maart 2017

K+L 14 : Verzoeningsviering – lectoren

KANDIDAAT-VORMELINGEN VAN CATECHISTE RIKA

Sarah-Marie                                  Wolf
 
Arthur                                        Aloys

 VERZOENING
Ook op vrijdag 24 maart waren het de voorzangers die in de federale verzoeningsviering van 19 uur klaarstonden met hun vocale inbreng. De kerkgangers waarderen die voorbereide stemmen ten zeerste, ook als steun bij het meezingen. In de loop van een volledig jaar, in dit geval van september tot en met juni, zingen zij meer dan dertig vieringen onder de deskundige leiding van dirigent Alain. Er waren niet minder dan zes priesters die de persoonlijke biecht van de bereidwilligen afnamen. Daarna kon een kruisteken met het gewijde doopwater worden gemaakt dat voor het altaar stond. Een dergelijk verzoeningsmoment met God via de priester is een echte bevrijding, een nieuwe start. Ook de vormelingen deden daaraan mee. Verzoening krijgt ook een bijzondere betekenis als er ruzie is. Sorry kunnen zeggen en de hand reiken zijn van onschatbare, hoogst menselijke waarde vanuit een diepchristelijke overtuiging.

EN NU NAAR DE EUCHARISTIEVIERING
Het is niet te geloven hoeveel tijd en denken eraan voorafgaan. Laten we toch even achter de schermen kijken. Al heel wat weken daarvoor worden er thema’s vastgelegd. Voor het weekeinde begint, is er al heel wat werk en studie verricht: de liturgische werkgroep is dan al druk bezig geweest, teksten en liederen zijn al uitgezocht, er moeten boekjes gedrukt worden. Hoe zit het met de beurtrol van de voorgangers? En de predikanten? Acolieten, muziek, de koster … Wie is er aan de beurt van de lectoren?

De lector
Hoe gaat dat allemaal in zijn werk? De lector bereidt elke keer zijn leesbeurt degelijk voor: bij de aanvang van de mis, dan de lezing, de voorbeden. Die laatste twee worden niet op dezelfde toon gebracht. Er wordt de van dienst zijnde lector van tevoren digitaal gelukkig een heel scenario door Christine De Waele doorgestraald. Dat is een onmisbaar hulpmiddel. Wist je dat er ook geregeld vorming voor de lectoren wordt georganiseerd? Daarin worden teksten uit de Bijbel geanalyseerd, want bij het voorlezen ervan moeten sommige woorden hun bijzondere betekenis en accent krijgen. De inhoud moet overkomen bij de gelovigen. Ook Kerk & leven helpt daarbij. Nog niet zo lang geleden was er bijna een hele dag vorming met niemand minder dan Jos Stroobants, zelf een heel ervaren lector.

Waarmee zoal rekening houden?

De lector heeft buiten zichzelf ook nog de toehoorders en de teksten. De toehoorders zijn gewoonlijk gemotiveerd om te luisteren. De tekst kan als een verhaal bedoeld zijn maar het boek Genesis zal dan weer poëtisch moeten weergegeven worden. Hoe zal alles overkomen? Zoals je spreekt over God, zo zal Hij verschijnen. De lector is de mond van de gemeente. Is zijn stem duidelijk en voor iedereen verstaanbaar? Spreekt hij niet te vlug, zeker in een grote kerk als in Sint-Maarten? Richt hij af en toe zijn blik op de toehoorders, ook op die van de zijbeuken? Hij zal zich best instellen op de laatste rijen in de kerk zodat ook die alles kunnen verstaan. De taak en de betekenis van de voorlezer zijn een belangrijk onderdeel van een geslaagde eucharistieviering.

