april 2017

K+L 18 : Doopsel- eerste communie – slapen

GEZAMENLIJKE DOOPSELS

Op paaszaterdag 15 april werden 5 eerstecommunicantjes tijdens een gemeenschappelijke doopviering in de Sint-Janskerk in onze federale geloofsgemeenschappen opgenomen. Aan de voorbereiding werd door de doopcatechisten van vier parochies samengewerkt: die van Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Jan, Sint-Maarten en Pius X. Het was meteen de laatste doopviering die priester Marc Dhondt binnen onze federatie leidde.
Werden gedoopt: Bianca, Fabianne, Renée, Alessandro en Enrico. Op de foto zien we hoe Bianca wordt gedoopt.Is er een verschil tussen ‘eerste communicant’ en ‘eerstecommunicant’? Stel je voor: op een bepaalde zondag is de eerste mis om 9 uur. Heel wat senioren komen erop af. De eerste die dan te communie gaat, al is hij 80 jaar, dat is de eerste communicant. Maar … een eerstecommunicant, in één woord gespeld, heeft een speciale betekenis gekregen. Het is gewoonlijk een zes- of zevenjarige die voor het eerst in zijn leven te communie gaat. Woorden die we aan elkaar schrijven in dergelijke gevallen, krijgen heel dikwijls een bijzondere betekenis die verschilt van de letterlijke.


BIJZONDERE VIERING VAN DE EERSTECOMMUNICANTJES KOMT ERAAN
Een begrijpelijke voorwaarde om je ‘eerste communie’ te mogen doen, is dat de jongen of het meisje in kwestie gedoopt is. Als dat nog niet gebeurd was, dan volgt er – zoals hierboven beschreven – een aparte ( gezamenlijke) doopviering vooraf.

In Sint-Maarten zijn de eerstecommunicantjes de leerlingen van de Sint-Paulusschool. Het wordt een bijzondere, kindvriendelijke viering op zaterdag 13 mei om 10 uur. De voorganger hiervoor is priester Marc Dhondt die per 1 september de pastoor wordt van de pastorale eenheid Edith Stein (Marke, Bellegem, Aalbeke, Rollegem en Kooigem.)

GEZOND SLAPEN
Het is wel al enkele weken geleden (woensdag 29 maart) dat Jaïrus uitnodigde om wat meer te weten te komen over ‘gezond slapen’.Behoorlijk wat mensen, de meeste daarvan senioren, kwamen daarvoor in De Zindering samen.Het bedrijf Geronimo combineert namelijk én nuttige slaaptips én voorbeeldmateriaal. Speciaal bedoeld voor verenigingen. Wanneer je matras vervangen? Liefst om de tien jaar. Wanneer je kussen vervangen? Liefst om de drie jaar. Zo mogelijk, keer je matras om de drie maanden om. Verlucht elke dag want tijdens je slaap verliest je lichaam vocht en dat dringt dan door in je matras. Een matras die zich aan je lichaam aanpast?
Er is qua grondstof of materiaal heel wat veranderd de laatste 30 jaar. Wat zit er precies in je kussen? En wat in je dekbed? Waarop ligt je matras? Ook hier zijn er meer mogelijkheden dan vroeger. De term ‘boxspring’ is in: twee Engelse woorden komen hier samen. ‘Box’ is doos of bak en ‘spring’ is een veer. Wij zouden vroeger gewoon gezegd hebben: een ressortbak. Een nieuwe term dus voor iets dat we al heel lang kennen maar de vorm of het materiaal is intussen verbeterd. Er bestaan nu ook wollen sokken om ’s nachts je voeten warm te houden als dat je probleem zou zijn. Maar ook wollen rugsteun- en kniebanden. Koffie, thee en een gebakje werden ons door het bedrijf aangeboden. Er was ook een tombola en een vijftal senioren gingen naar huis met een leuk en passend geschenk.had. Hartelijk dank aan de verantwoordelijken en helpers van Jaïrus!

AGENDA
Zaterdag 6 mei om 20.30 uur in de kerk van O.L.V.: nocturne met Mariavespers door Pro Ecclesia. Vrije toegang.

K+L 17 : Goede Week –

LAATSTE VORMELINGEN ( VAN CATECHISTE CHRISTIANE)

Nora, Jason, Jasha, Maxim
Komende zondag 30 april worden de kandidaten gevormd in de gezongen misviering van 10 uur. De vormheer is E.H. Filip De Bruyne.

DE GOEDE WEEK

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake

Dit jaar was het de beurt aan de prachtige kerk van Onze-Lieve-Vrouw voor het paastriduüm, de paasdriedaagse. Het waren alle heel verrijkende, intense vieringen. De gezongen viering van Witte Donderdag kreeg de vocale steun van het jubilerende Pro Ecclesia.

