augustus 2017

K+L 35: orgel – LPP

PROGRAMMA VAN KOMENDE PRACHTIGE ORGELCONCERTEN

In de Kortrijkse Sint-Maartenskerk vindt in september de najaarseditie van de internationale orgelconcertenreeks plaats. Op 3, 10 en 17 september nemen respectievelijk Stefaan Schampheleer (Wetteren), Bart Naessens (Brugge) en Marc Jaquet (Bonn, Duitsland) plaats aan de speeltafel van het machtige Schyvenorgel. Telkens vanaf klokslag 16.30 uur kunnen melomanen genieten van een uurtje klankenweelde. De thema’s van dit jaar hebben betrekking op Vierne en Widor, Franse symfonische componisten die solidair in 1937 stierven. Denkend aan hun werk schreef Lieselotte Crols (°1993) in opdracht van de Kortrijkse Orgelkring een ‘Pièce de fantaisie’. De betrokken spelers zullen bijgevolg zowel uit dat Franse als dat Vlaamse vaatje tappen.

September

Op de laatste zondag van september om 16 uur (!) grijpt traditioneel de orgelapotheose plaats gevolgd door de prijsuitreiking. Het orgel wordt die dag gecombineerd met koorzang (Pro Ecclesia o.l.v. Carlos Vandorpe), harp (Ann-Sofie Verhoyen), dans (Veerle Vanhuyse) en poëzie (Achilles Surinx). Op het programma staan werken van J.S. Bach en Händel.

Oktober

Op 22 oktober geeft organist-titularis Dirk Blockeel om 16.30 uur traditiegetrouw een orgelconcert met werken van Bach en Krebs. Eva Debruyne staat in voor bijdragen op hobo en althobo.

November

Een muzikaal meditatief moment is op 19 november om 16.30 uur gepland. Elisabeth en Paul Klinck werken bij die gelegenheid samen met de altus, Pieter De Praetere, en met Dirk Blockeel.                                                                                                                                Met uitzondering van het oktoberconcert zijn al deze activiteiten gratis toegankelijk. Een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld. Info: 051 22 86 34 en www.orgelkringkortrijk.com

 

LPP

Intussen weten we het al: de laatste maanden en jaren verandert er veel in het kerklandschap. Ook deze afkorting is nieuw: lokale pastorale ploeg. Noem het een combinatie van de (uitgebreide) parochieraad en de vroegere teamleden. Ook deze werkgroep is aan een nieuw werkjaar begonnen, net zoals het kerkkoor Pro Ecclesia (al vanaf 8 augustus). Er is ook minstens één werkgroep die nooit mag stoppen: de liturgische. Elk weekeinde, ook in juli en augustus, moeten de misteksten, de gebeden en de liederen voorbereid worden en op papier gezet: de wekelijkse misfolder.

Zogoed als maandelijks vergaderen in de Zindering

Heel veel vergaderingen van onze werkgroepen maar ook van andere parochies of van de federatie en straks van de pastorale eenheid, vinden hier plaats in het eerste lokaal rechts (1/04) als je net door de voordeur binnengekomen bent. Al een tijd geleden werd dit lokaal praktisch klaargemaakt voor o.a. vergaderingen: schilderwerken, verwarming, gordijnen, affichage, …

De eerste samenkomst van het LPP had een uitgebreid programma voor de vertegenwoordigers van de werkgroepen. Wat wordt er zoal besproken?

– Wat met de kerkcafés: versterking gevraagd voor het feestcomité.

– Liturgische agenda: de wisselende weekendvieringen tussen O.L.V. en Sint-Maarten voor

de rest van dit jaar en voor 2018 tot juni.

– Communicatie: in Kerk en Leven, op de webstek …

– Hoe zit het met Kerk en Cultuur en Kerk en Toerisme?

– De opnameviering van de acolieten met Jean-Pierre Debrabandere op 16 september.

– Zeker ook al denken aan het Sint-Maartensfeest op zondag 12 november.