Voor elk een opdracht

Over de middag bleven de meesten broodjes eten in De Zindering. Het moet gezegd: Christine had voor heel lekkere soep met een bijzondere smaak (met gember!) gezorgd en ook de toespijs was heel gezond bereid. Het smaakte! Dank je wel, ijverige Christine! En dan: richting kerk waar iedere deelnemer een tekst kon voorbereiden.om die dan aan de micro te brengen. Jos beoordeelde erna en gaf waar mogelijk nog enkele tips. Het was een heel verrijkende vorming.
Jos wou ook nog even iets anders kwijt: Vlaanderen bidt te snel en zingt te traag.
Dat laatste kunnen de dirigenten maar al te goed beamen: het is niet gemakkelijk om het voorgeschreven ritme van een lied door te geven en zo het volk vlot genoeg mee te krijgen.
Tot slot: Jos Stroobants feliciteerde alle lectoren voor de gedrevenheid om de teksten optimaal over te brengen aan het kerkelijke publiek. Onze parochie is alle lectoren uiterst dankbaar voor die bijzondere opdracht, jaar in, jaar uit.

 

 

 

K+L 13 : Dulcis Passio – (h)eerlijk ontbijt

WIJ STELLEN TWEE VORMELINGEN VOOR

Vormelingen Lewis en Matteo van het groepje van Rika

DAT WORDT PRACHTIG!

We geven wat meer uitleg over wat ongetwijfeld een prachtig concert zal worden: Dulcis Passio, het jubileum van 90 jaar Pro Ecclesia op zaterdag 1 april om 20 uur in de Sint-Maartenskerk.

Pro Ecclesia was oorspronkelijk een mannenkoor met tot zelfs honderd zangers. In 1981 werd het een vierstemmig gemengd koor dat nu nog altijd meer dan veertig zangers telt. Dat het in de negentiger jaren kon overleven, was in het bijzonder te danken aan onze erevoorzitter, Jozef Cornette, die als tenor heel wat jaren meezong en zelfs zestien jaar voorzitter was.

Het gelegenheidskoor (Pro Ecclesia met Ars Vocalis) zal bestaan uit zowat zestig zangers. Daarbij komen de volgende instrumenten luister bijzetten: orgel en piano, hobo, hoorn en viool, met professionele uitvoerders. Er wordt ook solo gezongen.

Wat meer over het programma 

Drie componisten uit onze streek komen aan de beurt: David Anne met het Lux, beata trinitas uit zijn Requiem mass, onze huisorganist, Dirk Blockeel, met een strofische uitwerking van Ik wil mij gaan vertroosten. Dirk brengt zelf nog passend orgelwerk. Streekgenoot, wijlen Herman Roelstraete willen we niet vergeten met zijn driedelig Exodus, heel aangrijpend! En wat denk je van het Pie Jesu en het Libera me uit het requiem van Gabriël Fauré? Nog van Fauré: Cantique de Jean Racine. Maar ook andere, prachtige liederen. Kun je Bach ertussenuit laten? Natuurlijk niet. Daarom komen O grosse Lieb en Jesus bleibet meine Freude ook aan bod.

Tot slot 

Een geslaagd concert hoeft niet té lang te duren. Het wordt zowat één uur en een kwartier. Daarna volgt er een receptie in De Zindering vlakbij: bij het binnenkomen krijg je een glaasje en met je kaart heb je recht op een tweede. Al kost een concert veel geld, toch is winst geen oogmerk: de prijs is heel democratisch gehouden, in voorverkoop slechts 12 euro. Je kunt nog altijd mailen of bellen: Carlos Van Dorpe (0495 24 29 17 of carlosvandorpe@gmail.com) of Hugo Van Malder (0485 13 86 92 of hugovanmalder@skynet.be).

Als je meer over ons kerkkoor, Pro Ecclesia, wilt weten en op de hoogte wenst te blijven: https://proecclesiakortrijk.wordpress.com/

HEERLIJK WAS DAT ONTBIJT

Ben je ook komen ontbijten op zondagmorgen 19 maart? Trouwens: die datum is bijzonder: de feestdag van Sint-Jozef. Altijd gezellig om met heel wat bekende en minder bekende mensen te praten en samen te ontbijten. En dat ontbijt mag er zijn: heel gevarieerd en aan mooi versierde tafels. Vlijtige handen bezorgen je thee of koffie. Het is ploegwerk. En het is een federaal gebeuren. We blijven dankbaar dat we dat jaarlijks mogen meemaken.

