augustus 2016

K+L 35 : orgel – Jan vandenHove

ORGEL EN MEER IN HET NAJAAR

Het tweede luik van de internationale orgelreeks grijpt komende maand in de Sint-Maartenskerk plaats. Op 4, 11 en 18 september kunnen melomanen er vanaf 16.30 uur stipt terecht om respectievelijk Lodewijk Mispelon (Sint-Denijs-Westrem), Nico Ronsse (Harelbeke) en Wouter Vankeirsbilck (Merelbeke) te beluisteren. Afgezien van de eigen inbreng vertolken de drie heren telkens werk naar keuze van Max Reger (1873-1916) en het in opdracht geschreven werk van Jan Vandenheede (°1957), Lamento. Ook dit jaar reiken ‘oud en nieuw’ elkaar op die manier een thematische hand. Uniek in Vlaanderen is zeker het gegeven dat een hedendaags werk na zijn creatie nog zes keer wordt uitgevoerd. Aan deze concerten zijn zowel publieksprijzen als professionele prijzen verbonden, al staat het de uitvoerders wel vrij om daar al of niet voor in te tekenen.

De apotheose is gepland op zondag 25 september om 16 uur en wordt gevolgd door de prijsuitreiking in aanwezigheid van prominenten. Bij die gelegenheid krijgt het orgel gezelschap van dichter Charles Ducal, het hobotrio Lirika Ligno (Tim Van Thuyne, Tine Verhoeven en Els Gerryn), de danseressen Adelien Vannecke en Lisa Vanwonterghem, een dameskoor onder leiding van Diederik Glorieux en tenor Arne Gunst. Bart Pieters staat voor de presentatie in. Op het programma staan werken van J.S. Bach, Dietrich Buxtehude, Hermann Schroeder, Arvo Pärt, Dirk Blockeel (creatie) en Diederik Glorieux.

De toegang tot al dit fraais is gratis, maar een vrije bijdrage is, zeker in tijden van krimpende subsidies, meegenomen.

Info: 051 22 86 34 en (https://orgelkringkortrijk.com/concertkalender/).

 

OP WEG NAAR DE HEER VAN HET GOEDE EINDE

Van onze priester-in-zending, Jan Van Den Hove, kregen wij het volgende nieuws:

Opnieuw op pad geweest. Met een groep van dertien. De meesten wonen samen in de gemeenschap van de Trindade, enkelen zijn sympathisanten die mee op tocht willen. Een tocht geïnspireerd op Francisco da Soledade, beter bekend als de Monnik van de Grot.

Wie was die Francisco?

Een jonge, Portugese kunstenaar van Lissabon, gespecialiseerd in juwelen en schilderkunst. Hij leefde in Salvador einde zeventiende eeuw. Hij werd uitgenodigd door de gouverneur om het paleis te schilderen. Francisco investeerde in arbeidskrachten en materiaal. Eenmaal het werk gedaan vroeg hij om de betaling maar … hij werd gevangengenomen en gegeseld. Drie jaar verbleef hij in de kerker!

In de donkere nacht van zijn diepste zijn ontdekt hij de vergankelijkheid van roem en bezit. Gedurende een mystieke ervaring beslist hij de Goede Jezus te volgen in de radicaliteit van het evangelie. Als hij dan uiteindelijk op bevel van de keizer van Portugal wordt vrijgelaten, verkoopt hij alles wat hij bezit. Met het kruisbeeld van de zonverlichte Jezus trekt hij met een vrachtzeilboot naar Cachoeira en gaat vandaar te voet het binnenland in.

Na vierhonderd kilometer komt hij terecht in een moeilijk bereikbare grot waar het kruisbeeld precies in een stalagmiet past. Hij begrijpt het als een teken dat de Goede Jezus dit hier als een verblijfplaats wil en zo wordt de monnik-pelgrim een monnik-kluizenaar.

