mei 2017

K+L 22 : rondgang – hemelvaart – pinksteren

 


RONDGANG
Dan maar toch eens iets anders. De meimand is de mariale maand al wordt Maria om verschillende redenen in onze hedendaagse maatschappij eerder opzij geschoven. Pro Ecclesia vond het eens iets anders om enkel met de dames van het koor een rondgang in het begijnhof te houden met bekende Marialiederen. En dat op verschillende locaties in het historische, prachtig gerestaureerde, rustig aandoende, tijdloze begijnhof.
Enkele zangeressen waren inderdaad voor eenmaal begijntjes. Of toch? Zullen ze toch liever naar de wereld daarbuiten terugkeren?

IK GELOOF
De nieuwe priester, Frans Demuynck, die voorzien is voor de parochies van Sint-Elisabeth, Sint-Jan, Sint-Rochus, had het in zijn homilie o.a. over een vrouw die tijdens het credo af en toe niet meebad. Maar geloven is niet altijd vatten, laat staan begrijpen. We geloven ook in het mysterie, het transcendente.

Alleluia
Uw woord is een lamp, een lamp voor mijn voeten.
Uw woord is een licht, een licht op mijn pad.

FATIMA

 13 mei 1917. De eerste verschijning van Maria aan drie herderskinderen. Die verschijningen zouden erna nog vijfmaal plaatsvinden, telkens op de dertiende.. Dat is dus nu precies allemaal 100 jaar geleden.

10 DAGEN NA HEMELVAART

Laten we na de heerlijke voorbije dagen van Hemelvaart uitkijken naar Pinksteren:

Het feest van de Geest
De Geest uit vier gewesten waait d’aarde boordevol,
nu vallen oude vesten, elk krijgt zijn nieuwe rol.

Wij staan met vuur doorzinderd,
met talen hoog en luid,
de liefde ongehinderd gaat alle kanten uit.

Haal neer de zware muren,
wij staan niet meer verhard,
ontsteek de brede vuren als t’ wintert in ons hart.

Kom, Gever aller gaven,
Kom, aller armen troost,
Kom voeden ons en laven, val brandend uit den oost.

EEN MUZIKAAL FESTIJN MET EN NA PINKSTEREN

Op Pinksteren zelf vindt er om 20 uur een hoogstaand Bachconcert plaats in onze kerk als een stevige opmaat naar het internationale orgelfestival dat in juni van start gaat. Het orgelgebeuren van juni is zoals gewoonlijk gratis toegankelijk, maar een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.

 

 

 

K+L 21 : eerste communie – Mariale meitoets


EERSTE COMMUNIE: WE GINGEN ER HART VOOR!

Op zaterdag 13 mei om 10 uur vond de eerste communie plaats van de kinderen uit het eerste leerjaar van de Sint-Paulusschool in Kortrijk. De Sint-Maartenskerk was prachtig versierd en de kinderen en hun ouders zagen er schitterend uit. Het was een hele mooie en leuke viering. We willen dan ook iedereen bedanken die zijn of haar steentje bijgedragen heeft om er een echt feest van te maken!

Dit vonden de kinderen er alvast van:
Gaston: Ik kreeg voor het eerst een hostie. Dat was speciaal!
Dante: Ik kende mijn tekstje helemaal vanbuiten en heb ervan genoten.
Nolan: Het was leuk om naar het toneelstukje te kijken.
Marie: Voor de mis begon was er een fotoshoot in het begijnhof.
Felix: Ik was de meester in het toneel en mocht wijzen met een stok.
Marie-Alix: We mochten veel doen tijdens de mis.
Cyriel: We mochten onze mama’s verrassen met een liedje en een geschenkje.
César: Het zingen van de liedjes was heel leuk en ik mocht door de micro spreken, dat was spannend!
De zondagsmis van 10 uur de dag daarop, veertien mei, stond in het teken van de dankviering van de vormelingen en van Moederdag.

HEMELSE MUZIEK: MEDITATIEF MUZIKAAL MOMENT

Mariale meitoets

Die vond plaats op Moederdag, zondag 14 mei vanaf 16.30 uur met als thema: mariale meitoets, van vreugde jubelt ons hart.
Als je al de namen en functies van alle uitvoerders bekijkt, succes verzekerd: Pieter De Praetere (altus), Goedele Reyniers (alt), Chris Duprel (tenor en klavecimbel), Tom Verhaegen (bas), het trio Lirika Ligno, José Feys (fagot), Nathalie Samyn (oboe d’amore) en Dirk Blockeel (orgel en klavecimbel). Met al deze professionele zangers en instrumentalisten ging het alweer naar prachtige teksten, liederen en talloze noten, akkoorden, afwisselingen …
De mariale meitoets bleek uit Meine Seele erhebt den Herren, een koraalbewerking, vocaal ingeleid, van Pachelbel. Als we nu onmiddellijk en eerst naar het slot gaan, dan is het thema andermaal Maria die de Heer prijst: Hoch hebt den Herrn mein Herz, een vierstrofig lied uit het Evangelisches Gesangbuch met een uitvoering van Dirk Blockeel. Het is een crescendo omdat per strofe meer stemmen aantreden.

