september 2016

K+L 39: opname acolieten

OPNAMEVIERING VAN DE ACOLIETEN

Begin september: de al lang bestaande traditie van de opname van nieuwe acolieten. In Sint-Maarten dit jaar op zaterdag de 17de en in de kerk van O.L.V. de dag erna. Het is de voortrekster van de gehele groep van 33 misdienaars, Katherine Stubbe, die het woord nam:

We zijn heel dankbaar dat we hier vandaag 2 nieuwe acolieten kunnen opnemen: Lucas en Matthias Van Overbeke. Nieuwe acolieten, of toch ten dele. Matthias doorliep een normalere stageperiode, Lucas liep heel lang stage en kon al vorig jaar worden opgenomen, maar door omstandigheden gebeurde zijn aanstelling nog niet. Het was geenszins zijn schuld!.

Sinds vorig jaar september bouwen we aan één acolietenploeg tussen de parochies St.- Maarten en O.L.Vrouw. Zo’n samensmelting vergt toch wel wat tijd en energie, opdat beide ploegen zich gewaardeerd en gerespecteerd zouden voelen.

Gelukkig konden we ook de begeleiding van de werking dit jaar uitbreiden: Tessa, Henri en Moris zetten mee hun schouders onder de werking en Katrien blijft als volwassen begeleider ook actief. Daarvoor ben ik jullie echt dankbaar. Maar niet alleen hen ben ik dankbaar …

Alle acolieten, zowel van St.-Maarten als van O.L.V. wil ik bedanken voor hun meegaan in dit samensmeltingsproces. Want zonder jullie is er helemaal geen acolietenwerking. Jullie vormen uiteindelijk de spil van alles.

Lucas en Matthias, ik stel jullie geduld nog even op de proef want vooraleer we jullie beiden officieel opnemen, willen we ook de oudere acolieten elk hun eigen persoonlijk acolietenkruisje opleggen. Dit kruisje krijgt dan een mooie plaats in de sacristie. En telkens als jullie dienen hier op St.-Maarten kunnen jullie dan dit kruisje met fierheid dragen. Als jullie stoppen – hopelijk duurt dit nog heel lang – dan krijg je dit mee naar huis als herinnering.

Mag ik deken Geert vragen de kruisjes te zegenen ?

De eerste die we het kruisje willen opleggen is

Rune

Zij dient al sinds 2011 en is hier reeds lang een gekende parochiaan. Rune dient sinds de wisseling met O.L.Vrouw tweewekelijks op zaterdag. Bedankt voor je enthousiasme!

Inés is de volgende

Inés volgde het jaar nadien, in 2012. Ze is een zeer goed voorbeeld voor haar 2 broers die straks worden aangesteld. Ze dient tweewekelijks op zondag. Inés, bedankt voor je voorbeeldfunctie.

Daarnaast zijn er nog 4 acolieten die hier nu spijtig genoeg niet aanwezig konden zijn: Clement, Alexandra, Lucy en Emmanuel.

Nu is het de beurt aan:

Lucas

Hij deed zijn vormsel in 2015 en mocht dus al vorig jaar aangesteld zijn maar de samensmelting stak daar een stokje voor. Toch kon hij dankzij zijn zus Inés al met een kruisje dienen. De familie woont in de Graaf de Smet-de Naeyerlaan en is sterk verbonden met deze parochie: papa Steven is lector en de 3 kinderen zijn misdienaar! Lucas volgt het 2de middel-baar Grieks-Latijn in Vlaanderen. Vooral toneel en dictie zijn zijn ding. Daarnaast zijn geschiedenisboeken zijn grote passie. Reeds voor hij acoliet werd, deelde hij geregeld de misboekjes uit. Lucas, we zijn heel blij dat we je vandaag eindelijk mogen opnemen. Proficiat!

Matthias

loopt sinds april stage. Hij is de broer van Lucas en Inés. Sinds september volgt hij het eerste jaar Latijn in Vlaanderen. Hij volgt al 5 jaar piano in het conservatorium. Daarnaast kan alles wat met auto’s te maken heeft, hem wel bekoren. Voor hij misdienaar werd, zorgde hij ervoor dat iedereen een boekje had en na de viering ruimde hij telkens op. Van zijn vormsel herinnert hij zich vooral het bedankingstekstje dat hij mocht lezen en … het grote ijslam.

