K+L 51 : vormelingen – adent – kerst

NIEUWS VAN DE KANDIDAAT-VORMELINGEN
p1080131
De vormelingen van 2017 zijn aan hun maandenlange voorbereiding begonnen. Ze waren present in de eucharistie van 10 uur op zondag 11 december. Priester Luc preekte over ‘gaudete’ (verheugt u). Die derde adventszondag wordt inderdaad zo genoemd: we zijn halfweg naar die heuglijke blijde boodschap: de geboorte van Jezus, de kernbetekenis van Kerstmis.p1080139
De vormelingen trokken met hun respectieve catechisten, Christiane, Rika en Pascal naar een aparte ruimte om daar de tweede vorming te krijgen: dienen. Daartoe is de parabel van de barmhartige Samaritaan bijzonder geschikt. De kenmerken van ‘dienstbaarheid zijn immers: nederigheid, meer luisteren i.p.v. ikke, ikke, ikke. Ook opoffering, zich geven aan anderen. Door te geven zul je krijgen, een win-win. Uiteindelijk is het Jezus volgen. Is dat immers niet christen-zijn?
p1080146
De nieuwe naam van het ‘Parochiaal Centrum’ is al meer en meer ingeburgerd: De Zindering. Er zijn al meer ruimtes, locaties, beschikbaar naast het gebouw dat we al zolang kennen. Diezelfde zondag moest er plaats worden voorzien voor de voorbereiding van het kerstconcert van De Colores in de namiddag. In de voormiddag was er ook een Afrikaanse mis. Zo week Christiane met haar kandidaten uit naar de sacristie. Rika bracht met haar groepje eerst een blitzbezoek aan de schatkamer in de kerk dankzij deken Geert als sleutelfiguur en zocht toen (primeur!) de bovenzaal van het decanaal secretariaat op (lokaal 1/06). Het is naar dit lokaal dat de dekenij verhuist de komende weken. Deken Geert en zijn medewerkers verlaten dus het gebouw in de Doorniksewijk. 

MOOIE ADVENTS- EN KERSTTEKSTEN

Nacht van droom en van verlangen
draagt het schemerlicht ternauwernood.
Onuitwisbaar groeit verlossing
in de barensweeën van de tijd.
Onmiskenbaar moe gedragen
wijkt het duister voor het volle licht.
Dan zingen sterren van de hemel – één voor één,
rivieren dansen de woestijn in – meer dan twee,
wij lopen recht op kronkelpaden – naar jou toe.
(Jannet Delver)

Dit ene weten wij en aan dit één
houden wij ons vast in de duistere uren:
er is een woord dat eeuwiglijk zal duren
en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen.
(Henriette Roland Holst)

O onnoemelijk groot mysterie en wonderbaarlijke gave,
dat dieren verstomd staren naar hun voederbak
waarin de pasgeboren Heer ligt.
Gezegend is de gelukzalige maagd Maria die zich verwaardigde
Christus de Heer in haar schoot te dragen.
Gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u.
(Uit de vigilie van de kerstnacht)

Onbeholpen, broos en onschuldig ligt het wicht in de kribbe.
Wij, eenzame lieden, hunkeren naar liefde.
Het kerstekind gaat ons voor en stemt ons vreugdevol.
Omgeven door Maria’s warme tederheid
reikt God ons in dit kind de liefdevolle hand.
Verheug je dan in die genade en maak vrede.
Het kerstekind stemt ons vreugdevol.
Jezus is de vreugde.
(Uit ‘Jesus is our joy’ van Pamela Hayes)

AGENDA

Maandag 26 december om 16 uur: samen kerstliederen zingen voor het goede doel met Pro Ecclesia, waarna receptie.