december 2016

K+L 52 : Kerst in Mattheuskapel en Magdalenawijk

img_3810 img_3815
img_3761

KERST IN DE MATTHEUSKAPEL
Kortrijks begijnhof, zaterdag 17 december. Om 15 uur al komen de meer dan dertig zangers van Pro Ecclesia in de Mattheuskapel samen om meer dan een halfuur de kerstliederen zingend te overlopen. Tegen zestien uur zat de kapel dan overvol met enthousiaste toehoorders die af en toe ook konden meezingen. In hun kooruniform en met hun rode liederenmap stonden ze klaar: sopranen, alten, tenoren en bassen. Uiteraard vooraan dirigent Carlos en op het doksaaltje aan dat eeuwenoude orgeltje de talentrijke muzikante Ilze (Mélbikse) met het fijne fingerspitzengefühl.Niet minder dan twintig meerstemmige kerstliederen kwamen aan bod. Al enkele jaren wordt ook Kerstnacht, die schone aangehouden. Eigen dichters en componisten worden niet vergeten. Is bijvoorbeeld het refrein ervan niet nog altijd brandend actueel?

Kerstnacht, die schone,
kan liefde niet wonen
in ieders gemoed?
Kerstnacht, wij smeken,
wees ’t wekkende teken
van ’t Opperste goed.
Schitter, o sterre,
daar hoge en verre,
als liefdesignaal
voor ons allemaal.
(T. Eug. De Ridder en m. Armand Preud’homme)

Van de nieuw gebrachte liederen vermelden we vooral:
Weihnachten (Mendelssohn-Bartholdy
Gods kerstwonder (t. Luc Herbots en m. Paul Schollaert)
Er kwam een kind (dit jaar hernomen) (t. anoniem en m. Herman De Houwer)
Tussen twee blokken van een reeks liederen bracht organiste Ilze een mooi, muzikaal intermezzo. En de conclusie?

Annie die het ervoor overheeft om telkens van Aalbeke te komen om in het koor te zingen:
“In de bus sprak een dame mij aan. Ze herkende mij door mijn kooruniform en zei: ‘Ik heb een ontzettend fijn luisteruur beleefd tijdens jullie kerstprelude. Een prachtige vertolking van bekende en minder bekende kerstliederen. Op bepaalde momenten kreeg ik er zelfs kippenvel van!’ En wat vond dirigent Carlos ervan?
‘De belangstelling was overweldigend voor een meer dan vocaal geslaagde Kerstprelude. De sympathie- en dankbetuigingen waren navenant, gisteravond en vandaag nog altijd.
Zoiets geeft ons koor de juiste uitstraling en promotie en een heel warm, dankbaar gevoel. Ik ben jullie heel dankbaar voor stem en inzet!’
En wij zijn de Vrienden en Bewoners van het Begijnhof op onze beurt heel dankbaar dat we enkele keren per jaar in die sfeervolle Mattheuskapel mogen zingen.
dsc04215

DE NIEUWE KERSTSTAL IN DE MAGDALENAWIJK
Hoelang al werd er veertien dagen voor Kerstmis in de Magdalenawijk een prachtige kerststal geplaatst? Zeker al meer dan dertig jaar! Die houten en door wijkmedewerkers zelfgemaakte stal was heel mooi en door bewoner en kunstschilder, wijlen Dries Putte, beschilderd met Maria, het kindje Jezus in de kribbe en Sint-Jozef. Het waren altijd bereidwillige wijkbewoners die o.a. voor deze plaatsing zorgden. Een van die jarenlange medewerkers die we ooit vergaten te vermelden, was Pol Vandenbroucke.
Wat wil je met een houten stal? Misschien wel veertig jaar in weer en wind en tot vier weken buiten staan op een gedeelte van het Magdalenapark. Verleden jaar bleek dat deze waardevolle kerststal nog een laatste keer kon blijven staan maar dan …Wat nu?
Sylvère (Vankeirsbilck) was, net zoals Roger (Deberdt) en anderen, daar wel bezorgd over. Sylvère vond de oplossing bij een opslagplaats van de kerk van Bissegem waar iemand in de voorbije jaren minstens tien mooie kerststallen had gemaakt om ze op verschillende plaatsen in Bissegem te verspreiden. Daar konden ze er wel eentje missen. Dankzij chauffeur Frans (Christiaens) met zijn bestelwagen, kon de kerststal met de hulp van Sylvère en Hugo afgehaald en geplaatst worden. Het resultaat zie je op de foto. Oef! Opgelost! De wijk heeft weer een mooie kerststal!

