januari 2017

K+L 5 : doopsel-vormsel met acolieten

ONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN
p1070729-xenandylan
Wij stellen opnieuw twee kandidaten voor: Xenan en Dylan van het groepje Pascal 

DE JAARLIJKSE WANDELING DOOPSEL EN VORMSEL
P1100625 Ciel en peter 
Ciel en peter

Ze gingen weer op stap: de vormelingen 2017 met hun catechisten – Christiane, Rika en Pascal – én met peter of meter of ouders. Een tocht waarop doopsel en vormsel aanschouwelijk hun volle betekenis krijgen. Uiteindelijk gaat het om de zeven gaven van de Heilige Geest die vruchten voortbrengen. Ze starten in de kapel van O.L.V. ten Spieghele waar catechist Pascal uitleg geeft over het doopsel aan de hand van symbolen als: doopkleed, doopwater, naamgeving, handoplegging, kruisje met chrisma en de doopkaars. Catechiste Rika legt het doel van de wandeling uit en begint met de eerste vrucht van de H. Geest: liefde. Daarna op stap naar …

De Libel
Is mooi op een hoogte gelegen. Niet enkel AZ Groeninge is duidelijk te zien maar je hebt ook een weids uitzicht op Kortrijk met o.a. de Sint-Maartenskerk. De vormelingen blijven eerst beneden terwijl de meters en de peters naar boven gaan om er ‘ohlala’s’ te verstoppen. Dan is het aan de kandidaten om te komen en op aangeven van de ‘verstoppers’ die ohlala’s te zoeken. Gevonden? Dan mag die opgegeten worden! We gaan naar …

De vijver, het geboortebos en Kinderland
En wel via een nieuw aangelegd pad. Aan de vijver: volledige stilte, a.u.b. Met een bijzondere betekenis: stilte is heel belangrijk bij het bidden en dus bij geloven. Luister eens naar de vredige stilte!
Vreugde in het geboortebos waar onze kandidaten blij waren toen ze de naam van een hun bekend kindje of hun eigen naam konden vinden en die dan aan peter of meter vertellen.
Aangekomen op de speelplaats van Kinderland (Don Bosco) hebben godgewijde Katherine en de acolieten gezorgd voor een parcours met hindernissen. En ja! Elke vormeling moet erdoorheen. In het voorziene klaslokaal eten ze een boterkoek en drinken koffie of cecemel.
Stap voor stap gaat het uiteindelijk naar …

P1100770 gebedje ciel leonie en sarahMarie

De kapel van O.L.V. ten Spieghele
Eerst ging iedereen wandelend naar het hoogste gedeelte van de Marionetten. In de bocht op de grindweg, aan de stallen, werd de rebus gevonden: Een goede raad: volg je hart.
P1100722
Nog even halt houden bij een kapelletje waar ingetogenheid als kernwoord wordt uitgelegd. Oké. Nu over de brug van de autosnelweg naar de asfaltweg om daar stil te staan en als eindopdracht het passende, allesomvattende woord van deze wandeltocht te vinden: geestdrift. Oef! We belanden in de kapel. Deken Geert vertelt er het verhaal van Tobit en Tobias dat de rol van peter en meter symboliseert, als tochtgenoot en raadgever. Coördinator van de acolieten, Katherine, vraagt aan de vormelingen om samen met de acolieten de symbolen van het vormsel aan te brengen. Dat is immers het verlengde van het doopsel: de gaven van de Geest leren kennen om die in daden omzetten. Nu is er nog het moment om een eigen gemaakt gebed voor te lezen. De vormelingen krijgen een polsbandje waarop peter of meter een boodschap schrijft. Einde van een fijne wandeling! Proficiat, kandidaat-vormelingen, peters en meters, catechisten, deken Geert, Katherine, acolieten, fotograaf Piet en alle organisatoren. 

AGENDA
Officiële opening van De Zindering met Kris Gelaude op vrijdag 17 februari om 19 uur. Iedereen is van harte welkom.

K+L 4 : lichtmis – Jan

ONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN
Elk jaar publiceren we de foto’s van onze reeks vormelingen. We hebben die foto’s van onze kerkfotograaf Piet ontvangen en kunnen er dus aan beginnen: in de regel per twee.