Matthias, bedankt dat je onze acolietenploeg mee wilt komen versterken. Proficiat!

Lucas en Matthias, ik vind het fantastisch dat we jullie nu eindelijk acolieten kunnen noemen. Binnenkort krijgen jullie, evenals de andere acolieten van St.-Maarten een sweater met jullie naam en opnamejaar. (Ze zijn niet tijdig klaar geraakt, dus nog even geduld.)

Mag ik jullie nu uitnodigen om de belofte van de nieuwe acolieten luidop te lezen.

 

Als nieuwe acolieten beloven wij ons trouw in te zetten voor de kerkgemeenschap. Wij kiezen ervoor om Jezus een grotere plaats te geven in ons hart zodat wij steeds meer groeien in dienstbaarheid en hartelijkheid. Door te luisteren naar het evangelie en aanwezig te zijn rond het altaar van de Heer, proberen wij steeds meer te gaan leven in de voetsporen van Jezus. Wij willen een fijne vriendengroep vormen waar het goed is om samen te zijn. Zo bouwen wij aan een betere wereld naar Gods droom. Help ons, Heer, om wat wij vandaag beloven ook waar te maken. Amen.

Nu komen alle andere acolieten hun engagementsbelofte hernieuwen:

Ook wij beloven ons tijdens dit nieuwe werkjaar blijvend trouw in te zetten voor de kerkgemeenschap. Wij willen meewerken aan een stijlvolle liturgie zowel op weekdagen, tijdens de weekendliturgie als bij uitvaartdiensten, huwelijken en doopsels. Wij willen de nieuwe acolieten tot voorbeeld zijn en hen begeleiden bij dit dienstwerk.

Help ons, Heer, om wat wij vandaag beloven ook waar te maken. Amen.

Deken Geert sloot af met een gebed. Er volgde een overtuigd en lang applaus van alle aanwezigen. Wij bevestigen maar al te graag met: van harte gefeliciteerd voor jullie warme en verrijkende aanwezigheid en jullie dienstwerk tijdens de vieringen!

K+L 40 : begijnhof – doopsels – voorzangers – missionarissen

TERUGBLIK OP HET BEGIJNHOF

begijnhof2

Je hebt het al in een vorige publicatie van het parochieblad kunnen lezen: het begijnhof heeft nieuwe troeven. Je kunt het volledig gerestaureerde verblijf van een begijntje bezichtigen. Prachtig met zowaar een de werkelijkheid benaderend ‘begijntje’ erin. Je kunt de nieuwe cafetaria bezoeken in de vroegere ruime woning van de grootjuffrouw. Allemaal het bezoeken waard. Piet Verdiere bezorgde ons twee foto’s van de feestelijke heropening.

begijnhof

Donderdag 6 oktober krijg je een kans om het begijnhof eens te bezoeken. In de Mattheuskapel is er om 16 uur een eucharistieviering. Het is de feestdag van de heilige hospitaalzuster Maria-Francisca van Napels, die wordt aangeroepen voor genezingen tegen kanker en andere ongeneeslijke ziekten.

dopeling
Dopeling Floren Beyls met vader Michiel en moeder Magali Vandenberghe 

DOOPSELS

In de kerken van de federatie Groeninge zijn er doopselweekends. Soms is dat met meer dan één dopeling, d.w.z. baby’s van verschillende families in één doopviering.

 ONZE VOORZANGERS

Je hebt hen al opnieuw kunnen horen tijdens de eerste 10 uurmis van 11 september: de trouwe voorzangers. Onder de leiding van Alain Verfaillie en met de gewaardeerde steun van echtgenote Lieve en andere vrijwilligers zingen zij voortaan elke tweede en vierde zondag van de maand in onze kerk. Is er een vijfde zondag dan is er afwisseling met de buurtparochie O.L.V. In deze laatste mooie kerk hebben zij het trouwens op zich genomen om er elke derde zondag de viering vocaal te ondersteunen. Zondag 18 september hoorden we bij de aangeboden receptie in de Gravenkapel dat de steun van de voorzangers ook daar echt een verrijking is en dus absoluut wordt gewaardeerd! Hartelijk dank voor zoveel muzikale inzet!