Er is niet enkel de federale viering van Goede Vrijdag. In elke kerk van onze federatie is er een kruisweg en een kruishulde om 15 uur. In Sint-Maarten wordt die luister bijgebracht dankzij organist Dirk en violist Paul Klinck. Mooi en gevarieerd is het bovendien dat de bijbehorende tekst van de veertien staties ter plekke door minstens tien vrijwilligers wordt gebracht. Het blijft allemaal terecht sober en ‘het snijdt in je vlees’. Het mooie, zware kruis wordt door koster Filip en door Luc Vandoorne aangebracht voor het altaar zodat iedereen het kan huldigen. Luc was Filip dankbaar: dat prachtige, grote kruis zo lang vasthouden, dat weegt op den duur.

De paaswake vond dan weer plaats in de O.L.V.-kerk. Alles wijst erop dat we naar Pasen zelf gaan en verlangen: voor ieder een kaars die na de zegening en het aansteken van het vuur (buiten), kan branden. De verbondenheid zit ook hierin: iedereen geeft het licht door. Wat een mooi beeld: al die lichtjes in de ruime kerk! Neem dan nog deze kernwoorden of –teksten: licht, de paaskaars, lezing van de Uittocht uit Egypte, hernieuwing van de doopbeloften. Paaszaterdag is het nieuwe leven naar het piekmoment van Pasen zelf. En voor deze gelegenheid een koor met talrijke zangers. Hoop op de toekomst. Filip Hiltrop had zich ervoor geëngageerd om met het Sint-Janskoor de zang te trekken. Pro Ecclesia was er graag bij en ook voorzangers van Sint-Maarten die nu ook elke derde zondag van de maand in de ochtendmis van O.L.V. zingen.

Pasen

Het alleszeggende decor bij Pasen

Het is de dag van het Licht: Jezus Christus, de Verrezene. U zij de glorie, opgestane Heer. De paaskaars brandt. Een ad-hockoor o.l.v. Chris Duprel zingt o.a. het mooie Victimae paschali laudes. En af en toe klinkt terecht Alleluia! Het koor zingt tijdens de communie: Erstanden ist der heilig Christ. We krijgen de kans om de heel toepasselijke en persoonlijke overweging na de communie te verwerken: een diepmenselijke en aangrijpende tekst van Carlos Desoete. Maak van het volgende woord een daad: vrede. Laat dat het eerste woord zijn voortaan. Op paasmaandag zong Pro Ecclesia de viering in het begijnhof n.a.v. de ‘begijnendag’. Deken Geert ging nogmaals voor. Hij was uiterst tevreden over palmzondag en alle diensten van de Goede Week. Dat beamen we maar al te graag. Nu zal rust welkom zijn, nietwaar, deken Geert?

Uiterste verbondenheid op Pasen: kinderen, acolieten, voorgangers bij het Onzevader

AGENDA

Zaterdag 6 mei: Pro Ecclesia met Mariavespers om 20.30 uur, een nocturne in de O.L.V.-kerk. Toegang gratis.

K+L 16 : vormelingen – Grosse Lieb

KANDIDAAT-VORMELINGEN VAN CATECHISTE CHRISTIANE
  
Thomas, Leon en Maureen 

O GROSSE LIEB

Het jubileumconcert van 90 jaar Pro Ecclesia stond in deze voortijd van Pasen, hoofdzakelijk in het teken van Jezus. Het was de bedoeling om die o zo grote liefde van Jezus uit te zingen, om zijn lijden te herdenken en het met mooie gezangen zo veel mogelijk te verzachten. Zo werd het een zachte passie. En dus: Dulcis Passio, een muzikaal programma van vierstemmige liederen met zestig zangers en met ondersteunende instrumenten die nog meer luister bijbrachten. Waarom ook niet voldoende ruimte laten om eigen componisten erbij te betrekken?

concertdirigent Diederik Glorieux, bariton Carlos en hoornist Hannes Verstraete

Vandaar … 

Onze ijverige huisorganist, Dirk Blockeel, kwam na David Anne aan de beurt met een strofische bewerking van Ik wil mij gaan vertroosten. Samen met professioneel violist, Paul Klinck, bracht Dirk – na het vierstemmige alom bekende lied door de twee koren O grosse Lieb (Bach) – ook nog een Siciliano van dezelfde voor hem meest geliefde componist: Bach.

