maart 2016

K+L 12 : Jaïrus – via dolorosa – Pasen

IMG_1265-3 (2)
IMG_1264 (2) IMG_1294-1 (2)

PROFICIAT, JAÏRUS!

Dat mag wel gezegd worden van de lentebijeenkomst van de seniorenwerkgroep van onze parochie op donderdag 10 maart in het Parochiaal Centrum. In de voormiddag werd de zaal klaargezet en werd de beamer, verbonden met de laptop, uitgetest.

Het weer viel zeker mee: het was al warmer en het bleef droog. De Rijselsestraat kreeg onze bijzondere aandacht. Officieel behoort de ene kant van de straat tot de Sint-Maartensparochie en de andere kant tot die van O.L.Vrouw. De koppen van de buurtwerking van beide parochies werden bijeengestoken en zo werd er overeengekomen om – als het om praktische uitnodigingen gaat – de buurtwerkers van Sint-Maarten aan het werk te zetten in de gehele straat.

Zo kwam het dat er vanuit de hele parochie een 60-tal aanwezigen waren om die uitnodigende namiddag van Jaïrus mee te maken. Na het onthaal, de koffie of de thee met een versnaperingetje was het tijd voor de projectie van de film, de geschiedenis van het begijnhof van Kortrijk. Het werd muisstil. Alle aandacht ging naar de mooie foto’s en beelden en het door zovelen gesproken woord. We herkenden talrijke prominenten en ook de leden van de Vrienden van het Begijnhof die al sinds jaren zorgen voor een levendig begijnhof met aangepaste activiteiten, ook in de Mattheuskapel.

Hoe prachtig, hoe rustig, hoe waardevol is dit begijnhof. Met de restauratie al heel wat jaren geleden werd het definitief werelderfgoed! Met heel wat kunstschatten. We waren er allemaal trots op. Schitterend. Onnavolgbaar. Er was zelfs een bezoek van leden van het koninklijk hof.

 

Het weergeven van die unieke filmgeschiedenis van zo’n drie kwartier werd mogelijk dankzij de technische kennis van Eric uit de Rijselsestraat. We kunnen hem niet genoeg bedanken, ook voor het aanpasbaar maken van de beamer met zijn schootcomputer. Bij koffie of thee en boterkoeken of wat hoort bij een koffiekransje (wat wij ‘après-midi’s’ noemen, ook al heeft dit gewestelijke woord die betekenis zelfs niet in het Frans) werd het gezellig napraten. Het was zalig om zoveel mensen samen te zien. We zijn o zo blij dat heel wat bewoners van de Rijselsestraat erbij waren dankzij de bijzondere inspanningen van Trees (Cornette), Annie (Ameye) en anderen. Deken Geert wist dat ook allemaal te waarderen bij zijn slotwoordje. Het was allemaal mogelijk geworden door actieve bestuursleden en andere ijverige handen, zowel in de voormiddag als tijdens en na de filmvoorstelling. Doe zo voort, Jaïrus met jullie activiteiten, jullie bezoeken aan zieken, bejaarden, eenzamen. Breng verder de communie aan hen die thuis niet weg kunnen en die het wel verlangen. Hartelijk dank aan iedereen!

P1210995 opening 14 emotions 012

VIA DOLOROSA: DAT MOET JE ZIEN!

In onze kerk staan er nog enkele dagen veertien indrukwekkende, beklijvende, heldere videobeelden achter het altaar. Het gaat om de veertien staties van de kruisweg maar wel op een originele wijze weergegeven, voor ons direct herkenbaar. Alles bekeken vanuit een algemenere visie met herkenbare situaties en mensen. Mocht je het nog niet gezien hebben of als je er tot nog toe te weinig voor had, doe het dan tijdens de volgende dagen van deze week.

 

LAAT PASEN NOG LANGER DUREN

We hoeven er je niet van te overtuigen hoe prachtig, uniek, sfeervol ons begijnhof wel is. Laat je ertoe verleiden om op paasmaandag om 16 uur naar de Mattheuskapel te komen voor een eucharistieviering waar ons kerkkoor Pro Ecclesia meerstemmige paasliederen zal brengen. Aan het meer dan driehonderd jaar oude en gerestaureerde orgel: niemand minder dan Dirk Blockeel.

 

 

 

K+L 11 : (h)eerlijk ontbijt – Via Dolorosa

(H)EERLIJK, (H)EERLIJKER, (H)EERLIJKST

Beter kunnen we het niet omschrijven: het jaarlijkse, federale halfvastenontbijt, nu met de vijf parochies. Van elke parochie waren er aanwezigen en helpende handen. Is dat niet hoopvol?
P1210769 P1210764
We geven het graag toe: er zijn, ook in onze federaties, heel positieve tekenen van diepchristelijke, zielsverwante ontmoetingen bij talrijke gelegenheden. Laten we die koesteren, die voortzetten! De foto’s geven daarvan een bewijs!

troosteloosheid P1210556

HET RAAKT JE, HET BEKLIJFT!