OP DE AGENDA
Zondag 9 oktober: na de viering van 10 uur is er in De Zindering (de nieuwe naam van het parochiaal centrum, Nedervijver) een maaltijd met beenhesp en groenten voorzien. Het is ten voordele van de negen missionarissen van de zes parochies (federaties Groeninge en Sint-Amandus + Sint-Michiel). Een kaart kost 15 euro. Kun je niet komen? Steun dan dit belangrijke en niet altijd comfortabele werk van onze priesters-in-zending met een kaart van 10 euro. De kaarten zijn te bekomen na elke viering.

K+L 38 : Zindering – acolieten – begijnhof – orgel

‘SINT-MAARTEN ZOMERT’ ZINDERT NOG EENS

Iedereen was het erover eens: zondag 28 augustus na de viering van 10 uur bij een goed, zonnig weer, kon je uren genieten van Sint-Maarten zomert. Wij willen je de speciale foto van Thomas Holvoet niet onthouden. Uniek vanuit een ander hoogtepunt. Thomas is een enthousiaste medewerker van onze parochie en een overtuigd voorstander en trekker van Jona, een groep van jonge mensen die links van onze parochiezaal, nu De Zindering genaamd, ook een bijzondere plek voor jongeren willen installeren. Velen werken daar trouwens aan mee! Het wordt niet enkel een gezellige, uitnodigende jeugdontmoetingsplaats waar iets kan worden gedronken. Geregeld zullen er daar boeiende avonden plaatsvinden. En niet enkel de jeugd is welkom! Doen onze jongeren nog iets? Betekenen ze nog iets voor de kerk en de gemeenschap? Kom je overtuigen!

WIE ZORGT ER ALTIJD VOOR ONZE ACOLIETEN?

Al sedert jaren niemand minder dan de kersverse Godgewijde Katherine Stubbe. Dat is een van de taken die zij op zich heeft genomen. Het is absoluut een pluspunt dat Katherine die acolieten van O.L.V. nu ook in Sint-Maarten laat dienen. Het is een echte verrijking, het is nog feestelijker als je ze daar allemaal rond het altaar ziet staan in hun wit kleed. Dank je wel! 

HET BEGIJNHOF: EEN PAREL!

Donderdag 8 september. Een bijzondere dag: Maria-Geboorte. Mimi die in het begijnhof woont, was dat niet vergeten en had die dag een kaars ontstoken bij het beeld van Maria. Dank je wel.
Deken Geert had die dag slechts … vier vergaderingen. Hij stelde ons gerust door te bevestigen dat het niet elke dag zo was! Oef! De laatste vergadering betrof de coördinatiegroep van Sint-Maarten, laten we stellen: een versterkt team dat specifieke werkgroepen van onze parochie vertegenwoordigt. Het zijn leden van de nog uitgebreidere parochieraad.begijnhof2
Na de vergadering doe ik een inspanning (!) om deken Geert naar de nog aan gang zijnde receptie van de heropening van het Kortrijkse begijnhof te vergezellen. Je kon een gerestaureerde woning van een begijntje bezoeken. Prachtig! Historisch onherroepelijk. En … ook het nieuwe cafetaria in de oorspronkelijke woning van de vroegere grootjuffrouw van het begijnhof. Hoe mooi bewaard en opnieuw tot leven gebracht. Schitterend! En met een aanvaardbare nieuwe bestemming: mensen uitnodigen en samenbrengen in de historische sfeer van het onschatbare begijnhof!
begijnhof
Het was niet gemakkelijk (voor mij) om snel te vertrekken: een heel aangename sfeer, heel veel volk, lekkere hapjes en voldoende drank. We willen het graag toegeven: een prachtprestatie van de stad!
Wist je dat onze priester Marc Dhondt al een tijdje tot kapelaan van het begijnhof werd benoemd? Is het niet fijn dat de Vrienden van het Begijnhof sinds 1993 ervoor ijverden om de prachtige Mattheuskapel te vereeuwigen tot een huis van God? Een blijvende heilige plek voor vieringen. Vandaar de volgende uitnodiging:
t.a.v. de terminaal zieken word je verwacht op de eucharistieviering van de feestdag van de heilige hospitaalzuster Maria-Francisca van Napels in diezelfde mooie kapel op donderdag 6 oktober om 16 uur. Deze heilige wordt vooral aangeroepen voor genezingen tegen kanker en andere ongeneeslijke ziekten. In de speciale collectebus worden er nog steeds verzoekschriftjes gedropt door familieleden om een mis te laten opdragen. Dat is nu de kans daartoe. Uiteraard is de celebrant priester Marc. En de offerande is ten voordele van de dagverzorgingscentra voor mensen met alzheimer Het Landhuis, Het Portiek en De Korenbloem. Dat alles wordt zoals gewoonlijk georganiseerd door de Vrienden van het Begijnhof. Ze blijven onmisbaar! Dank jullie wel!