Streekgenoot Herman Roelstraete werd alle eer aangedaan met o.a. zijn driedelig meesterwerk Exodus. Hij schreef het als achtenveertigjarige als een requiem voor zijn vriend, Antoon Vander Plaetse. Het is verbazend hoe Roelstraete zich zo maximaal kon inleven in de einddagen van zijn vriend met dergelijke aangrijpende en subtiele tonen en woorden! Prachtig! Ontroerend. Ook dankzij de unieke hoorn die vanuit verschillende locaties onvergetelijke tonen overbracht.

Trees, alt bij Pro, en violist Paul Klinck. Nog vlug een broodje vóór het concert

Tot slot

 Op het eerste gezicht konden de woorden van de aria uit ‘Elias’ (Mendelssohn) misleidend zijn: Es ist genug. Zou het concert al eindigen? Zeker niet. Onze dirigent, Carlos Vandorpe, trad hier op als de geschikte bariton voor het verhaal van de profeet Elias die genoeg had van de goddeloosheid en het antigedrag van de Joden. Hij smeekte God om opgenomen te worden.

Het is niet de bedoeling om alles te vermelden. Van Gabriël Fauré werden prachtige composities gebracht: Cantique de Jean Racine en twee heel bekende delen uit zijn Requiem: het Pie Jesu, in dit geval een bewerking van John Rutter voor sopranen en alten. Met het Libera me ging het concert naar zijn einde.

Hoe kun je nog idealer een concert afsluiten dan met: Jesus bleibet meine Freude (Bach natuurlijk)? Moge Jezus altijd onze vreugde blijven! Deken Geert dankte iedereen: dirigent Diederik Glorieux, de zangers, de instrumentalisten (van piano, orgel, hoorn, hobo en viool) en beslist ook de talrijke aanwezigen en alle medewerkers. Een druk bijgewoonde receptie in De Zindering was na zoveel ontroering welkom, zeker voor de droge kelen van zangers en anderen.


Carlos, Hannes (hoorn), Paul (viool), dirigent Diederik, Ilse (hobo) en Dirk (piano-orgel).

 ZALIGE PAASTIJD

 

 

K+L 15 : Koorjubileum Pro Ecclesia – Vormelingen

ONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN
 
                                 Ciel                                            Hanne

SCHITTEREND KOORJUBILEUM VAN PRO ECCLESIA

 1927 -2017. Pro Ecclesia, ons kerkkoor, werd op 20 februari 2017 opgericht met als voorzitter, Robert Soenen. Oorspronkelijk was het een mannenkoor dat als piek tot 100 zangers bevatte. In 1981 werd het een vierstemmig, gemengd koor.

Midden in de negentiger jaren was er wel een dieptepunt. Zou het koor blijven bestaan? Dankzij de toenmalige voorzitter, Jozef Cornette, en met de medewerking van andere bestuursleden en zangers, bleef het zangkoor overeind. Het bloeide weer open en groeide tot op vandaag tot een veertigtal zangers.

Het jubileumconcert

Het wordt zaterdag 1 april. Geen eenaprilgrapje! Na alle voorbereidingen, zelfs van maanden ver, wordt het een gezamenlijke uitvoering met een ander koor, Ars Vocalis, een hoogstaand koor waarmee we graag af en toe samenzingen.

Voor ons koor zijn er extra repetities voorzien. We repeteren niet alleen op onze traditionele dinsdagavond in De Zindering maar ook nog eens op woensdagavond met ons gastkoor, Ars Vocalis.

1 april. Er is nog een algemene repetitie, raccord genoemd, met de instrumentalisten. Het ziet er veelbelovend uit. In de weldoende pauze in De Zindering staat de koffie klaar met lekkere broodjes, bereid door een klein team o.l.v. secretaris van Pro, Anne Duyck. Smakelijk!        En dan …prachtig!

Er zijn al meer dan 250 toehoorders aanwezig in de voorbereide, prachtige Sint-Maartenskerk. Ars Vocalis, brengt een eerste, prachtige uitvoering van O Lux beata, een recent openingslied van componist-dirigent, David Anne. Stel je voor: het gezamenlijke koor zingt daarvoor achteraan, d.w.z. dat het nu omgekeerd is: de kant van het orgel is nu de ideale locatie voor de uitvoering van het hele concert. De toehoorders beleven een prachtige uitvoering, van op afstand, van een fantastisch ‘o zalig licht’ dat wij vanaf deze dagen nog meer waarderen!.
 

Voorzitter Hugo van Pro Ecclesia verwelkomt graag deken Geert, schepen Wout Maddens, gewezen koorleden, alle genodigden en toehoorders en doorloopt kort het gezamenlijke programma.

Sta mij toe om de volgende week daarover meer nieuws te brengen: alvast enkele foto’s

Syrisch vluchteling Bashar met vrouw en dochter