K+L 34 : Jaïrus – OLVhemelvaart – StMzomert

DANK JE, JAÏRUSMEDEWERKER IMG_20160811_154830 IMG_20160811_154755 IMG_20160811_154810

Donderdag 11 augustus. Alle medewerkers van de werkgroep Jaïrus van Sint-Maarten zijn uitgenodigd naar de tweede verdieping van Kortrijk K om 14.30 uur. Nog zijn er mensen die zich afvragen: vanwaar deze naam? De verklaring vinden we in het Lucasevangelie. Jaïrus was de leider van een synagoge. Hij zocht Jezus op die door een menigte werd opgewacht. Jaïrus smeekte Jezus om naar zijn huis te komen om zijn stervend twaalfjarig dochtertje, enig kind, te genezen. Dat gebeurde niet onmiddellijk omdat er eerst een andere vrouw werd genezen en er dus een oponthoud was waardoor het dochtertje intussen is overleden. En toch kwam alles in orde: Jezus wekte het meisje weer tot leven op.
De grootste aandacht en toewijding van de Jaïrusmedewerkers gaat daarom uit naar de zieken, de minder validen, degenen die door hun meestal hoge leeftijd niet meer weg kunnen. Zij kunnen elke menselijke aanwezigheid en steun door een bezoek gebruiken en daardoor hopen wij hen opwekkende momenten in hun leven te bezorgen. En voor wie het wenst, kan de communie aan huis worden gebracht. Deze regeling wordt door medeoprichtster Dora Sap in goede banen geleid.
Anderzijds is onze werkgroep er voor alle senioren met onze twee activiteiten per jaar. Om al die redenen is er elk jaar een bedankingsmoment voor alle 23 medewerkers. We hebben het geluk dat er de laatste tijd nieuwe namen zijn bij gekomen: Rosemie (Bekaert), Broeder Roger, Marie-Rose (Decrop-Verhulst), Rosa (Gryson) en Marijke (Vermeersch). Ook het bestuur is versterkt door Trees (Cornette), Luc (David) en we zijn oprecht blij en dankbaar dat Guido (Schoutetens) weer van de partij is.
En dus … die bewuste donderdag kwamen we met 19 medewerkers samen bij een stuk taart en koffie of thee. Het was aangenaam dat er zovelen konden komen. Het was heel gezellig. We konden heel veel gedachten uitwisselen voor onze toekomstige werking. Echt bemoedigend. Omdat het weer regenachtig was, zaten we niet op het dakterras van Foodavenue maar wel net voor je binnengaat, langs de zijkant. Er was dan ook wel lawaai, o.a. van de muziek zodat Hugo niet had gehoord dat er een belsignaal was op zijn smartphone.

Het was deken Geert die nog in Assisi vertoefde en op die manier eventjes bij ons gezelschap wou zijn. Hij had aan ons gedacht ook al kon hij er niet bij zijn. Dank je wel, deken Geert.

Onze welgemeende dank gaat uit naar alle medewerkers voor de permanente inzet van het voorbije werkjaar. Dank aan Cecil die de bijeenkomst in de K regelde. Dank aan Jaak (Decrop) die voor de foto’s zorgde.

MARIA, POORT VAN GODS GENADEOLVhemelvaart
Maandag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming. Door de nieuwe samenwerking met meer dan vijf parochies, was er geen misviering in Sint-Maarten, wel in O.L.V. om 10 uur. De kerk zat vol! Hoe zalig om vast te stellen dat je op dat ogenblik niet alleen bent en dat we Maria, de Moeder van Jezus, willen eren en niet vergeten. Een beklijvende eucharistie met de opluistering door Laudate Dominum en een weldoende homilie van voorganger deken Geert. Dank je wel, parochie van O.L.V.!

ZONDAG 28 AUGUSTUS VANAF 11.30 UUR SINT-MAARTEN ZOMERT

K+L 33 : Zinderend feest

LATEN WE TERECHT FEESTEN!
Sint-Maarten, een van de kerkgemeenschappen van de twee federaties: Groeninge en Sint-Elooi +Pius X. Ook wij beseffen maar al te goed dat niet enkel de voorgangers onmisbaar zijn. Zij worden te allen tijde bijgestaan door tal van vrijwilligers, medewerkers op zovele vlakken. Maar een kerkgemeenschap kan niet bestaan zonder die andere, onontbeerlijke deelnemers van onze kerk: de kerkgangers. Uiteraard zijn wij ook hen uiterst dankbaar!

