K+L 34 : Jaïrus – OLVhemelvaart – StMzomert

DANK JE, JAÏRUSMEDEWERKER IMG_20160811_154830 IMG_20160811_154755 IMG_20160811_154810

Donderdag 11 augustus. Alle medewerkers van de werkgroep Jaïrus van Sint-Maarten zijn uitgenodigd naar de tweede verdieping van Kortrijk K om 14.30 uur. Nog zijn er mensen die zich afvragen: vanwaar deze naam? De verklaring vinden we in het Lucasevangelie. Jaïrus was de leider van een synagoge. Hij zocht Jezus op die door een menigte werd opgewacht. Jaïrus smeekte Jezus om naar zijn huis te komen om zijn stervend twaalfjarig dochtertje, enig kind, te genezen. Dat gebeurde niet onmiddellijk omdat er eerst een andere vrouw werd genezen en er dus een oponthoud was waardoor het dochtertje intussen is overleden. En toch kwam alles in orde: Jezus wekte het meisje weer tot leven op.
De grootste aandacht en toewijding van de Jaïrusmedewerkers gaat daarom uit naar de zieken, de minder validen, degenen die door hun meestal hoge leeftijd niet meer weg kunnen. Zij kunnen elke menselijke aanwezigheid en steun door een bezoek gebruiken en daardoor hopen wij hen opwekkende momenten in hun leven te bezorgen. En voor wie het wenst, kan de communie aan huis worden gebracht. Deze regeling wordt door medeoprichtster Dora Sap in goede banen geleid.
Anderzijds is onze werkgroep er voor alle senioren met onze twee activiteiten per jaar. Om al die redenen is er elk jaar een bedankingsmoment voor alle 23 medewerkers. We hebben het geluk dat er de laatste tijd nieuwe namen zijn bij gekomen: Rosemie (Bekaert), Broeder Roger, Marie-Rose (Decrop-Verhulst), Rosa (Gryson) en Marijke (Vermeersch). Ook het bestuur is versterkt door Trees (Cornette), Luc (David) en we zijn oprecht blij en dankbaar dat Guido (Schoutetens) weer van de partij is.
En dus … die bewuste donderdag kwamen we met 19 medewerkers samen bij een stuk taart en koffie of thee. Het was aangenaam dat er zovelen konden komen. Het was heel gezellig. We konden heel veel gedachten uitwisselen voor onze toekomstige werking. Echt bemoedigend. Omdat het weer regenachtig was, zaten we niet op het dakterras van Foodavenue maar wel net voor je binnengaat, langs de zijkant. Er was dan ook wel lawaai, o.a. van de muziek zodat Hugo niet had gehoord dat er een belsignaal was op zijn smartphone.

Het was deken Geert die nog in Assisi vertoefde en op die manier eventjes bij ons gezelschap wou zijn. Hij had aan ons gedacht ook al kon hij er niet bij zijn. Dank je wel, deken Geert.

Onze welgemeende dank gaat uit naar alle medewerkers voor de permanente inzet van het voorbije werkjaar. Dank aan Cecil die de bijeenkomst in de K regelde. Dank aan Jaak (Decrop) die voor de foto’s zorgde.

MARIA, POORT VAN GODS GENADEOLVhemelvaart
Maandag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming. Door de nieuwe samenwerking met meer dan vijf parochies, was er geen misviering in Sint-Maarten, wel in O.L.V. om 10 uur. De kerk zat vol! Hoe zalig om vast te stellen dat je op dat ogenblik niet alleen bent en dat we Maria, de Moeder van Jezus, willen eren en niet vergeten. Een beklijvende eucharistie met de opluistering door Laudate Dominum en een weldoende homilie van voorganger deken Geert. Dank je wel, parochie van O.L.V.!

ZONDAG 28 AUGUSTUS VANAF 11.30 UUR SINT-MAARTEN ZOMERT