MarcellaPattyn
VIER LICHTMIS MEE IN HET BEGIJNHOF
De Vrienden en Bewoners van het Begijnhof Kortrijk hebben het genoegen je uit te nodigen op de traditionele eucharistieviering van Lichtmis met kaarswijding op donderdag 2 februari 2017 om 16 uur in de kapel van het Kortrijkse begijnhof. De viering wordt vocaal ondersteund door het koor Pro Ecclesia. De celebrant is kapelaan Marc Dhondt. Op Lichtmis van het jaar 2010 was het laatste begijntje van de gehele wereld, Marcella Pattyn, nog aanwezig. Ze was nagenoeg blind en bad vurig voor een betere wereld.

RITJE VAN ONZE PRIESTER-IN-ZENDING, JAN VAN DEN HOVEN
We werden onthaald in families. João nam me mee op zijn moto. Hij aan het stuur, ik achterop. Een vreemde ervaring: meegenomen worden. Geen stuur in de handen. Ik kan niet tussenkomen. Integendeel, ik mag de bestuurder niet lastigvallen, ik moet tegen hem aanleunen en vertrouwen. We rijden langs putten naar een onbekende bestemming en ik geef me uit handen – vertrouw dat hij me in veiligheid meeneemt naar de juiste plaats. Net zoals van de Drie-ene kan ik zijn gezicht niet zien, ja, natuurlijk, ik zit achter hem. Maar ik vertrouw, heb ook geen andere keuze dan me uit handen geven en vertrouwen. Zo leidt de Drie-ene me ook, soms tegen mijn wil in, soms leunend op haar veilige rug. Soms kan ik even een glimp zien van zijn aangezicht, Jezus Christus, die me leidt en zich openbaart op de Weg.

AGENDA
* Donderdag 2 februari om 16 uur in de Mattheuskapel van het begijnhof: Lichtmis, met kaarswijding; viering ondersteund door Pro Ecclesia
* Zaterdag 11 februari vanaf 9 uur in de Zindering (het vroegere PC): Brondag. Iedereen welkom.
* Vrijdag 17 februari om 19.30 officiële opening van de Zindering. Waar? In de Zindering natuurlijk!

 

 

 

K+L 3 : Openbaring – catechese binnen – NJreceptie

 EEN VIERING MET ONZE KANDIDAATVORMELINGEN

Zondag 8 januari, eucharistische viering om 10 uur in Sint-Maarten. De kerstperiode wordt op deze dag afgesloten: het is het feest van de Openbaring. Hoe zegden wij dat zo lang: Driekoningen? En nog vroeger zoals ouderen zich herinneren: dertienavond en dertiendag, respectievelijk de avond vóór en de dag van Driekoningen. Inderdaad: als je telt vanaf kerstavond voor het eerste woord en tot en met Kerstmis voor het tweede woord, dan gaat het om dertien.
P1100484
Die tweede zondag van het nieuwe jaar ging het om een speciale viering: de kandidaat-vormelingen waren, vergezeld van hun ouders, aanwezig om actief aan de mis deel te nemen.
Bovendien was ook Pro Ecclesia van de partij. De zangers waren al om 9.15 uur aanwezig om het een en het ander met de huisorganist door te nemen. De vormelingen hadden vóór 10 uur in de inkomsthal postgevat, samen met ouders en catechisten Rika, Christiane en Pascal. Daar konden ze hun pennenvrienden ontmoeten die met een tweede kaart of briefje klaarstonden om uitleg te geven over ‘bidden’. Hoe en waarom bid jij? Dat was nu de vraag die de pennenvrienden schriftelijk voor de vormelingen moesten beantwoorden. Het was de tweede keer: in december ging het over ‘dienen’. Hoe zie jij dat? Wat doe jij daarvoor?
P1100469P1100464P1100466
De taak van de vormelingen kan je in deze vIering ook omschrijven als ‘dienen’: meehelpen met de voorziene teksten van de eucharistie. Zo werd het welkomstwoord al door een vormeling voorgelezen. Bij de schuldbelijdenis begon voorganger, deken Geert, en opnieuw was het aan een vormeling om driemaal om vergeving te vragen.
P1100470 P1100472
P1100474 P1100476
Na de beklijvende homilie van Elisabeth ( ‘de vreugde om het samenzijn met Heer borrelt op’) was er nog een taak voor de kandidaat-vormelingen weggelegd: de drie voorbeden.
P1100480
P1100481

Mooi was het toen de vormelingen naar het altaar kwamen met hun respectieve catechist om samen het nieuwe Onzevader te zingen. We geraken het meer en meer gewoon. De viering eindigde met Verbonden en zegenend, tekst van Kris Gelaude die we in februari verwachten, en op muziek van de ons bekende Jos Bielen.
De vormelingen kregen dan hun tweede catechesebeurt, over ‘bidden’ en waar kan dat beter dan in de vertrouwde kerk?.
P1100487
Pascal en groepje bij de kerststal 
P1100488
Rika en groepje in de bidkapel (!)