WIJ WENSEN ALLE LEZERS EEN GEZEGEND 2017

K+L 51 : vormelingen – adent – kerst

NIEUWS VAN DE KANDIDAAT-VORMELINGEN
p1080131
De vormelingen van 2017 zijn aan hun maandenlange voorbereiding begonnen. Ze waren present in de eucharistie van 10 uur op zondag 11 december. Priester Luc preekte over ‘gaudete’ (verheugt u). Die derde adventszondag wordt inderdaad zo genoemd: we zijn halfweg naar die heuglijke blijde boodschap: de geboorte van Jezus, de kernbetekenis van Kerstmis.p1080139
De vormelingen trokken met hun respectieve catechisten, Christiane, Rika en Pascal naar een aparte ruimte om daar de tweede vorming te krijgen: dienen. Daartoe is de parabel van de barmhartige Samaritaan bijzonder geschikt. De kenmerken van ‘dienstbaarheid zijn immers: nederigheid, meer luisteren i.p.v. ikke, ikke, ikke. Ook opoffering, zich geven aan anderen. Door te geven zul je krijgen, een win-win. Uiteindelijk is het Jezus volgen. Is dat immers niet christen-zijn?
p1080146
De nieuwe naam van het ‘Parochiaal Centrum’ is al meer en meer ingeburgerd: De Zindering. Er zijn al meer ruimtes, locaties, beschikbaar naast het gebouw dat we al zolang kennen. Diezelfde zondag moest er plaats worden voorzien voor de voorbereiding van het kerstconcert van De Colores in de namiddag. In de voormiddag was er ook een Afrikaanse mis. Zo week Christiane met haar kandidaten uit naar de sacristie. Rika bracht met haar groepje eerst een blitzbezoek aan de schatkamer in de kerk dankzij deken Geert als sleutelfiguur en zocht toen (primeur!) de bovenzaal van het decanaal secretariaat op (lokaal 1/06). Het is naar dit lokaal dat de dekenij verhuist de komende weken. Deken Geert en zijn medewerkers verlaten dus het gebouw in de Doorniksewijk. 

MOOIE ADVENTS- EN KERSTTEKSTEN

Nacht van droom en van verlangen
draagt het schemerlicht ternauwernood.
Onuitwisbaar groeit verlossing
in de barensweeën van de tijd.
Onmiskenbaar moe gedragen
wijkt het duister voor het volle licht.
Dan zingen sterren van de hemel – één voor één,
rivieren dansen de woestijn in – meer dan twee,
wij lopen recht op kronkelpaden – naar jou toe.
(Jannet Delver)

Dit ene weten wij en aan dit één
houden wij ons vast in de duistere uren:
er is een woord dat eeuwiglijk zal duren
en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen.
(Henriette Roland Holst)

O onnoemelijk groot mysterie en wonderbaarlijke gave,
dat dieren verstomd staren naar hun voederbak
waarin de pasgeboren Heer ligt.
Gezegend is de gelukzalige maagd Maria die zich verwaardigde
Christus de Heer in haar schoot te dragen.
Gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u.
(Uit de vigilie van de kerstnacht)

Onbeholpen, broos en onschuldig ligt het wicht in de kribbe.
Wij, eenzame lieden, hunkeren naar liefde.
Het kerstekind gaat ons voor en stemt ons vreugdevol.
Omgeven door Maria’s warme tederheid
reikt God ons in dit kind de liefdevolle hand.
Verheug je dan in die genade en maak vrede.
Het kerstekind stemt ons vreugdevol.
Jezus is de vreugde.
(Uit ‘Jesus is our joy’ van Pamela Hayes)

AGENDA

Maandag 26 december om 16 uur: samen kerstliederen zingen voor het goede doel met Pro Ecclesia, waarna receptie.