 

AFSCHEID VAN PRIESTER MARC DHONDT 

De pastorale eenheid, Edith Stein (Marke, Rollegem, Aalbeke en Kooigem) verwacht pastoor Marc om aldaar de taak van priester Michel Roggeman (nu deken in Torhout) over te nemen. Dat wil dus zeggen dat we van priester Marc, die zich op zovele vlakken totaal inzette in onze parochies en de federatie, afscheid nemen. Daartoe danken wij hem overtuigend na de viering van 18 uur op zondag 2 april in Sint-Maarten. Je kunt hem bij een glaasje danken en hem het beste wensen voor zijn nieuwe herderstaak.

 

 

K+L 12 : catechese GELOVEN – PREFERE LUMO

LAATSTE CATECHESE: GELOVEN

vormelingen-lectoren Lewis en Lore

De catechisten, Christiane, Rika en Pascal, verzamelden eerst in de voorhal van de Sint-Maartenskerk met de vormelingen. Die kregen van hun pennenvrienden een laatste kaartje of briefje, een getuigenis van: wat is geloven? Gezien het de laatste opdracht was, ontvingen ook de pennenvrienden een dankwoordje van hun vormeling. Na de eucharistieviering waarin ook de vormelingen van dienst waren, ging het richting De Zindering om dat geloofsthema verder uit te diepen. Stilaan komt dan de grote dag eraan: het vormsel zelf op zondag 30 april in de viering van 10 uur.

PREFERE LUMO OF: LIEVER LICHT

Fototentoonstelling van Jacky Bostoen in de Sint-Maartenskerk

Waarom kies je hiervoor een titel in het Esperanto? Het is een door Lezjer Zamenhof einde 19de eeuw ontworpen kunsttaal. Ze beoogde een politiek neutraal medium om over verschillende culturen heen voor een beter begrip met elkaar te communiceren. Dit kun je ook zeggen over de unieke foto’s van en met licht van deze fotograaf.

Fotograaf Jacky Bostoen (°Kortrijk, 1963)

Hij is beroepsfotograaf die zich niet laat vastpinnen op specifieke thema’s. De reeks foto’s is gemaakt vanuit een interesse naar het schilderen met licht. In het bijzonder ging hij op zoek naar het mysterie en de mystiek van het licht in eeuwenoude kerken en op andere religieuze plaatsen. Niet vanuit de optiek van een kunstenaar maar eerder als een observator die probeert beelden vast te leggen. Het licht dat hij vangt, roept een spirituele dimensie op. Licht – hoe zwak of donker ook – brengt altijd iets positiefs naar boven. (Bernard Pauwels)

Duiding

Hoe leg je iets vast dat ongrijpbaar is? Een fotograaf werkt met een medium dat nauwelijks te vatten is. Hoewel we weten dat licht een elektromagnetisch golfverschijnsel is, blijft het fenomeen iets mysterieus hebben. De cultus van het licht neemt in elke religie en spirituele beweging een belangrijke plaats in. (Bernard Pauwels)

 

Hans Andreus: de dichter van het licht met een kort gedicht: Of hoe dat heet

Gelukkig dat
het licht bestaat
en dat het met
me doet en praat
en dat ik weet
dat ik er vandaan
kom, van het licht
of hoe dat heet.

De vernissage van de fototentoonstelling

Het werd een vernissage in woord en klank die 4de maart om 19 uur. Er waren heel wat belangstellenden op afgekomen, ook dankzij het muzikale programma na een rondleiding door vzw Immensk: het gebouw anders bekeken. Je kon van geselecteerde details in de kerk clair-obscurmomenten waarnemen. We luisterden maar al te graag naar het hobotrio Lirika Ligno en een driestemmige inventie van Bach, waarna deken Geert een korte duiding gaf.