P1100490
Christiane en groepje in de passiekapel

KOMT ALLEN TEZAMEN VOOR DE NIEUWJAARSRECEPTIE
Durven beginnen waar anderen ophouden.
Willen geloven dat het goede zijn weg vindt.
Leren ontdekken wat in jezelf verborgen ligt.
Mogen ervaren dat hoop niet misleidt.
Laten gebeuren wat je niet in de hand hebt.
Kunnen loslaten om het nieuwe te verwachten.
(Kris Gelaude)

Deze en zoveel andere mooie wensen kunnen wij uitwisselen tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Wij nodigen jullie daartoe hartelijk uit op zondag 22 januari 2017 na de viering van 10.00 uur in de onthaalruimte van de kerk.
Traditiegetrouw verwent het feestcomité er ons met een lekker glaasje en een fijn hapje.
Door onze aanwezigheid bemoedigen wij elkaar en kunnen wij het nieuwe jaar hoopvol tegemoet zien!

AGENDA

Donderdag 2 februari: viering van Lichtmis om 16 uur met kaarswijding in de Mattheuskapel in het begijnhof (meer info volgende week).

 

K+L 02: vormelingen – overstijgend

ONZE VORMELINGEN DIENDEN

Zoals ieder jaar gingen we – deze keer met 8 vormelingen – op bezoek naar de derde verdieping van het woon-zorgcentrum H. Hart. De vormelingen begeleidden dan de senioren van hun kamer naar de leefruimte waar ze mee hielpen om koffie te schenken. De mensen luisterden aandachtig naar de zelfgeschreven nieuwjaarswensen van onze vormelingen.

Bij een babbel vertelden ze over “vroeger”. We wisselden af met een gezelschapsspel waardoor de tijd vloog.

 

Wat vonden de vormelingen van hun namiddag?

Arthur: vond het een leuke ervaring omdat hij kon luisteren naar de verhalen van die vriendelijke mensen.

Simon en Wolf: hebben de vroegere “kampioen hoofdrekenen van Vlaanderen” kunnen testen; die deed het nog heel goed en bovendien is meneer Lucien een grappig man!

Luna: ging graag mee naar de kamer om de mensen op te halen en vond het aangenaam om met hen te praten.

Thomas: vond het een gezellige en toffe omgeving waar de mensen goed verzorgd worden.

Jasha: was blij dat ze een tekst mocht voorlezen en dat de mensen zo aandachtig luisterden.

Nathan: leuk om eens kennis te maken; ik verloor wel grandioos bij het spel.

Xenan: won niet altijd bij het Unospel maar gaf graag zijn wensen mee met de mensen die erom vroegen.

Dank aan allen die een mooie kaart met wensen hebben gemaakt!

Kortom, het was weeral een aangename ontmoeting en een leerrijke “dienende” ervaring voor allen!

Vormselteam St.- Maarten

 

ALLESOVERSTIJGEND

Ken je Mohammed El Bachiri?

Hij woont in Molenbeek, is Marokkaanse Belg, is moslim.

22 maart 2016. Een datum die pijnlijk in ons geheugen gegrift zal blijven. Bij Mohammed nog veel meer: hij verloor zijn geliefde vrouw, Loubna, bij de aanslagen van IS, de jihadisten die ook met hem of met zijn vrouw, moslims, absoluut geen rekening hielden. Doordat hij Molenbekenaar is, Marokkaan, moslim, wordt hij beschouwd als mogelijke terrorist. Dat doet nog eens pijn.