11dec16: Derde adventszondag – vormselcatechese dienen

p1080131
Drie kaarsjes: de vormelingen van het groepje Christiane waren lector van dienst:
Maureen heette ons welkom
p1080132
Het groepje Pascal achter de acolieten.
p1080135 p1080137
Na de schuldbelijdenis door Ciel en het evangelie preekte pr.Luc over ‘gaudete’: wees blij,
we zijn al halverwege de advent naar Kerstmis. Je kan dat doen door Welzijnszorg te
steunen

p1080141 p1080143
Nora verzorgde de voorbeden
p1080146
Rond het altaar bij het nieuwe Onze Vader

K+L 50 : advent

p1070737
ADVENT
Hoe ver is de nacht, wachter?
“De morgen komt”, zegt de wachter,
maar nog is het nacht.

p1070712
ADVENTSGEBED
Heer Jezus, wij zien U als Kind en geloven dat U de Zoon van God bent, die mens geworden is in de schoot van de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest. Zoals in Betlehem aanbidden ook wij U met Maria, met de heilige Jozef, de engelen en de herders en herkennen in U onze enige Verlosser. U bent arm geworden om ons met uw armoede rijk te maken. Help ons om nooit de armen en de mensen die lijden, te vergeten. Bescherm onze gezinnen en zegen alle kinderen. Geef dat in ons steeds de liefde mag heersen die U ons gebracht hebt, de liefde die het leven gelukkiger maakt. Jezus, geef dat allen de waarheid van uw geboorte inzien, opdat iedereen zal weten dat U gekomen bent om de hele mensenfamilie het Licht, de Vreugde en de Vrede te brengen.  U bent God en U leeft en heerst met God de Vader in eenheid met de Heilige Geest nu en in eeuwigheid. Amen. (Paus Benedictus XVI, Praag 26 september 2009)

DE COLLECTES TOT EN MET KERSTMIS
Armoede treft in ons land 1 mens op 7. Men raakt er ongewild in verzeild, eruit geraken vraagt immense wilskracht. Het chemische proces van wat mensen in armoede meemaken, heeft veel weg van een burn-out: chronische stress, constante spanning, stigma’s, schaamte en allesbehalve de macht om in te grijpen of iets te veranderen aan de situatie. De advent roept ons op om te blijven geloven in het visioen van een nieuwe wereld, een wereld waar niemand uit de boot valt. Uw extra bijdrage in het offermandje gaat naar initiatieven die armoede in onze samenleving willen terugdringen. Geworteld in de traditie wil “Samen tegen Armoede” de oproep tot solidariteit verbinden met de Bijbelse lezingen in de vieringen.

AL WIE DOLEND IN HET DONKER
Al wie dolend in het donker, in de holte van de nacht,
En verlangend naar een wonder op de nieuwe morgen wacht:
Vrijheid wordt aan u verkondigd door een koning zonder macht.
Onze lasten zal Hij dragen, onze onmacht totterdood,
Geeft als antwoord op ons vragen, ons Zichzelf als levensbrood:
Nieuwe vrede zal er dagen, liefde straalt als morgenrood.
Tot de groeten zal Hij spreken, even weerloos als een lam;
Het geknakte riet niet breken, Hij bewaakt de kleine vlam:
Hoort en ziet het levend teken van een God die tot ons kwam.
(T. J. Yperman – m. H. Gauntlett)