ORGELBESPELINGEN

Zondag 25 september. Wat is er bijzonder?

Niet enkel het beginuur = zestien uur maar ook de prijsuitreiking, orgel, dans, zang en poëzie (Charles Ducal). Vrije toegang. Een vrije bijdrage wordt ten zeerste op prijs gesteld. Welkom!

 

K+L 37 : Anne-Mie Casteleyn -Katherine Stubbe

GETUIGEN VAN GODS LIEFDE

 dsc00771

Zuster Anne-Mie Casteleyn

 

Zaterdag 3 september om 10.30 uur in de kerk van Sint-Maarten. Vooraan in de middenbeuk, op de eerste rij, eerste stoel, zit een terecht fiere zuster van de Congregatie van de Zusters Augustinessen van Sint-Niklaas (Voorstraat): zuster Anne-Mie. Ze viert haar gouden kloosterjubileum: 1966 – 2016. En natuurlijk zijn de medezusters met zuster priorin meegekomen naar de eucharistische viering.

Kloosterrector-coördinator van Pax Christi Vlaanderen, priester Marc Van Eenoo, is bij die bijzondere gelegenheid de voorganger en ons kerkkoor Pro Ecclesia heeft toegezegd om vierstemmige, aangepaste liedteksten te brengen. Na de feestelijke orgelklanken door Dirk Blockeel klinkt: God heet ons welkom in zijn huis. Na de Kyrielitanie volgt het gezwinde, heel ritmische, vreugdevolle Gloria van Lode Dieltiens. Niet te verwonderen dat het Hooglied van de liefde als lezing aan bod komt.

Uiterst toepasselijk op het geloofs- en kloosterleven van zuster Anne-Mie is de antwoordzang die aan de zustercongregatie in Brazilië doet denken: En todo amar y servir, in alles liefhebben en dienen. Na het evangelie weidt onze voorganger, priester Marc Van Eenoo, uit over het gekozen evangelie van de tien bruidsmeisjes dat hij beklijvend linkt aan het zusterleven van de gevierde en van de congregatie. Hij wordt in de viering gesteund door deken Geert en een pater.

Een prachtig Op vleugels van liefde,op muziek van Luc Ponet, weerklinkt bij het aanbrengen van de offergaven. Dit is een gezongen driestemmig recent meesterwerk naar de belijdenissen van Augustinus en de zaligsprekingen van Mattheus. Driestemmig maar ook afwisselend eenstemmig enkel door de heren en dan weer tweestemmig met de sopranen en de alten, enz.

Het blijft nazinderen door zijn eenvoud en melodieuze klanken.

Vermelden we nog La paz del Senor bij de vredeswens. Voor zuster Anne-Mie mag op deze unieke dag het Magnificat niet ontbreken. Tot zover enkele hoogtepunten uit deze jubileumviering.