Bach en anderen

Dat dé favoriete grootmeester, Bach, op die namiddag van wondermooie muziek dikwijls aan bod kwam, verraste niemand. Integendeel: de toehoorders stemden er maar al te graag mee in: Qui sedes, daarnaast drie sinfonia’s in een bewerking voor hobotrio (magnifiek!) en ten slotte het dubbelconcerto.
Twee bijzondere vermeldingen: drie recente haiku’s van onze huisorganist Dirk en ook door hem op muziek gezet. De aanleiding daartoe: het overlijden van zijn vader eind maart:

maart sluit de boeken
nacht doet ons talen naar licht
vader – overkant

regen staalt april
groen glanst kras verdriet voorbij
merels fluiten – zon

meimaand maria
het bloedverwante bloeien
te dragen – moeder

Eenvoudigweg intense beelden, weergave vanuit de buik. Schitterend!
Tweede bijzonderheid: een lied van de Zuid-Afrikaanse dichter Totius: Die Paadjie Dof en Klein, door Dirk getoonzet voor altus en hobotrio. Het paadje onbeduidend klein: tijdens een bergtochtje komt de schrijver een klein paadje tegen. De wandelaar is blij dat er nog op zijn minst iemand anders hem op het (levens)pad is voorgegaan. Professor Willy Martin zorgde voor de vertaling-bewerking.
Na het concert ontmoette ik twee Doornikenaren die uiterst enthousiast waren over deze muzikale meditatieve namiddag: deze concerten volgen wij altijd, we noteren alle datums. Het is absoluut gerenommeerd! Een echtpaar uit Moeskroen bevestigde het maar al te graag.
Doe zo voort, vzw Orgelkring Kortrijk!

 AGENDA

Zondag 28 mei om 16.30 uur: Erwin Van Bogaert (orgel), Rozemarijn Van Wijnsberghe (sopraan) en Ilse van de Aa (poëzie).

K+L 20 : Maria

LOFZANG AAN MARIA

Nog even een korte terugblik

Dat Maria in de meimaand zo talrijk aan bod komt, blijkt uit de zovele aan haar gewijde diensten. Het begon al met de traditionele federale 1 meibedevaart vanuit Sint-Jan naar de abdij van Gistel. Een prachtige abdij ter ere van de heilige Godelieve met een tot bidden en stilte uitnodigende kapel, al is het eerder een kleinere kerk. In die abdij huizen sinds een tiental jaar broeders en zusters van de Moeder van Vrede. Er is ook een Godelievemuseum.

Tijdens de busreis werd de zo door Maria (o.a. in Fatima) aanbevolen rozenkrans gebeden met tussendoor passende teksten dienaangaande uit de Bijbel. Deken Geert ging dan voor in de eucharistieviering. Een heel geslaagde bedevaart. Het moet niet altijd ver van huis zijn!

Mariavespers of nocturne

Ook ons kerkkoor schenkt jaarlijks de nodige aandacht aan Maria. Op zaterdag 6 mei werden in de kerk van O.L.V. de Marialofzangen of –vespers gehouden. Aangezien het om een nocturne ging, werd het aanvangsuur naar de latere avond verplaatst: 20.30 uur.

Er zijn ongelooflijk veel en mooie Marialiederen in de voorbije eeuwen gedicht en op muziek gezet. Daarvan werden er ook in het Latijn gebracht zoals: Alma Redemptoris Mater en Ave Maris Stella. Dit laatste als een hymne van Lajos Bàrdos.

Het koor brengt heel graag het Wees gegroet van Kortrijkzaan Daniël Demeersseman als een vierstemmige compositie. Kan het Magnificat van Paul Schollaert ontbreken? Een wel minder bekende hymne uit het Getijdenboek was ook aan de orde met een zetting door onze huisorganist Dirk Blockeel: O koningin vol heerlijkheid.

O koningin vol heerlijkheid,
die hoger dan de sterren zijt;
Hem, die u schiep, hebt gij behoed
en als een moeder zelf gevoed

Wat Eva droevig deed vergaan,
biedt gij ons in uw Kind weer aan;
Gij zijt in deze pelgrimstijd
het venster op de eeuwigheid.

Tot God zijt gij de open poort,
de deur tot ’t licht dat voor ons gloort.
Verlosten, juicht! ’t Heeft God behaagd,
gij kreegt het leven door de Maagd.

U, Jezus, zij de heerlijkheid,
die uit de Maagd geboren zijt,
U met de Vader en de Geest,
zoals het altijd is geweest.

Volgden o.a. de Maria-antifoon Regina caeli, onmiddellijk daarop met dezelfde woorden opus 0 nr. 6/5 van Herman Roelstraete en een slotantifoon Salve Regina.
Zaterdag 20 mei is er ten slotte door de dames van Pro Ecclesia een rondgang in het begijnhof: Laudes Mariae, lofzangen die driemaal zullen uitgevoerd worden: om 14 uur, 15.30 uur en om 17 uur. Iedereen is welkom.

