K+L 50 : advent

p1070737
ADVENT
Hoe ver is de nacht, wachter?
“De morgen komt”, zegt de wachter,
maar nog is het nacht.

p1070712
ADVENTSGEBED
Heer Jezus, wij zien U als Kind en geloven dat U de Zoon van God bent, die mens geworden is in de schoot van de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest. Zoals in Betlehem aanbidden ook wij U met Maria, met de heilige Jozef, de engelen en de herders en herkennen in U onze enige Verlosser. U bent arm geworden om ons met uw armoede rijk te maken. Help ons om nooit de armen en de mensen die lijden, te vergeten. Bescherm onze gezinnen en zegen alle kinderen. Geef dat in ons steeds de liefde mag heersen die U ons gebracht hebt, de liefde die het leven gelukkiger maakt. Jezus, geef dat allen de waarheid van uw geboorte inzien, opdat iedereen zal weten dat U gekomen bent om de hele mensenfamilie het Licht, de Vreugde en de Vrede te brengen.  U bent God en U leeft en heerst met God de Vader in eenheid met de Heilige Geest nu en in eeuwigheid. Amen. (Paus Benedictus XVI, Praag 26 september 2009)

DE COLLECTES TOT EN MET KERSTMIS
Armoede treft in ons land 1 mens op 7. Men raakt er ongewild in verzeild, eruit geraken vraagt immense wilskracht. Het chemische proces van wat mensen in armoede meemaken, heeft veel weg van een burn-out: chronische stress, constante spanning, stigma’s, schaamte en allesbehalve de macht om in te grijpen of iets te veranderen aan de situatie. De advent roept ons op om te blijven geloven in het visioen van een nieuwe wereld, een wereld waar niemand uit de boot valt. Uw extra bijdrage in het offermandje gaat naar initiatieven die armoede in onze samenleving willen terugdringen. Geworteld in de traditie wil “Samen tegen Armoede” de oproep tot solidariteit verbinden met de Bijbelse lezingen in de vieringen.

AL WIE DOLEND IN HET DONKER
Al wie dolend in het donker, in de holte van de nacht,
En verlangend naar een wonder op de nieuwe morgen wacht:
Vrijheid wordt aan u verkondigd door een koning zonder macht.
Onze lasten zal Hij dragen, onze onmacht totterdood,
Geeft als antwoord op ons vragen, ons Zichzelf als levensbrood:
Nieuwe vrede zal er dagen, liefde straalt als morgenrood.
Tot de groeten zal Hij spreken, even weerloos als een lam;
Het geknakte riet niet breken, Hij bewaakt de kleine vlam:
Hoort en ziet het levend teken van een God die tot ons kwam.
(T. J. Yperman – m. H. Gauntlett)