegeschreven aan Caccini. Na de mis bood ons koor een drank aan en onze secretaris, Anne, had gezorgd voor een gebakken taart. Organist Dirk speelde nog te hunner eer een prachtig orgelwerk. De dirigent van dit Australische koor bood ons nog een ‘attest van appreciatie’ aan samen met een geplastificeerde foto van de zestien zangers met hun handtekening. Het was voor ons koor, voor medeorganisator Dirk, voor onze voorganger en voor de kerkgangers een waar genoegen om deze fantastische zanggroep te hebben mogen verwelkomen.
Je  vindt enkele extracten op http://www.sintmaartenkortrijk.be/koor-van-birralee/

 

K+L 40 : Mark Delrue – christelijk geïnspireerde kunst

IS CHRISTELIJK GEÏNSPIREERDE KUNST VANDAAG NOG MOGELIJK?
 

Mark Delrue
Wie kent hem niet? De zachtmoedige priester die van 1982 tot 1994 pastoor was in onze Sint-Maartenskerk. Hij heeft de volledige restauratie van het kerkgebouw en ook van het toenmalige parochiaal centrum (nu De Zindering) meegemaakt. Hij was het ook die onze huidige, bekwame organist, Dirk Blockeel, benoemde. Meer dan twee decennia al houdt priester Mark zich in het bijzonder bezig met moderne en actuele kunst. Hij schreef meerdere essays over kunst en religie. Hij verleende daarnaast als curator zijn medewerking aan een aantal grensverleggende tentoonstellingen van hedendaagse religieuze kunst. Deze eminente kunstkenner geeft advies bij de integratie van religieuze kunst in liturgische ruimten en bij de herinrichting ervan. Hij was jarenlang lid van het Comité National d’Art Sacré in Parijs.

Een spel van ogenblik en eeuwig
Dat is de hoofdtitel van zijn nieuwste boek dat in de eerste helft van oktober verschijnt. De titel bovenaan is de ondertitel.
Wat is christelijk geïnspireerde kunst?
Het is kunst die verwijst naar iets dat concepten en categorieën gangbaar in deze wereld overstijgt. Ze ontleent beelden aan de aarde. Om te spreken over wat onzichtbaar is, put Christus immers zijn beeldspraak uit aardse, broze dingen: een vijgenboom, een mosterdzaadje, een duif, een korreltje zand, een parel, …
Het nieuwe essay van Mark Delrue ‘Een spel van ogenblik en eeuwig’ is geschreven vanuit een persoonlijke geëngageerdheid met het christelijke geloof en de kunst. De auteur stelt kritisch de vraag: Wat zijn de slaagkansen voor christelijk geïnspireerde kunst vandaag in een geseculariseerde maatschappij? Vandaar de ondertitel.
Religieuze kunst is weliswaar een apart genre maar geen aparte kunst. Alle kunst behoort immers tot het register van verwondering, verbijstering en van sprakeloosheid. Deze studie wordt verrijkt met moderne en actuele beeldmeditaties.

Vincent Kunstschilder, briefschrijver, godzoeker
We weten bijna alles over Van Gogh. Wat kan dat voorlaatste boek van priester Mark daar nog aan toevoegen? Van Gogh komt hier drievoudig naar voren: als kunstenaar, als briefschrijver (honderden brieven) en als godzoeker. In pijn en smart schilderde hij het geluk. De correspondentie van Vincent is de neerslag van een bewogen leven en van zijn passie voor kunst en literatuur. Maar in zijn brieven gaat het ook over hoe je in het leven staat.
Door in te gaan op de verwantschap tussen Van Goghs brieven en zijn kunstwerken, belicht Mark Delrue de godzoeker in de stormachtige kunstenaar en wordt de spiritualiteit van diens artistieke oeuvre zichtbaar. Dat is ongetwijfeld de toegevoegde waarde van dit boek.

Andere essays en uitnodiging
Andere essays: Kunst en spiritualiteit (2006), Kunst en liturgie (2009) en Op vleugels van verlangen, over de eigen taal van kunst (2012). In de basiliek van Koekelberg heeft priester Mark een tentoonstelling van schilderijen ingericht (op het hoogste niveau, letterlijk en figuurlijk!)