Hij bracht ook ons een boodschap van overstijgende liefde
Vandaag is zijn verdriet onmetelijk en blijft hij alleen overeind dankzij en door de liefde. De liefde voor zijn vrouw, zijn kinderen, het leven en de mensheid. Die liefde heeft hem ertoe aangespoord om op een avond in een kerk in Molenbeek, waar christenen, moslims en anderen in een geest van broederlijkheid een maaltijd hadden gedeeld, op te roepen tot de jihad. Jawel, hij heeft de jongeren opgeroepen tot de jihad: maar dan wel een strijd voor liefde, zonder enige haat. Het is de echtste, de edelste, de mooiste strijd voor een moslim, (voor ieder!) die zich tegen de terreur verzet. Het is de jihad die ons aanspoort om naar de ander toe te gaan, de broeder die van ons verschilt, om hem toe te lachen, hem te begrijpen en empathie te tonen. Het is de jihad van de liefde die de omhelzing zoekt om de vlammen van de wrok te doven en die zijn waarheid niet oplegt, want zoals ook de Koran zegt: ‘Er is geen dwang in het geloof’.
In deze moeilijke en onzekere tijden roept hij op tot dialoog en delen. Laten we naar de goedheid van de mens kijken in plaats van naar de waanzin en de haat. Want die goedheid is de echte bron van inspiratie en van hoop voor onze kinderen, die deze wereld van ons zullen erven. Hij wil ook het belang van de cultuur benadrukken want zij leidt naar openheid: geen ‘botsing van beschavingen’ maar wel een prachtige ontmoeting.
Zijn oproep
Hij wil besluiten met een tekst ‘Allahoe akbar’ (= God is de grootste) na het verlies van zijn vrouw geschreven. Het is zijn antwoord op de mensen die zijn leven hebben verwoest.

God is de grootste:

* een zacht gefluister uit het hart, onhoorbaar maar veel echter dan de kreet van de terrorist

* voor de liefde voor mijn land, mijn vlakke land, en voor het Marokkaanse koninkrijk

* voor de schoonheid, voor de kunst, die emoties oproept die een hart van steen tot tranen zou bewegen

* de diversiteit van culturen, van godsdiensten, van mensen met wie je praat, met wie je deelt en van wie je uiteindelijk in een geest van broederlijkheid aanvaardt dat iedereen een eigen waarheid heeft

* om het geweld af te wijzen en je in te zetten voor de vrede en de vriendschap tussen de volkeren

* wanneer ik jou – jood, atheïst of christen – glimlachend de hand reik

* voor wie begrijpt dat God liefde is en dat alleen die universele kracht, de liefde voor de naaste, de mens kan redden

* als zoete gedachte en gebed voor jou, Loubna, mijn geliefde, en voor alle slachtoffers die eeuwig in ons hart en onze herinnering blijven leven.

 

 

K+L 01 : Jaïrus – Kerstweekeinde

    kerststal-peru
DE MEDEWERKERS VAN JAÏRUS KWAMEN SAMEN
Jaïrus is de werkgroep van de Sint-Maartensparochie die zich in het bijzonder richt tot senioren. Een heel bijzondere aandacht gaat uit naar de zieken, mindervaliden, eenzamen en hoogbejaarden.
jarus-zingt
gelegenheidskoor
In de kerstperiode komen de medewerkers samen om informatie te krijgen en uit te wisselen. En gezien we dan in kerststemming zijn, doen we dat in een kerstsfeer met de nodige versiering, een mooie kerststal en enkele passende liederen. Een bijzondere verwelkoming ging naar de nieuwe medewerkster Rosemie. Ook Annie, Marie-Rose en Marijke, recente vrijwilligers, waren van de partij. Ditmaal waren ook Pieter (Maieur) en zuster Liesbeth van Sint-Pius X aanwezig. Marleen (Vanoverberghe), vertegenwoordigster van O.L.V. en van de federatie, komt al enkele jaren. De samenwerking is ongetwijfeld toekomstgericht: stap voor stap gaan we naar een pastorale eenheid.
In de voormiddag van die donderdag 22 december vond de voorbereiding in de Zindering plaats. Gelukkig zijn er altijd vlijtige helpers om de zaal vlot klaar te krijgen met versierde tafels die er geen twijfel over laten bestaan dat Kerstmis nadert.
Na het welkomstwoord van Hugo was het de beurt aan deken Geert die ook aandacht vroeg voor de volgende ontmoeting tussen moslims en christenen op maandag tweede kerstdag. Kernlid Luc (David) las een gebed voor dat meer dan één keer neerkwam op de vraag: doe jij dat dan ook? En Pieter gaf ons een duidelijke uitleg over ‘Lydia’, een werkgroep van Pius X die net zoals Jaïrus en de buurtwerking en armenzorg van O.L.V. aan diaconie doet: ten dienste staan van …
Wist je dat er bij de medewerkers van onze seniorengroep ook leden zijn die de communie aan huis brengen? Dora (Sap) is daarvoor de aan te spreken verantwoordelijke die alles coördineert. Ken je dus personen die graag de communie aan huis wensen, laat het dan als het kan aan Dora weten. Je kan ook bij Cecil of Hugo terecht die het dan doorgeven.
Tussendoor werden er – met de steun van een gelegenheidskoortje – kerstliederen gezongen. Alle aanwezigen zongen enthousiast mee.
En dan natuurlijk: de kers op de … Jawel: medewerkers hadden zelf voor taart(en) gezorgd. Heel gevarieerd en absoluut voldoende! Voeg daar dan na al dat spreken en zingen de nodige lekkere koffie of thee aan toe. Gezellig! Helemaal geslaagd!
Onze dank gaat uit naar alle medewerkers voor een blijvende inzet al jarenlang en graag ook naar al degenen die meehielpen om er een fijne en zinvolle namiddag van te maken!
kerst16a kerst16k