– Het vastenproject voor eerste helft 2018.

– …

Dat is heel wat om te bespreken en te beslissen. Vandaar ook de maandelijkse bijeenkomsten. Een van de hoofdverantwoordelijken, Roos, had gezorgd voor een smakelijke afsluiter: hennenpot op overgrootmoederlijke wijze! Dat met een glaasje wijn. Mmm.

K+L 34 : mis 10u30 – orgelkring

ZONDAGSE EUCHARISTIE OM 10.30 UUR

Het kerklandschap wijzigt soms snel in onze tijd. Priester Marc Dhondt, dat werd al aangekondigd, verhuist als pastoor en verantwoordelijke naar de pastorale eenheid Edith Stein, de parochie van Sint-Jan gaat nu samen met die van Sint-Elisabeth. Sint-Maarten blijft samen met de parochies van Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Elooi en Sint-Pius X.

Vandaar: de zondagse eucharistieviering, de eerste en de derde zondag in O.L.V en de tweede en de vierde zondag in Sint-Maarten, diende aangepast wat het uur betreft: voortaan om 10.30 uur. Onze kerkfotograaf, Piet Verdiere, bezorgde ons enkele foto’s van die eerste mis om 10.30 uur eerste helft van juli in Sint-Maarten.


In de vakantie: ‘onder de schaduw van Sint-Maarten’ veel speelplezier in de grote zandbak!
Tevens ook trouwe aanwezigheid van de acolieten onder begeleiding van Catherine

VZW DE KORTRIJKSE ORGELKRING ACTIEF IN HET BEGIJNHOF

 

Deze actieve orgelkring met Dirk Blockeel als promotor en gesteund door andere bestuursleden plande met succes enkele zaterdagmiddagconcerten in de Mattheuskapel van het Kortrijkse begijnhof. Het laatste middagconcert had plaats op zaterdag 12 augustus, met organist Herman Streulens. Het moet gezegd: een 81-jarige, nog jong voorkomende, veelzijdige, professionele orgelbespeler. Daarvan waren de gelukkige toehoorders getuige. Een uur lang kwamen heel wat verschillende orgelwerken aan bod, van de vijftiende tot het einde van de negentiende eeuw. Laten we enkele werken bekijken.

 

Conrad Paumann

Opmerkelijk: een blinde organist, luitist en componist, geboren in Neurenberg. Gesponsord door de patriciër Grundherr kon de zwaar gehandicapte jongen zich zodanig ontwikkelen dat hij al spoedig een van de meest vooraanstaande Duitse musici werd. Hij trok naar München waar hij hoforganist werd van hertog Albrecht III. Conclusie: hij moet beschouwd worden als de leidende figuur van de Duitse instrumentale muziek van de 15de eeuw.

 

Frescobaldi

In tegenstelling tot de eerste compositie van Paumann en ook nog enkele daaropvolgende, ons beslist minder bekend maar daarom zeker niet minder waardevol, kennen we de naam van deze Italiaanse componist en organist wel. Hij was de invloedrijkste klaviermeester van de eerste helft van de 17de eeuw. We beluisterden zijn ‘Ave Maris Stella’. De vier versetti (strofen) werden door organist Herman Streulens zelf afgewisseld met zang! Op zijn leeftijd: een heel goede zanger met nog een duidelijke en juiste stem! Frescobaldi werd in 1607 organist in Rome, jaar waarin hij een reis naar Brussel ondernam. Een jaar later werd hij organist van de Roomse Sint-Pieter.

 

Bach

Dé componist die altijd en terecht op het programma staat. De onovertroffene, de eeuwige. Maar ditmaal met een type koraalbewerking die we bij Bach slechts eenmalig aantreffen. Hij componeerde ‘Erbarm dich mein, o Herre Gott (BWZ 721) in zijn vroege jaren. Hij was namelijk 25 (1710) toen. Een van zijn voorgangers daarvoor was Buxtehude. Het was experimenteren met verschillende soorten van koraalbewerking.