Iedereen is welkom.

Wanneer? Op woensdag 11 oktober om 19 uur

Waar? In de grote zaal van De Zindering, Nedervijver 1/05 in Kortrijk.

Inleiding door Emmanuel Van Lierde, hoofdredacteur van Tertio. Auteur Mark Delrue stelt het boek aan u voor.
Toon Osaer, directeur van uitgeverij Halewijn overhandigt de eerste exemplaren van het boek.
Wil zo goed zijn om je aanwezigheid tegen 8 oktober te bevestigen aan

Uitgeverij Halewijn
t.a.v. Els Van Dam
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
Telefoon: 03 210 08 14
halewijn.uitgaven@kerknet.be

K+L 39 : Jean-Pierre als acoliet

OPNAME VAN JEAN-PIERRE TOT ACOLIET IN ST.-MAARTEN

welkom aan Jean-Pierre en zijn huisgenoten
 
Katherine Stubbe, coördinator van de acolieten, leidt de opname, geeft de nodige uitleg
‘Twee jaar geleden kreeg de acolietenwerking op O.L.V. de vraag om samen te smelten met de werking in Sint-Maarten. Oorspronkelijk alleen voor de ontspannings- en vormingsmomenten maar de uurwijzigingen voor de missen zorgden ervoor dat alles in een stroomversnelling geraakte. Het werd een zoeken naar hoe we alles best aanpakten zodat alle acolieten er zich goed bij voelden. Een zoeken weliswaar met vallen en opstaan, maar we mogen ons stilaan één groep noemen.’

Ook dankzij 3 gouden begeleiders
Katherine vervolgt: ‘Dit is zeker mee te danken aan Tessa, Henri en Moris. Hun leuze was en is nog altijd: we maken er één jongerenwerking van! Deze 3 jonge ‘gasten’ zijn fantastisch en ik wil hen dan ook heel oprecht danken; zonder jullie was het ons zeker niet gelukt. Voor mij zijn jullie 3 volwaardige begeleiders. (Henri was er niet bij wegens zijn stage in Parijs, maar vanaf januari staat hij opnieuw paraat.) Tessa en Moris, ik wil jullie graag jullie acolietentrui opnieuw overhandigen. Vanaf nu zijn jullie officieel begeleiders van deze werking. Bedankt!’

Jean-Pierre Debrabandere
‘Maar vandaag zijn we hier in de eerste plaats niet voor Tessa, Henri en Moris: we zijn in het bijzonder samengekomen voor Jean-Pierre.’
Deken Geert zegent eerst het acolietenkruisje van Jean-Pierre.
En Katherine verwijst nu naar de voorgeschiedenis:
‘ik wil jullie even meenemen naar het derde septemberweekend verleden jaar. Lucas en Matthias werden hier officieel opgenomen. De rest kreeg hun persoonlijk acolietenkruisje opgelegd. Een ongetwijfeld mooie viering met alles erop en eraan. Net na de viering, de deken kwam binnen in de sacristie en passeerde Jean-Pierre. Ik geef u het volgende gesprek tussen hen mee.’
Deken Geert: ‘Een mooie viering hé, Jean-Pierre?’.
‘Ja’, beaamde een altijd stralende Jean-Pierre.
‘Zou jij dat ook niet zien zitten?’ vraagt de deken.
Die ogen toen spraken boekdelen: ‘Ja, ja, ja!’.
Het antwoord van de deken: ‘Vraag het aan Katherine.’
‘Nu, ik stond iets verder te genieten van het tafereeltje, ik ving een vragende blik van Jean-Pierre op. Daar kon ik natuurlijk geen ‘neen’ tegen zeggen. Zo’n trouwe parochiaan, die al veel meehielp met koster Filip. En zo is Jean-Pierre dus begonnen aan zijn stage.’

Het ultieme, plechtige moment
Katherine: ‘Jean-Pierre, je mag naar voren komen tot bij de deken. We stellen je nog even kort voor en daarna krijg je je persoonlijk acolietenkruisje opgelegd.’

