K+L 32 : BBQ koor – StM zomert

K+L 32 : koorBBQ – StM zomert

GEZELLIG SAMENZIJN MET BBQ ALS AFSLUITER

075 086

Zaterdag 16 juli. Het is 18 uur en de koorleden komen, al dan niet met partner, naar de tuin van Anne en Hugo. Het weer is gunstig: niet te warm, niet te koud, zon en wat wolken. Er is een gezellig samenzijn met BBQ voorbereid als afsluiter van alweer een zangjaar van Pro Ecclesia. De voorbije 21 jaar hebben we ons repertorium o.l.v. Carlos enorm uitgebreid, het zangniveau is er onbetwistbaar op vooruitgegaan.

Dit jaar was het hoogtepunt ongetwijfeld het zingen van 4 Engelse liederen tijdens de Last Post van zondag 19 juni om 20 uur. Een unieke belevenis. Met algemene felicitaties. Voor de traditionele BBQ worden er tenten voorzien. Je zou kunnen zeggen: ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’, maar … gelukkig is het dan voor deze feestavond geen deur die naar stilte opengaat. Wel naar heel wat uitwisseling van gedachten. Het doet ook deugd dat vroegere koorleden of partners aanwezig zijn: Pierrette, Hilde, Ann en ten slotte Paulette van wijlen onze bas Gaby. Intussen vergeten wij ook niet andere overleden koorleden: Gery van wie vrouw Helena meezingt en Paul van Thérèse die al heel wat jaren meezingt.

Twee echtparen werd een mooie ruiker aangeboden voor 55 jaar (of meer) als huwelijksjubileum: Rika en Guido (Lagae) en Clo en Herman (Bostoen. Lang zullen ze leven, werd meerstemmig gebracht, voor Greta inbegrepen die trakteerde omdat ze de dag erna verjaarde. De gehele avond was heel aangenaam, bijzonder geslaagd. Het is een terechte uiting van onze dank aan alle koorleden voor hun niet-aflatende inzet van een druk zangjaar090 101 110

SINT-MAARTEN ZOMERT OP ZONDAG 28 AUGUSTUS NA DE MIS VAN 10 UUR.

Meer info volgende week.