Dé kenner en analysator van de religieuze kunst, priester Marc Delrue , gaf in twee delen grondige uitleg over fotograag Jacky en over de unieke foto’s met licht die te bewonderen waren. En professor emeritus, Willy Martin, besprak een Afrikaans gedicht van Totius: Die paadjie Dof (= onbeduidend) en Klein en vertaalde het in onze taal. Net daarvoor luisterden we naar een koraalbewerking van huisorganist Dirk: Herzlich tut mich verlangen, voor hobotrio en altus. Ten slotte nodigde deken Geert ons uit naar de receptie.

Een prachtige, geslaagde avond. De fototentoonstelling blijft te bezichtigen tot 23 april.

 

AGENDA
Woensdag 29 maart om 14 uur in De Zindering: Jaïrus nodigt uit voor een namiddag over Gezond slapen.

 

 

K+L 11 : Let It Shine – dienen – – zindering


LET IT SHINE met de vormelingen

Op maandag 27 februari 2017 hebben enkele vormelingen en catechisten kunnen genieten van een Let it Shine voorstelling, de zevende editie. Veel vormelingen uit verschillende steden kwamen samen in de kerk van Vichte. Met muziek, beeld en tekst, zelfs onze bisschop Lode Aerts bracht een boodschap op het scherm: dat de vormelingen op zoek moeten gaan naar een “Schat”.
Met de hulp van de symbolen die Jonas meedroeg in zijn rugzak kwamen we te weten dat de “Gaven van de Geest” de schat zijn in het leven van de vormelingen. De enthousiaste muziek- en zanggroep deed zijn uiterste best om een volle kerk mee te doen zingen en dat is aardig gelukt. Tevreden keerden we terug naar Kortrijk.

Tweede  groep vormelingen DIENT in WZC H.Hart


Een tweede groep vormelingen hebben samen met catechisten Rika en Christiane een” dienend” bezoek gebracht aan de inwoners van de derde verdieping van het rusthuis H. Hart. We trakteerden iedereen met zelfgebakken pannenkoeken en die hebben lekker gesmaakt .De vormelingen hielpen de mensen bedienen en nadien hebben ze samen genoten van enkele gezelschapsspelen . Het was voor de inwoners en voor ons een “deugddoende” namiddag.
De ervaring van de vormelingen:
Lara: wat leuk om te mogen helpen.
Alix: de pannenkoeken waren lekker.
Thomas: het was een leerrijke namiddag.
Yoren: gezellig samen spelletjes spelen.
Emile: de mensen voelen zich hier thuis.
Oscar: merkte de vriendschap tussen de mensen op.
Charlotte K: een rustige sfeer.
Matthias:Geweldig!
Charlotte S: voelde de dankbaarheid.

Terugblik op de officiële opening van De Zindering
Kris Gelaude

Mede-initiatiefnemers Thomas en pr.Marc

K+L 10 : Ecclesianen

IMG_4584  IMG_4617

EEN NIEUWE KLOOSTERORDE
Vader-abt Frank is zopas teruggekeerd uit Rome met een pauselijke opdracht: een nieuwe kloosterorde stichten in Kortrijk. Het gaat om dominicanessen die als naam kozen: Ecclesianen.
Maar laten we beginnen met …
Vastenavond, dinsdag 28 februari.
Af en toe is het nodig dat de koorzangers, eventueel met partner, aan een retraite deelnemen. Dat neemt een hele avond in beslag. Uitzonderlijk wordt er vooraf een aperitief met versnaperingen aangeboden, ja zelfs een heuse hutsepot. Wacht. Eerst het nieuwe Onzevader zingen en dan aan tafel gaan. Oud-koorlid, Pierrette, is er opnieuw graag bij. Alles verloopt vlotjes.

