K+L20 : dankviering – meimaand

DANKVIERING VAN DE VORMELINGEN

Ze werden op zondag 24 april gevormd. Traditioneel zeggen ze daar dank voor veertien dagen later in de zondagsmis van 10 uur. Het is tevens een dankjewel aan de pennenvrienden, de catechisten en de priesters en alle desbetreffende medewerkers van de parochie.

P1240074
Valentine was hoofdlector , samen met…
P1240085 P1240086
… catechist Pascal                          Piet’s pennenvrienden Thomas en Oscar

MEIMAAND

De ouderen onder ons weten het nog zeer goed: het is de Mariamaand bij uitstek. Daarom wordt er in de vieringen meer aandacht aan Marialiederen besteed. We laten je kennismaken met een mooie, diepzinnige tekst waarvan een tweestemmig lied werd gemaakt en dat ons kerkkoor o.a. in de Mattheuskapel van het begijnhof zal brengen op zaterdag 21 mei om 16 uur. De eerste zin is ook de titel.

Maria, poort van Gods genade,
Gij hebt gedragen en gevoed
die hemel en aarde niet omvatten,
Gij, dienstmaagd des Heren, wees gegroet.

Leer ons in deemoed met U waken,
in aandacht bij Gods heilig woord,
dat wij het aanhoren en bewaren
– o Zetel der Wijsheid – zoals Gij.

Gegroet, Gij Moeder van genade,
U prijzen alle volken groot.
Gezegend zijt Gij onder de vrouwen.
Gezegend die Gods woord hebt gehoord.

O Vrouw, in glorie opgenomen,
beeld en belofte van ons heil,
Gezegende, bid opdat wij groeien
in Christus de Heer tot volkomenheid.

(tekst: De Hoeksteen; muziek: St. Van Vaerenbergh; bewerking: Marc Joly)