K+L 29-30-31 : vakantie – blokken

VAKANTIEREGELING VOOR DE WEEKDAGMIS 

We kunnen er niet onderuit: om organisatorische redenen zal er in de maanden juli en augustus slechts één gelezen middagmis zijn in de bidkapel om 12.05 uur. Enkel op maandag. Wil ons daarvoor verontschuldigen. De weekdagmissen in de andere kerken kunnen gelukkig gewoon verder plaatsvinden.

BLOKKEN

Vanuit het bisdom werd de goedkeuring en de medewerking verleend om enkele kerken in mei en juni open te stellen voor studenten tijdens de blokperiode. Dit was ook het geval voor de Sint-Elisabethskerk in Kortrijk, zo ongeveer vanaf midden mei tot in de tweede helft van juni. Het dient gezegd: de organisatie van pastoor Guido Cooman was perfect voorbereid. Hij had aan alles gedacht. De kerk leende zich inderdaad bijzonder goed voor studenten zowel van de unief, van de hogescholen als van het middelbaar. Het is een open ruimte waar dan ook het maximum aan licht binnenvalt. En er waren voldoende vrijwilligers om alles tijdens de blok in goede banen te leiden.

Aan beide zijkanten waren genummerde tafels voorzien. Bij het binnenkomen was er ook altijd een begeleider om de blokkers te verwelkomen en om alles administratief te regelen. Een van de heel grote voordelen: het is er muisstil. Dat werd enorm door de studerenden gewaardeerd. Alles verliep heel vlot. De nodige elektrische voorzieningen waren er en er was een aparte ontspanningsruimte net buiten de kerk waar er iets kon gegeten worden, waar er ook wifi werd geïnstalleerd, waar er kon gepraat worden. Besluit: een prachtig, nuttig initiatief dat volledig geslaagd was. Zo zie je dan weer: een kerkruimte kan ook nog voor andere sociale doeleinden worden aangewend. De studenten waren opgetogen over dit nieuwe initiatief!

Er is trouwens ook een periode vanaf 16 augustus tot helemaal begin september voorzien voor degenen die een tweede zit of een herexamen hebben.

VAKANTIE

Geniet van een vrede- en vreugdevolle vakantie met voldoende rust en ontspanning om de batterijen voldoende op te laden.