Laten we feesten! Dankbaarheid is een bloempje dat in weinig tuinen bloeit. Hieronder vind je alle gegevens voor een fantastische, toffe, gezellige bijeenkomst om dat allemaal eens te vieren.

Wat meer uitleg:

* de nadruk ligt op: iedereen wordt verwacht

* waarom niet eerst een gezamenlijke eucharistieviering om 10 uur?

* de Zindering? Zindert het al? Heb je er zin in? Het wordt de nieuwe, betekenisvolle naam van het Parochiaal Centrum. Of dacht je dat er niets wordt gedaan? Dit PC ondergaat een totaal nieuwe transformatie. Die is al begonnen! Hoop op de toekomst, dat is zeker. We staan niet stil. Later verneem je er meer over.

* geef je deelname door aan het secretariaat = stmaarten@skynet.be of via je werkgroep of Hugo = 056 20 27 16 en 0485 13 86 92

Wij kijken er al naar uit om je te ontmoeten. Fijn!

Aan alle vrijwilligers en kerkgangers van de Sint-Maartensgemeenschap

 

Bedankt!            Welkom op het koude buffet
.                            Sint-Maarten zomert 2016
Merci!                 Wanneer?
Danke!                 Zondag 28 augustus vanaf 11.30 uur
Thanks!              Waar?
.                              In ‘de Zindering’ = het vroegere PC
Obrigado!          Wat?
Spasibo!                Aperitief, buffet, dessert en …
.                               natuurlijk een gezellige babbel
Grazie!                Wie?
Stief wel bedankt!  Iedereen wordt verwacht.

Kostprijs = € 12.
Uitzondering: de medewerkers-vrijwilligers voor hun permanente inzet van het voorbije jaar = gratis.
Drankjes betaal je toch zelf? Een faire deal, nietwaar?

K+L 32 : BBQ koor – StM zomert

K+L 32 : koorBBQ – StM zomert

GEZELLIG SAMENZIJN MET BBQ ALS AFSLUITER

075 086

Zaterdag 16 juli. Het is 18 uur en de koorleden komen, al dan niet met partner, naar de tuin van Anne en Hugo. Het weer is gunstig: niet te warm, niet te koud, zon en wat wolken. Er is een gezellig samenzijn met BBQ voorbereid als afsluiter van alweer een zangjaar van Pro Ecclesia. De voorbije 21 jaar hebben we ons repertorium o.l.v. Carlos enorm uitgebreid, het zangniveau is er onbetwistbaar op vooruitgegaan.

Dit jaar was het hoogtepunt ongetwijfeld het zingen van 4 Engelse liederen tijdens de Last Post van zondag 19 juni om 20 uur. Een unieke belevenis. Met algemene felicitaties. Voor de traditionele BBQ worden er tenten voorzien. Je zou kunnen zeggen: ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’, maar … gelukkig is het dan voor deze feestavond geen deur die naar stilte opengaat. Wel naar heel wat uitwisseling van gedachten. Het doet ook deugd dat vroegere koorleden of partners aanwezig zijn: Pierrette, Hilde, Ann en ten slotte Paulette van wijlen onze bas Gaby. Intussen vergeten wij ook niet andere overleden koorleden: Gery van wie vrouw Helena meezingt en Paul van Thérèse die al heel wat jaren meezingt.

Twee echtparen werd een mooie ruiker aangeboden voor 55 jaar (of meer) als huwelijksjubileum: Rika en Guido (Lagae) en Clo en Herman (Bostoen. Lang zullen ze leven, werd meerstemmig gebracht, voor Greta inbegrepen die trakteerde omdat ze de dag erna verjaarde. De gehele avond was heel aangenaam, bijzonder geslaagd. Het is een terechte uiting van onze dank aan alle koorleden voor hun niet-aflatende inzet van een druk zangjaar090 101 110

SINT-MAARTEN ZOMERT OP ZONDAG 28 AUGUSTUS NA DE MIS VAN 10 UUR.

Meer info volgende week.