 

Mozart

Een andere tijdloze componist en pianist. ‘Ein Andante für eine Orgelwalze in eine kleine Orgel’ van 1791. Het is een lieflijk stuk in de pastorale tonaliteit, geschreven in het laatste levensjaar van Mozart (1791). Deze compositie was bestemd voor mechanische klokken of orgels, in die klassieke periode in zwang.

Brahms

Het allerlaatste orgelwerk door Herman Streulens gebracht, leidde ons naar de tweede helft van de 19de eeuw: Schmücke dich, o liebe Seele’. We zitten in de neoklassieke richting met haar gevoel voor orde. Dat was ook de richting van Bach en Beethoven. Het werk dateert van 1896. De koraaltitel doet wellicht denken aan de onovertroffen versie van Bach. Brahms staat in voor warme harmonie. Middels de inhoud maakten we ons innerlijk mooi en waardig om het weekeinde in te gaan.

 

Prachtig! Verrijkend! Beklijvend! Uniek want die werken krijg je haast nooit te horen. Schitterende organisatie van de vzw Kortrijkse Orgelkring en met de nodige bladzijden met alle info dienaangaande van Dirk Blockeel. De afwezigen weten niet wat ze missen. En met een waardevol, historisch, gerestaureerd orgel.

 

K+L 33 : Job

DE ONTZAGWEKKENDE 

Job 

Het moet al wel zo’n tien jaar geleden zijn dat we het boek Job in de Bijbelstudie met Roger Deberdt doornamen. Een lezing van dit poëtische boek bracht ons alweer heel wat wijsheid bij.

Job, een rechtschapen en onberispelijk man met ontzag voor God en het kwaad mijdend, stelt het aanvankelijk fantastisch goed: een goede echtgenote, zeven zonen en drie dochters, een ontzaglijke veestapel. Hij was de aanzienlijkste man van het Oosten. Totdat …

Dergelijke omstandigheden maken het aangenamer en makkelijker om in God te geloven. Maar wat als je op de proef wordt gesteld door tegenslagen, lijden, ziekte, miserie? Dat wordt nu de zwaarste beproeving voor Job, ook voor zijn geloof. In een korte tijdspanne verliest hij alles: vrouw, kinderen, veestapel, … Job zit in zak en as. Je zou wel eens zoals Job je eigen geboorte verwensen, opstandig worden, vragen stellen, niets meer begrijpen. En je vrienden? Komen die je dan een theologische verklaring geven door te stellen dat het wel aan je eigen zonde of die van je familie zal liggen? We kennen het nog altijd, meer dan tweeduizend jaar later: waarom ik? Wat heb ik dan misdaan? Welke vragen komen er dan niet zoal op ons af?

Na zovele vragen aan God en de antwoorden in een dialoog, na de eigen vervloeking, opstandigheid tegenover God, komt Job tot een ander inzicht: bewondering voor Gods schepping. Hij toont berouw, herroept zijn woorden. Hij wordt door God beloond met alle goeds. Job kreeg opnieuw alle ontzag voor God. God als de Ontzagwekkende.

Ontzagwekkend 

Het nog steeds uitdijend heelal, miljarden sterren, duizenden melkwegstelsels, onnoembaar aantal zonnen, planeten, … Is Gods schepping inderdaad niet ontzagwekkend? Heb je al eens aan het volgende gedacht?

Volg eens mee: van …joen naar …jard. Telkens komen er drie nullen bij. Miljoen zes, miljard negen, biljoen (denk aan bis = tweemaal) twaalf, biljard (met d!) vijftien en triljoen (tri = één miljoen tot de derde) achttien. We kunnen natuurlijk nog verder met triljard, quadriljoen, … maar waar we naartoe willen: het menselijke lichaam zou naar schatting tot één triljoen (een 1 met 18 nullen!) aantal cellen bevatten. Onze hersenen hebben miljarden cellen. Onvoorstelbaar. Ongelooflijk.

