oktober 2016

K+L 44 : Sint-Maarten deelt

stm

Sint-Maarten deelt
We delen hutspot (én apero) € 15 p.p. drankjes betaal je zelf
Maarten deelde zijn mantel in twee!
Solidair met vluchtelingen in Kortrijk?
Koop een geschenkkaart voor een extra gast aan tafel.
Wanneer?
13/11
10 uur mis
11 uur feest
Waar?
De Zindering Nedervijver Kortrijk
Kaarten
bij onthaal of bij: koster Filip, medewerkers,of via mail vóór 9/11
stmaarten@skynet.be
Organisatie
St.-Maarten Kerk in Kortrijk

K+L 43 : Jan (z)onder dak

JAN (Z)ONDER DAK

Onze priester-in-zending, Jan Van Den Hove, is even in ’t land geweest. Bijna vier weken maar de kleine helft was hij in Frankrijk. Op bezoek vanuit de gemeenschap van de Trindade naar die van Taizé. Misschien heb je hem dit keer niet ‘live’ gezien. Hij laat je groeten.

Hij woont en leeft in de kerk van Trindade. Met een 25-tal mensen slapen ze er. Dat is alvast veiliger dan op straat. En op het karton is het wel hard maar niet zo koud. ‘Alles went’, zegt Jan. Maar intussen vindt hij onze zomers toch al wat te erbarmelijk, want kouder dan hun winter.

Ze zullen in Brazilië niet gauw doodvriezen. Maar het regent er wel. Het is uiteindelijk wel de bedoeling om er beschutting te vinden. En ja: het dak is lek. Het regent binnen. Het brokkelt ook af. Er is regelmatig instortingsgevaar … Het moet dus dringend worden aangepakt.

In Brazilië is het niet de staat die het onderhoud van het kerkgebouw betaalt. De kerk moet er zelf voor instaan. Normaal vraagt Jan geen geld voor zijn leefgemeenschap. Zij leven met wat ze verdienen, verkopen of inzamelen. Maar zo’n dak herstellen, dat loop in de tienduizenden euro. Dat kan je toch niet ophoesten vanuit de eenvoudige inkomsten van recyclage, brood bakken of kaarsen gieten.

Dus … dachten we aan de supporters hier in Vlaanderen.

Niet dat we vanuit Braziljan zo vaak bestookt worden met allerlei bedelvragen. Maar als het gebeurt, dan kunnen we rekenen op een grote betrokkenheid en ruime respons. Daar hopen we nu weer op. Concreet heeft Jan 80 000 euro nodig voor het herstel. Er zijn al enkele beloftes van Brugge, van Oever, enkele congregaties, organisaties en parochies. Maar we rekenen ook op jullie, zijn achterban in Braziljan, Sou Solidario en de vele vrienden. Het zou mooi zijn mochten we 10 000 euro bijeenkrijgen.

Concreet kun je (zonder attest) storten op de rekening van Braziljan

BE29 7380 2873 5664.

Als je een attest wilt waardoor je minder belastingen moet betalen, gelieve dan 40 euro of meer te storten op de rekening van

Kontinenten BE 21 0000 7186 7603 met de vermelding

Jan(Z)onderdak Vandenhoven Brazilië

Heel veel da(n)k!

K+L 41 : open beraad – orgelconcerten

  OPEN BERAAD
pe2-2

De twee federaties Groeninge en Sint-Amandus kijken vooruit. Maar ook de Sint-Michielsbeweging werkt graag mee aan de toekomst van een pastorale eenheid. Daarom was er een open kerkberaad voor alle vrijwilligers van de zes parochies met de volgende uitnodiging:

Waarom samenwerken?

Elkaar ontmoeten en leren kennen.

Samen concrete stappen zetten.

Hoe kunnen de parochies bruggen slaan naar elkaar? Hoe maken de federaties Amandus en Groeninge en Sint-Michiel elkaar sterker?

Leven vanuit het evangelie, nabij bij wat mensen beweegt, maatschappelijk relevant en verbonden met de wereldkerk.

Om dit te kunnen doen, hebben we jouw engagement, jouw goede ideeën hard nodig.

Wil je meer informatie? Doe je mee? Wil je andere mensen uit andere geloofsgemeenschappen leren kennen? Denk je mee over wat we kunnen doen?

Welkom op 23 september 2016 om 20 uur. We zien elkaar in De Zindering (vroeger parochiecentrum van Sint-Maarten) Nedervijver 5 8500 Kortrijk.

Die vrijdagavond waren er inderdaad heel wat vrijwilligers op afgekomen. Van alle parochies waren er geïnteresseerde medewerkers. Trees Lavens gaf een duidelijke uitleg over de bedoeling van de avond en nadien vervolgde deken Geert met de nodige voorstellingen op het scherm. Ten slotte werden er drie groepen gevormd om over de verschillende onderwerpen te overleggen en van gedachten te wisselen. Zo kunnen verschillende werkgroepen van bijvoorbeeld liturgie en verkondiging en diaconaat naar elkaar toe groeien en elkaars steun worden in de grotere entiteit.

pe4-2

PRACHTIGE ORGELCONCERTEN OP DE AGENDA IN SINT-MAARTEN

Zondag 23 oktober om 16.30 uur

Groot orgelconcert met Bachkenner-klaviervirtuoos Dirk Blockeel, orgeltitularis van onze kerk. Hij brengt er werken van D. Buxtehude en J.S. Bach op het krachtig en rijk uitgerust Scheyvenorgel van 1888. Toegang 10 euro.

Vrijdag 11 november om 20 uur: op de naamdag van Sint-Maarten

Opus Ultimum van Heinrich Schütz met Inge Bollaert als dirigente van het kamerkoor El Grillo waarmee ze zich voornamelijk toelegt op de renaissancepolyfonie. Daarnaast heeft ze een bijzondere voorliefde voor de muziek van de Duitse barokmeesters Schütz en Bach. Heinrich Schütz wordt op het gebied van kerkmuziek beschouwd als de belangrijkste luthers-protestantse componist vóór J.S. Bach. Toegang 15 euro.