Moris stelt nu Jean-Pierre voor en deken Geert legt de nieuwe acoliet zijn persoonlijk acolietenkruisje op. Een spontaan, hartelijk en overtuigend applaus van de gehele geloofsgemeenschap weerklinkt meer dan een minuut lang!
De coördinatrice: ‘Jean-Pierre, we vinden het fantastisch dat we je nu officieel tot onze groep mogen rekenen. En omdat je toch een ‘specialeke’ bent in onze groep van jongere acolieten, krijg je er nog 2 dingen bovenop: onze acolietenkop met wat snoepjes erin, zodat je altijd mag herinnerd worden aan onze werking én de acolietentrui opdat je echt deel mag uitmaken van de acolieten. Proficiat !
 
Tessa overhandigt de tas en de trui. Weer volgt een overheersend, oprecht en terecht applaus.
Katherine: ‘Ik wil de andere acolieten uitnodigen om achter Jean-Pierre te gaan staan, om aan te tonen dat we hem allen opnemen en wil hen vragen hun engagement opnieuw te vernieuwen.’
Het besluit van deken Geert: een prachtige, dienstbare, grote acolietengroep, een aangenaam en liturgisch feestelijk gezelschap in de kerken van Sint-Maarten en Onze-Lieve-Vrouw. Hartelijk dank daarvoor, Katherine, begeleiders, Jean-Pierre en alle andere acolieten!
Tot slot willen wij ook allen onze christelijke deelneming meegeven aan begeleidster Tessa die heel recent en op een totaal onverwacht ogenblik haar nog jonge vader verloor. Wij leven met jou mee, Tessa.
    
Jean-Pierre deed gewoontegetrouw zijn ronde met het mandje. Vrede van koster Filip en allen!

Na de viering volgde  een receptie met cadeautjes en een goede babbel
 
Dirk zorgde om 18u voor een concert, ingeleid door de klaroenspelers van Bourges:
klik hier

om ze te horen

Tot slot nog enkele foto’s ‘uit de oude doos’: daar zie je dat Jean-Pierre Jean-Pierre blijft: altijd behulpzaam, de ‘keppe’ van heel Sint-Maarten en overal graag bij!
 

 

K+L 38 : apotheose – Birrallee

EEN VEELZIJDIGE APOTHEOSE ZONDAG 24 SEPTEMBER 16.OO UUR
Op de laatste zondag van september, dit jaar de 24ste, om 16 uur (!), grijpt traditioneel de orgelapotheose plaats, gevolgd door de prijsuitreiking. Het wordt de veelzijdigste apotheose ooit. Eerst en vooral het koningsinstrument: het orgel. Vanwege het jubileum van 90 jaar Pro Ecclesia wordt die dag gecombineerd met koorzang o.l.v. Carlos Vandorpe. Prachtige klanken zullen ook voortspruiten uit de onvolprezen, zelden door ons gehoorde harp (Ann-Sofie Verhoyen) die solo het eerste nummer brengt. Dans komt er ook aan te pas met de leerlingen van de Waregemse balletklas o.l.v. Veerle Vanhuyse en ook nog poëzie (Achilles Surinx). Op het programma staan werken van J.S. Bach, Händel, Sweelinck.

Op vleugels van Liefde
Pro Ecclesia brengt deze beklijvende tekst (geïnspireerd op Augustinus en Mattheus) op een driestemmige melodie van Luc Ponet. Prachtig. Diep ingrijpend.

O liefde die altijd brandt, waarheen ik ook gedragen word.
’t Is de liefde die me draagt.
Mijn liefde, mijn waarheid, ontsteek uw licht in mij.

Zalig de mensen die ten volle leven,
die geen slaaf van onechtheid zijn,
die belangeloos geven van hun liefde:
aandacht en tijd, innerlijk bevrijd.

Zalig de mensen die luisteren naar hun hart,
die de weg van recht en liefde gaan,
ondanks tegenspoed, beproeving en kritiek:
zich niet schamen voor verdriet.

Zalig de mensen die het onrecht bannen,
liefde geven aan armen en verdrukten,
die in eer en geweten voor oprechte vriendschap gaan.

Na het ballet volgt de prijsuitreiking waaronder de prijs van het publiek. Vrije toegang voor deze onovertroffen afsluiter van de vzw Kortrijkse Orgelkring. Graag een milde vrije bijdrage.