K+L 49: muzikaal meditatief moment – vormelingen -zingen van verlangen

  mmm2
MUZIKAAL MEDITATIEF MOMENT
 

20 november. De mooie viering van 18 uur stond in het teken van Christus-Koning. Kort daarvoor, om 16.30 uur, vond het blije weerzien plaats van onze orgeltitularis, maestro Dirk. De gevolgen van zijn fietsongeval lieten zich nog duidelijk zien aan de voet in het gips. Wat dacht je? Dat Dirk nog langer zou thuisblijven en de toetsen in de kerk onaangeroerd zou laten? Dit muzikale hoogtepunt, hier ten gehore gebracht met instrumenten en beklijvende teksten en zangstemmen, was dus ook een ode aan Christus-Koning.
Dirk werd begeleid door een aanstekelijk trio: Beniamino Paganini: traverso (= barokdwarsfluit), Nele Vertommen: hobo en Marieke Vos: viool. Het werd een vrolijk meditatief muzikaal moment met muziek van Telemann, Heinichen, Janitsch en… Maarten Luther. Het speelplezier en de goede verstandhouding straalden ervan uit! Het geheel werd ingebed tussen ‘Es ist gewiβlich an der Zeit’, koraal, en liedcyclus van Dirk Blockeel zelf, gezongen door Nele Derluyn, Lieve Dewerchin, Chris Duprel en Alain Verfaillie.
Laten we dergelijke muzikale hoogtepunten dankbaar koesteren.
p1070737

EEN NIEUWE GROEP VORMELINGEN

 p1070705

Eerste adventszondag op 27 november: een eerste kaars, de eerste zondag met het nieuwe Onzevader. Ook onze vormelingen (29 !) waren van de partij: na de mis volgde voor hen een fotoshoot en catechese over ‘gemeenschap’ in de Zindering. Deken Geert hield dan ook de homilie vrij kort en ging in op een paar zinnen van de lezingen zoals ‘zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers’ en ‘wees bereid’. In deze tijd van wachten op het Licht mochten we ook kennismaken met de kleine Lux (Latijn voor ‘licht’) die in deze advent gedoopt wordt. Wij wensen hem Gods rijkste zegen toe!

 p1070708
p1070703
p1070735

ZINGEN VAN VERLANGEN

 

Mijmeringen rond de advent vonden plaats op maandagavond 28 november om 19 uur in de kerk van Sint-Elooi. Het is een van de vele voorbereidingen op de latere pastorale eenheid: de federaties Groeninge en Sint-Amandus namen eraan deel met zangers uit verschillende koren en met meezingende gelovigen.
Advent: de komst van de Verlosser naar wie met steeds meer verlangen tegen Kerstmis wordt uitgezien. Het openingslied geeft dat mooi weer:
Gij zijt de wereld aangekondigd,
van bij de aanvang was het Woord.
Gij maakt een zwijgend volk weer mondig,
wij worden hemelhoog gehoord.
Het refrein doet ons aan ‘rorate caeli’ denken, een traditoneel en onmisbaar adventsgegeven dat in die wake gelukkig ook werd gezongen:
Hemelse dauw, wees ons gegeven,
daal uit Uw hemelvrede neer.
Wees onze broeder, onze Heer
en doe ons in Uw komst herleven.
Uit de misfolder nog:
Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt.
Advent is de deur naar Kerstmis openen.
Licht in onze ogen, redder uit de nacht, geldt Uw mededogen nog wie U verwacht?
O kom, o kom, Immanuel.
Omdat Hij niet ver wou zijn, is de Heer gekomen.
Nu looft en prijst mijn ziel de Heer, van vreugde jubelt heel mijn hart in God die mijn Verlosser werd.
Het nieuwe Onzevader werd uiteraard gezongen en ten slotte: allen, gekeerd naar het prachtige beeld van O.L.V., zongen het salve regina!
Heel deugddoend, heel verrijkend als aanzet van een intense periode naar Kerstmis.

AGENDA

* donderdag 8 december om 14.30 uur in De Zindering (PC): Bijbellezen

* zondag 11 december om 15 uur: kerstconcert De Colores t.v.v. de autisten

* zaterdag 17 december om 16 uur in de begijnhofkapel: Kerstprelude door Pro Ecclesia