Een bloem, een peer, …

 “En wat maak je je bezorgd over je kleren? Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. Maar Ik zeg jullie: zelfs Salomo met al zijn pracht en praal ging niet gekleed als een van hen.” Matteüs 6, 28-29 // Lucas 12, 27 Je stopt een bloemenzaadje in de grond en na korte tijd groeit er een prachtige lelie of een andere bloem uit. Of het zaadje waaruit een grote boom tot stand komt. Of een mosterdzaadje. Typisch voor dit laatste: het groeit heel snel en wordt de laatste decennia door heel veel landbouwers na de oogst gezaaid als groenbemester. Het krijgt een geel bloempje en zal in de loop van de winter vanzelf vergaan en zo de nodige stikstof aanbrengen. In de Bijbel laat Jezus het tot een hoge boom ontluiken.

Of die perenboom. Na de bloempjes in de lente volgt na bestuiving de vrucht. De wortels van de boom nemen water op, mineralen, vitamines, de zomerzon zorgt voor het nodige licht en de warmte. Resultaat: een sappige peer. Telkens weer een wonder van de schepping. Staan wij daar nog bij stil? Of het volwaardig kuikentje, op-en-top levensklaar, dat ui het bevruchte ei komt dankzij het broeden van de moederhen.

Vul zelf maar aan met nog talloze voorbeelden. God, de Ontzagwekkende!

 

K+L 32 : Lourdes

UW KONINKRIJK KWAM

Verbaast het je dat een zeventigjarige kerkganger nog nooit naar Lourdes is geweest? Niet door onwil. Gewoon omdat zich nog nooit de gelegenheid daartoe had voorgedaan. Maar intussen wel andere bedevaartsplaatsen. In Kortrijk was er een lieve dame die haar gewonnen Lourdesbeurs wilde wegschenken. Ze was er al dikwijls geweest en wou anderen de kans geven. De beurs ging dan naar een psychiatrische patiënte die ik, als haar voorlopig bewindvoerder, kon begeleiden. Zondag 16 juli, 8 uur achterkant station. De bus brengt ons naar Tourcoing waar de hst (is dat niet de tgv?) klaarstond.

Dankzij de vele helpers

Vanaf het begin was het overduidelijk: een hele groep fantastische, onmisbare medewerkers: organisatoren, priesters, verpleegsters, zusters, brancardiers, begeleiders, helpende handen overal, ook om vele hulpbehoevenden tot aan de aangeduide wagon en in hun ‘zetel’ in eerste klas te helpen. Ook Katherine Stubbe was er met acolieten bij om te helpen. En hoofdbrancardier, Jozef Cornette, die al veertig jaar die dienst verleende. Stel je voor: van tevoren moet er al heel wat vanuit het bisdom geregeld zijn. Ook doodeenvoudige kleine dingen: de kaartjes met je naam, je wagon, je zitplaats zodat je die vooraf aan je koffers of de rolstoel kunt bevestigen. Op de aangeduide plaats in de trein alweer een papier met je naam. Je kunt niet missen. Het gaat allemaal heel vlot: 270 bedevaarders vanuit Brugge, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Maar dat zijn niet de enigen in die hogesnelheidstrein. 9.45 uur: de trein vertrekt en zal er een zevental uurtjes over doen. Maar er wordt voor koffie gezorgd en tussendoor zijn er de gebeden die ook alweer in een foldertje vooraf werden voorbereid. En je hebt je picknick mee. Rond 19 uur aankomst in Lourdes.

 

Lourdes
Ook dan kunnen we rekenen op alle hulp: er staan bussen klaar die ons ofwel naar een hotel of naar het speciale verblijf (accueil) voor de zieken of hulpbehoevenden brengen. Er is nog het avondeten. Na die dagreis eerder vroeg tussen de lakens. ’s Anderendaags is er een eerste eucharistie, de openingsviering, voorzien met o.a. onze bisschop Lode Aerts en de voorzitter van Vlaanderens Bedevaarten, pastoor Marc Messiaen. De verschillende groepen worden voorgesteld. Wat staat er nog zoal op het programma van die vier volle dagen in Lourdes? De passage door de grot, een kruisweg, een boeteviering, de groepsfoto, de lichtprocessie, een internationale eucharistieviering, een sacramentsviering, een slotmoment met kaarsen, …