KERSTWEEKEINDE
De middernachtviering is voor heel wat gelovigen onmisbaar om de overgang te maken van duisternis naar licht. Vier weken lang zongen we: ‘Wachter, hoe ver is de nacht (nog)?’ De nacht liep ten einde, de dag kwam naderbij. Eindelijk weerklonk: ‘Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, kom in ons midden.’ Pro Ecclesia was daarbij de vocale steun.
Kerst, een feest van blijheid, van eenvoud, van vrede, van verbondenheid. Dat bleek op de dag van Kerstmis zelf met nog meer aandacht voor het Licht en feestvreugde, met zang, blije orgelklanken en bijkomend de vioolpartij van Paul Klinck.

SAMEN KERSTLIEDEREN ZINGEN
26 december, tweede kerstdag. In de voormiddag is er in de kerk veel beweging. Medewerkers van het Davidsfonds Kortrijk en van Pro Ecclesia werken hard om de prachtige kerkruimte klaar te krijgen tegen de middag want de jaarlijkse samenzang van ‘U zijt wellekome’, een ondertiteling van ‘Vlaanderen zingt kerst’ gaat zijn zesde jaargang in.
Het is inderdaad een samenwerking tussen het plaatselijke Davidsfonds en ons kerkkoor Pro Ecclesia. Alles oké? Piano op haar plaats, het kistorgel bijplaatsen, stoelen tot in de middengang, partytafels, receptietafels, de koelkast, wijn, fruitsap, de liedboekjes, …
Om 15 uur al komen de meer dan dertig zangers achter het altaar om het meeste nog eens in te zingen.
Het wordt stilaan vier uur in de namiddag. Ja, de middenbeuk geraakt stilaan vol. Ook de rechtervoorkant. De vrolijke kerstsamenzang kan beginnen! Na een eerste lied brengt de voorzitter van het Davidsfonds Kortrijk het welkomstwoord. Het koor zingt soms een strofe voor, de aanwezigen zingen graag mee. Tussendoor is er het muzikale intermezzo van onze begeleider aan de piano en aan het kistorgel: Angelino (Manderick): hij neemt nu zijn saxofoon en brengt de eerste keer Bach; ten slotte Stille Nacht met een eigen bewerking. De man is duidelijk profi. Wat klinkt een sax o zo uniek!
Vóór het laatste lied geeft deken Geert uitleg over de twee goede doelen waarvoor de vrije bijdragen zullen dienen: De Ark en De Sociale Kruidenier (beide in oprichting) en Hugo spreekt een dankwoord uit, om te beginnen voor de vele aanwezigen die alle steun betekenen. Volgen nog de kerkfabriek, het koor met dirigent Carlos, het Davidsfonds, deken Geert, koster Filip en alle klaarzetters. De receptie, aangeboden door het Davidsfonds, krijgt alle aandacht!

AGENDA
Woensdag 11 januari: de nieuwe bisschop, Lode Aerts, komt tegen 17 uur naar de Sint-Maartenskerk. Iedereen is welkom.