 

 

K+L 19 : gevormd – mmm

GEVORMD

      

Zondag 30 april

27 kandidaat-vormelingen stonden vanuit De Zindering vóór de bijzondere vormselviering in hun jezuskleed klaar om – zelf heel actief deelnemend – door kanunnik Filip Debruyne gevormd te worden.

Catechiste Christiane had Blind Faith, een bandje uit Gent, uitgenodigd voor de heel toepasselijke liederen. Mooie stemmen, aangename en jeugdige muziekklanken.

De vormelingen kregen heel wat taken toegewezen. Na het openingslied Come to the light was het zover: een vormeling heette iedereen welkom waarna de vormheer voor de verdere begroeting zorgde. 3 vormelingen lazen het gebed om ontferming voor in afwisseling met voorganger Filip. Daarna klonk het heel ritmische Laudate si, o mi signore, het loflied van Sint-Franciscus: dank om de zon, de maan, de sterren, het heelal en al de schepselen, enz.

Na de lezing was het weer aan Blind Faith om een ander betekenisvol lied te brengen: Jesus Christ, You are my life, alleluia.

 

Stilaan …

De vormheer had het na het evangelie over 3 kernwoorden: het hoofd (de Geest ontvangen), het hart (geef de mensen een pluim) en de handen (waarmee je zovelen ten dienste kunt staan). De doopbelofte maakt vanzelfsprekend deel uit van het vormsel. Het is voor de twaalfjarigen een bevestiging die ze nu zelf kunnen uitspreken:

Gesterkt door Gods goede Geest
beloof ik mij te verzetten
tegen kwaad en onrecht.
Met heel mijn hart
wil ik Jezus volgen
en zijn evangelie beleven.
Ik hoop dat veel mensen
mij hierin steunen.

Ter herinnering aan hun doop tekenen de vormelingen zich met doopwater. Maar ook van de ouders en peters en meters wordt verwacht dat ze zich blijven engageren voor hun kinderen.

Het plechtige moment

Na het gebed onder handoplegging en het aanroepende lied voor de Geest, adem van leven, is het tijd voor het allerbelangrijkste moment van de gehele vormselviering: de zalving met het chrisma. Vormheer Filip tekent bij elke vormeling een kruisteken daarmee op het voorhoofd en zegt daarbij:

(Naam), ontvang het zegel (= merkteken) van de Heilige Geest, waarop de vormeling: ‘Amen’.

Dienst van de tafel en vormselgave

Na de voorbeden volgen o.a. het tafelgebed, het sanctus, uiteraard ook de consecratie. Bij het Onzevader vraagt kanunnik Debruyne alle pasgevormde vormelingen rond het altaar. Hij vraagt hun om de armen en de handen ten hemel te verheffen. Een sterk symbolisch gebaar.
De drie catechisten hadden in deze vormselviering elk hun voorleestaak. Christiane kwam met een bijzondere vraag voor de omhaling. Aan de ouders van de vormelingen werd al gevraagd om als gave de som van de kost van één feestmaalgenodigde te voorzien. Vandaar de bedoeling om elke aanwezige in de kerk ertoe uit te nodigen iets dergelijks in de aangeboden mand te leggen. Een heel christelijk voorstel. Een lumineus idee. Na het slotgebed volgde een dankwoord in naam van alle vormelingen. Een uiterst ritmisch, swingend meezingertje besloot deze verrijkende, beklijvende viering: This little light of mine.

En … dat is het nu?
Neenee. Op zondag 14 mei volgt er een speciale dankzegging en elke vormeling krijgt de kans om zich bij de acolietengroep aan te sluiten. Dan moet elke geïnteresseerde zijn naam opgeven bij Katherine Stubbe (0495 63 21 85).

Alweer een deugddoende, rijke vormselviering. Proficiat, beste vormelingen en dank aan de vormheer, de catechisten, de ouders, peters, meters en alle medewerkers!

AGENDA

Sint-Maartenskerk Kortrijk, zondag 14 mei om 16.30 uur, rechterkruisbeuk

We brengen werk van J.S. Bach:  drie driestemmige inventies (versie voor hobotrio), ‘Qui sedes’ uit de grote mis en het dubbelconcerto voor twee klavecimbels (BWV 1061), begeleid door hobotrio en fagot.

Verder nog barokwerk van Pachelbel (Magnificat) en Schaffrath (fagot en obligaat klavier).

Van de hand van Dirk Blockeel zijn drie voorjaarshaiku’s (viool en altus), een werk op tekst van Totius (altus en hobotrio) en een liedcyclus over ‘Hoch hebt den Herrn mein Herz’ (Duitstalig Magnificat).

Bij het begin en einde van dit meditatief muzikaal moment wordt Maria een klinkende meibloem aangereikt.