 Jubilo en Kijolo

De jeugd van tegenwoordig! Wat deed het onnoemelijk deugd om de jeugd en jongvolwassenen al die dagen aan het werk te zien. Helpend met de glimlach, overtuigend meezingend en meevierend. Alle bewondering! Met de alleszeggende namen: Jubilo (jongeren uit Brugge in Lourdes) en Kijolo (kinderen, jongeren, Lourdes). We hadden gekozen voor de unieke uitbeelding van de kruisweg door Jubilo. Prachtig! Allesomvattend. De woorden. De uitbeelding. Ook op het canvas van de veertien staties door hen beschilderd.Een intens moment. Hier telt enkel: proficiat! Een getuigenis van een diep geloof.

Lode Aerts + bisschop

Dinsdagnamiddag was er een bezoek aan het dorpje Bartrès gepland waar Bernardette een tijdje verbleef. Eerst kort na haar geboorte met haar voedstermoeder en later om daar te helpen de schapen te weiden. En op woensdag, in de voormiddag, vond de internationale eucharistieviering plaats met talrijke priesters, bisschoppen. De voorganger: onze bisschop Lode Aerts. Zou het kunnen dat zijn familienaam voor een update van zijn titel zorgde? Hij werd door de Franse en de Engelse hoogwaardigheidsbekleders aangekondigd als aarts + bisschop, dus aartsbisschop. Ja, Lode Aerts + bisschop. Hij deed het perfect. Niet enkel de eucharistie met duizenden in de ondergrondse basiliek maar ook zijn van pas komende talenkennis: Italiaans, Frans en uiteraard Nederlands. Talrijke priesters, bisschoppen en onnoemelijk veel gelovigen, mooie gezangen met een prachtig koor. Aandoenlijk. Die massale religieuze vieringen en bijeenkomsten – die wel eens in vraag worden gesteld – geven ons anderzijds het gevoel en de overtuiging dat we er niet alleen voor staan en dat er gelukkig nog veel geloofsgenoten zijn. Dat we elkaar steunen en aanmoedigen.

Bisschop Lode, Hugo, brancardier Matthias en patiënte Greta

Kaarsen

Als je met zoveel bedevaarders uit Vlaanderen samenkomt, dan kun je wel denken dat iedereen voor zijn eigen familie en voor zovele andere aanvragers, kaarsen wil laten branden. De organisatie stelde voor om dat praktisch te regelen: iedereen kon een vrije bijdrage doen en daarmee werden dan heel grote kaarsen tot bij de grot gebracht: vooraf kon iedereen met een stift zijn intenties erop schrijven. Het resultaat: tien dikke kaarsen van twee meter die processiegewijs naar de grot werden gebracht en daarna werden aangestoken in een aparte ruimte wat verderop. Ongetwijfeld branden die dezer dagen nog.

Terug naar Kortrijk

Na dagen met beklijvende eucharistie- en andere vieringen was onze conclusie: wat een genade hebben we daar ontvangen! Heer, uw koninkrijk kwam daar: liefde overal, glimlachende gelovigen in totale dienstbaarheid, talloze gebeden. Ook lekker eten en absoluut voldoende, gewoonweg alle voorzieningen. In de wagons waren er zitplaatsen in beide richtingen. Mijn zus en ik startten rugwaarts. Niet geklaagd: we dachten al aan de compensatie bij de terugreis. Joepie! Maar … ook de terugtrein had zich gekeerd en dus … Als je van Lourdes naar Kortrijk terugreist, kom je door de Pauvlakte waar zich Béarne bevindt. Aan welke ons bekende saus doet dat je denken?   Onze oprechte dank gaat naar alle helpers, op welk vlak dan ook. In het bijzonder naar Marleen met haar ploeg, onder wie Pierre!