Natuurlijk was het voor de zusters augustinessen nog niet gedaan: er volgde een vanzelfsprekende feestmaaltijd in ’t Balladehof in Sint-Denijs. Goed weer, zon, groot restaurant in de volle natuur op het platteland. De receptie waartoe ook het koor was uitgenodigd, was ronduit schitterend: talrijke hapjes en een verfrissende kwaliteitscava lieten zich gemakkelijk smaken.

Wij feliciteren zuster Anne-Mie met haar 50 jaar kloosterleven. Die felicitaties gelden ongetwijfeld ook voor de gehele congregatie.

dsc00787

Katherine Stubbe
 katherine-1 katherine-2

Al was de wijding van Katherine tot Godgewijde een breed federaal gebeuren, we kunnen niet nalaten om er zelf ook iets over te verwoorden. ‘God is Liefde’ blijft haar begin- en uitgangsmantra. Een heel volle O.L.V.-kerk, vicaris Koen Vanhoutte, monseigneur De Kesel, deken Geert, deken Eddy Lagae en alle andere concelebranten van de federaties en andere genodigden vierden feestelijk mee. Een federaal koor (ook een wens van Katherine) met zowat vijftig zangers o.l.v. Carlos bracht vierstemmige, uitgelezen liederen. En dan de kern: Katherine met haar jawoord om voortaan door het leven te gaan als Godgewijde. Wat een schitterende keuze en toewijding, zeker in deze tijd. Fijn ook dat ze wijlen haar ouders niet vergat en hen hartelijk en welgemeend dankte voor haar leven en de kansen die ze daardoor kreeg. Na de plechtige viering volgde nog een uitgebreide receptie.

Katherine, wij duimen voor jou en vragen Gods rijkste zegen, je leven lang! Proficiat!

NIET TE MISSEN ORGELBESPELINGEN

In de prachtige Sint-Maartenskerk is er ook op zondag 18 september om 16.30 uur stipt een orgebespeling. Organist is Wouter Vankeirsbilck uit Gent. Alle uitvoerders wordt gevraagd om één of meerdere werken te willen vertolken van Max Reger (1873-1916) omdat we dit jaar de honderdste verjaardag van deze componist herdenken. Voor nieuw werk in het kader van de internationale 2016-serie werd een beroep gedaan op Jan Vandenheede (°Zwevezele, 1957) die onder meer een tijdlang samenwerkte met de onlangs overleden Pierre Boulez van het Parijse IRCAM.

Ook poëzie, zo nauw als mogelijk op elk specifiek programma toegesneden, hoort als vanouds bij dit gebeuren. Aan de bespelingen zijn daarenboven zowel publieks- als professionele prijzen verbonden. Vrije toegang. Een op prijs gestelde vrije bijdrage.

K+L36 : Sint-Maarten Zomert

‘SINT-MAARTEN ZOMERT’ ZINDERDEP1220475-1 (2)

 

De viering

Het traditionele zomerfeest van Sint-Maarten, dit jaar op zondag 28 augustus, begon met een eucharistieviering om 10 uur. Onze priester-in-zending, Jan Van Den Hove, was medevoorganger. Hij verblijft tot 5 september in ons land en vertrekt dan opnieuw naar Brazilië in een bijzondere gemeenschap van armen.
Voorganger Marc wees meermaals op ‘dankbaarheid’, het thema van de viering. Er werd speciaal aan alle vrijwilligers van onze werkgroepen gedacht om hen van harte te danken voor die jarenlange inzet. En de andere kerkgangers werden in die dankbaarheid betrokken: zonder hen is er namelijk geen kerk, geen gemeenschap.
De homilie werd eveneens door priester Marc ingeleid en wel op een unieke wijze: hij stelde voor dat vier vertegenwoordigers van een of meer werkgroepen een getuigenis zouden brengen in naam van alle medewerkers. Elk van hen koos een vrucht als symbool. Die werd in een fruitmand voor het altaar geplaatst.