IMG_4588

De retraite
Na de lekkere maaltijd en vóór het dessert verrast koorlid Myriam ons met twee nieuwe instrumentale composities. We laten talent in ons kerkkoor graag horen. Abt Frank wil de deelnemers aan de retraite voorbereiden: de Tien Geboden worden heropgefrist. Eerst: wie kent ze nog? De uitdaging is om ze actueler te maken door ze om te vormen tot koorgeboden of -verboden. Voorbeelden: Bovenal erken maar één dirigent. Steel nooit de farde van je buur, enz. Hij vertelt dan zijn wedervaren in Rome: een nieuwe orde van moderne, jonge zusters bijeenroepen: de Ecclesianen.
Inderdaad modern, fris, levendig, biddend en swingend,
Abt Frank laat de bel tweemaal weerklinken. Die nog niet gedrilde nonnetjes komen maar niet af. Eindeijk! Mooi in rij komen ze dan toch, met gevouwen handen en uniform stappend op het ritme van Amazing Grace dat ze godvruchtig met noenoenoe unisono meezingen. Hun kledij spreekt voor zich al is er één nonnetje bij dat zich op het eerste gezicht klaarblijkelijk van klooster had vergist. Nee, toch vrouwelijk bij nader toezien. Vader-abt kijkt nauwgezet toe dat alles ordentelijk en volgens de regels verloopt: ze moeten bewijzen dat ze zingend kunnen acteren. Echt mooi en met heel wat toepasselijke, soepele bewegingen leven ze intens mee met wat ze melodieus laten klinken:

Ik zal Hem volgen
Hem volgen waar ook Hij zal gaan
En naast Hem zal ik altijd vertoeven
Want niets kan mij weghouden
Hij is mijn bestemming. 

Iedereen doet mee
Oei! Volgt er nu een wel bekend refrein van Dominique, Nique, Nique, maar er zijn negen stroofjes met aangepaste koortekst. Hoe gaan de Ecclesianen dat brengen? Anne, onze secretaris die samen met Trees Stragier, de spil vormt van de hele Vastenavond, maakte smileys met achteraan alle strofen. En het refrein kan door iedereen worden meegezongen want ook daarin is voorzien: op de wijze en in de vorm van bidprentjes. Met ‘Sjalom’ zingt iedereen mee, zelfs in canon en de nonnetjes bewegen sierlijk, verbonden met een groen lint. Dansen maar! Elke aanwezige krijgt nu een lichtje en in één rij achter elkaar en zwaaiend met het lichtje klinkt nu This little light of mine. Waarmee gaan we deze zingende, swingende carnavalsavond afsluiten? Met het uiterst passende lied op tekst van Kris Gelaude: Verbonden en zegenend.

Krijgen we nu nog de vruchten van een of meerdere baxters? Nee, we bedoelen hier niet dat we – om het met een algemeen Nederlands woord te zeggen – aan een infuus liggen. We gaan de vruchten proeven van de (taarten)baksters! Hebben die hun best gedaan, zeg: daar staan zeker een tiental taarten op ons te wachten. Allemaal anders. Nu nog koffie. Heerlijk. En nagenieten. Blijkbaar wacht er nog iets op ons: de afwas. Dankbaar dat die comfortabel verloopt dankzij de vaatwas in de keuken van De Zindering. Voldoende vlijtige handen om alles op te ruimen? Altijd bij Pro.

Dank je wel voor je meewerken: Carlos, Anne, Frank, Myriam, Trees met haar uitgewerkt, geslaagd en gesmaakt thema van Sister Act met de verdere hulp van vader-abt Frank en zijn nonnetjes: naast Trees zelf ook nog Anne, Jozefa, Nicole, Hélène, Clo, Annie en incognito Hugette. Dank aan alle opruimers.

Laten we ons jubileum van 90 jaar Pro Ecclesia voortzetten met een eerste concertuitvoering op zaterdag 1 april om 20 uur in onze kerk, i.s.m. Ars Vocalis.