BIJZONDERE AVONDVIERING IN DE GROTE KERK (!) OM 18 UUR
Sinds enkele maanden heeft ons kerkkoor een eigen webstek als aanvulling op de federale en de lokale. Dit hebben we te danken aan ons koorlid (alt) Nicole Madoe. Het is al zo ver gegaan dat een Australisch koor (Voices of Birralee) in onze mooie kerk wil komen zingen in de avondviering van 18 uur op diezelfde apotheosezondag, 24 september. Onze organist, Dirk Blockeel, die het op die dag heel druk zal hebben, correspondeert met dit koor voor de uiteindelijke organisatie.
Dit koor uit Brisbane (Australië) bestaat uit zowel kinderen als jongvolwassenen. Ze zijn op toer in zowel het Ieperse als in Frankrijk naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog waarbij ook heel wat Australische soldaten omkwamen, niet alleen in Ieper maar ook tijdens het verschrikkelijke gevecht aan de Somme in Frankrijk. Ze zullen mooie en ook wel ons bekende liederen brengen in die uitzonderlijke eucharistieviering van 18 uur. Let wel: dit zal plaatsvinden in de grote kerk.

K+L 37 : interactieve kerk – orgel

SPEURNEUZEN IN DE KERK

 

Aanleiding

En dan komt een gezin met enkele kinderen aan de hand de historische Sint–Maartenskerk binnen. Er is zo veel te zien. Blijft het bij even naar omhoog kijken – meestal wel – of kan een korte rondgang ook beklijven? Het hield ons bezig en zette ons aan het denken. Interactief

We gingen ervan uit dat we een interactieve vorm moesten uitwerken waarop een gezin vrijblijvend kan inspelen. Geen uitleg geven, maar kinderen prikkelen, hen laten zoeken én laten nadenken. Het resultaat werd een kleine zoektocht. De kinderen trekken aan de hand van zes foto’s door de kerk.

Er is een circuit voor de kleineren ( 6 – 9 jaar, gele kleur ) en een voor de ouderen ( 9 – 12 jaar, grijze kleur ). Bij enkele foto’s worden de kinderen uitgedaagd om na te denken en een mening te verwoorden. Bij de foto van de apostel Simon bijvoorbeeld omschrijven we hem als een vriend van Jezus en vragen we de kinderen met wie zij bevriend willen zijn, of net niet.
Met de smartphone

Maar er is nog meer! We zweren de papierverspilling af en maken gebruik van een smartphone. Dit wil zeggen dat men via de smartphone verbinding maakt met QR-codes en zo bij de verschillende zoekopdrachten terechtkomt. Bij de jonge volwassenen, de ouders dus, is de smartphone een vertrouwd en intensief gebruikt communicatiemiddel. Aan de onthaalbalie ligt een foldertje met een handleiding om de gezinnen op weg te zetten. Daar start de tocht. Wie met succes de eerste opdracht vervult, wordt via een nieuwe QR-code naar de volgende opdracht gestuurd. We schatten dat de kinderen daar ongeveer twintig minuten mee bezig zijn. We hopen dat we je  nieuwsgierig gemaakt hebben, en misschien zoek je iemand die wél een smartphone heeft. Laat ons weten wat je ervan vindt, want alles kan nog beter. christine.de.waele@skynet.be

 

ORGELMUZIEK IN DE SINT-MAARTENSKERK

 

Op de internationale orgelbespelingen zal zondag 17 september om 16.30 uur stipt Bart Naessens uit Brugge aan de speeltafel van het machtige Schyvenorgel plaatsnemen. Melomanen kunnen genieten van een uurtje klankenweelde. De thema’s van dit jaar hebben betrekking op Vierne en Widor, Franse symfonische componisten die solidair in 1937 stierven. Denkend aan hun werk schreef Lieselotte Crols (°1993) in opdracht van de Kortrijkse Orgelkring een ‘Pièce de fantaisie’. De betrokken speler zal bijgevolg zowel uit dat Franse als dat Vlaamse vaatje tappen. De toegang is gratis maar een milde vrije bijdrage is absoluut welkom.