P1220479-1 (2)

Hilde:

Sinds geruime tijd heb ik mij geëngageerd als vrijwilliger binnen de parochiegemeenschap St.-Maarten: zowel wat de decoratie, het feestcomité als af en toe het lector-zijn betreft. Als link koos ik de wittedruiventros:
– vrijwilligerswerk betekent: ‘belangeloos dienen’. Niet gemakkelijk in onze moderne samenleving. Niet gemakkelijk maar wél uitdagend: het gaat immers niet om een individueel gegeven, net zoals ook niet één druif de smaak van de wijn bepaalt. Het is door het samenvoegen van verschillende druivensoorten dat we tot een smakelijke wijn komen:
– zo is het binnen de gemeenschap samenwerken met verschillende mensen, met verschillende 1) inzichten, 2) talenten, 3) smaken en kleur.
– door deze met mildheid en respect te benaderen kunnen we komen tot ‘eenheid in verscheidenheid’.
– met die ingesteldheid hoop ik toekomstgericht m’n steentje te kunnen bijdragen om niet alleen ‘smaakvolle’ maar vooral ‘heldere’ wijn te kunnen schenken.

Thomas:
Ik zet me in als vrijwilliger bij “De Zindering“, een nieuw initiatief van de St.- Maartensgemeenschap, ook in Kerk in Kortrijk en in Jona, de kleine basisbeweging in onze stad. De Zindering wordt een plaats van ontmoeting en zingeving voor elke christen en zinzoeker in en buiten onze stad. Ik koos voor de olijf, als vrucht van de olijfboom die in de Bijbel bol staat van de symboliek. De Zindering echter zie ik groeien als een olijftak: een plaats dus waar vrede mogelijk wordt, over de grenzen heen van verschil en conflict, een plaats waar verzoening en verdieping hand in hand gaan.
PS: (n.v.d.r.) het Parochiaal Centrum krijgt dus een nieuwe naam = De Zindering. Fijn gevonden. Heb je zin d’r in? Blijft er na je bezoekje eraan een zindering? Ons kerkkoor repeteert erin elke dinsdag van 19.30 uur tot 21.15 uur. Zij nodigen uit met de woordspeling = zing d’r in!

Acoliet Talitha las met de tekst van voortrekster, Katherine Stubbe:
De acolieten kozen voor een trosje aalbessen. Voor ons staan ze voor:

* als acoliet maar ik deel uit van een groep; alleen ben ik niet zoveel waard binnen mijn engagement. De viering kan maar mooi worden gediend als we met velen zijn.
* ten tweede: de bessen groeien wel in trosjes maar als er eens ééntje ontbreekt, dan lijkt de tros toch nog vol. Ons engagement is voor elk persoonlijk maar we dienen in groep.
* een aalbes is ook geen fruit dat je zomaar eet zoals een appel of een peer. Het is meestal bij iets: vb. bij andere bessensoorten of bij een ijsje. Ook wij als acolieten staan niet op onszelf. Ons engagement is pas zinvol als er ook eucharistievieringen of gebedsvieringen zijn.
* ten laatste: de groei van aalbessen komt voort vanuit één steeltje. Wij willen als christenen vertrekken van Jezus zelf.
Er is nog altijd plaats aan onze tros! Dus: mochten er jongeren zijn die nog graag aansluiten. Altijd welkom!

P1220508-1 (2)

Hugo:
Hilde koos voor de witte druiven. Ik kies de variant: de blauwe. Hetzelfde maar anders:
– met ons kerkkoor Pro Ecclesia en met de voorzangers brengen wij tijdens de vieringen passende liederen. Zingend bidden wij tweemaal: qui cantat, bis orat.
– de omtreklijnen van de druiventros komen overeen met die van het hart. Dit fruit komt uit de apotheek van God: druiven zijn goed voor het hart en voor de doorbloeding.
– onze seniorenvereniging Jaïrus wil een warm hart toedragen aan iedereen en in het bijzonder aan alle senioren, met een groot hart voor zieken, minder validen, hoogbejaarden en voor hen die aan hun bed gekluisterd blijven.
– deze druiventros had ik zelf gekweekt in ons serretje. Betekenis: een warm hart moet je zelf kweken!
– zo brengen wij kerk en leven!

ORGELBESPELINGEN
In Sint-Maarten: zondag 11 september om 16.30 uur stipt met als professionele organist: Nico Ronsse uit Harelbeke. Vrije toegang. Vrije bijdrage.