Klaus Verscheure (° Kortrijk 1968) is een schilder-cineast die als freelanceregisseur al heel wat heeft gerealiseerd. Films van hem zijn o.a. te zien in de permanente tentoonstelling van het In Flanders Fields Museum. Om de schitterende, beklijvende Via Dolorosa te realiseren, werkte hij voor de soundtrack van het Spectra Ensemble, samen met Tom Mc Rae (° Essex 1969), een Britse componist en singer-songwriter.

De aangeboden 14 staties van de kruisweg, de via dolorosa in het Latijn, blijven heel de vastenmaand tot Pasen zichtbaar, doorleefbaar, hoorbaar, nodigen uit tot meer dan één bezoek. Dit moet je absoluut komen beleven. De veertien staties, veertien haltes, veertien emoties, geven het gevoel en de overtuiging van wereldomvattende en aangrijpende zielsmomenten, voor iedereen ontvankelijk en toch te linken aan de ons bekende staties, d.w.z. momenten om erbij stil te staan. Hierna volgt een reactie van Klaus zelf:
Dag iedereen en een goeiemorgen!
Via deze mail zou ik jullie heel graag mijn dankbaarheid en verbijstering willen beschrijven, in het bijzonder voor respectievelijk Emotie VI (dankbaarheid) en Emotie XIV (verbijstering).
Dankbaar om alle energie die jullie in dit project gestoken hebben en dat jullie dit gemaakt hebben tot wat het geworden is. Verbijstering om te kijken naar de massale opkomst van het publiek, de stille aandacht die ze hadden en de boeiende gesprekken achteraf. Ik meen dat we erin geslaagd zijn om bruggen te bouwen. Deze avond gaf me een heel erg goed en warm gevoel!

Het Spectra Ensemble was niet alleen opnieuw top, maar ze waren ook allemaal heel tevreden dat we dit nog eens konden doen en dat op zo een locatie (met een superakoestiek). Tom Mc Rae zei dat hij dit de beste set-up vond van de 14 EMOTIONS tot nu toe. Het zal voor Tom ook een bijzondere ervaring geweest zijn, wetende dat zowel zijn vader als zijn moeder dominees zijn van de anglicaanse kerk in Engeland. (sic)

Onze conclusie en uitnodiging: kom, zie, ervaar, beleef!? Klik hier voor meer foto’s

GEDOOPT
Birke Casteleyn, zoontje van Philip en van Evelien Demeulenaere.
Elias Salaerts, zoontje van Pieter en van Vicky Demeulenaere.
Joe Clinet.

K+L 10 : goe bezig – begijnhoffilm

GOE BEZIG!

Het geeft ons heel veel vreugde als we vaststellen en daadwerkelijk zien hoe de kandidaat-vormelingen zich blijven inzetten en een verrijkende rol in onze geloofsgemeenschap blijven opnemen. Hun bidden en dienen in de zondagsviering van 28 februari was daar een verder bewijs van: met als thema geloven.

Het drukke programma begon al in de sacristie met het aanpassen van het vormselkleed. Intussen waren de voorzangers, met dirigent Alain en begeleid door organist Dirk, op het (d)oksaal al druk bezig met het inzingen van de liederen van die derde vastenzondag. ‘Vasten’ blijft als werkwoord heel zinvol, nog meer in onze tijd, ook al wordt het woord liever vermeden en wordt de voorkeur meer aan ‘veertigdagentijd’ gegeven. De vormelingen van catechist Pascal hielpen mee met de lezingen en ‘oudgediende’, dertiger Jeroen, bracht de eerste lezing. Hij is al lector sedert zijn vormsel! Heb je ook goed geluisterd en gehoord dat hij – bij de vraag van Mozes wie God dan wel is – voorlas: Ik ben die … is? Want met ‘die’ wordt ‘degene die’ of ‘Hij die’ bedoeld. Nog duidelijker zijn de verwoordingen van voorganger Marc en van deken Geert: ‘Ik zal er zijn voor jou’ of met de betekenis van ‘Jezus’ = ‘God redt!’Deken Geert had het verder in zijn homilie over klagen. Mag je klagen? Jazeker! Want in nood kunnen we zo onze angst en onze woede voorleggen aan God en op Hem vertrouwen. In de Bijbel zijn er zelfs enkele bladzijden aan besteed: de Klaagliederen.

Als we naar het nieuws luisteren, dan horen we spijtig genoeg zeer veel slecht nieuws. Gelukkig gebeuren er ook heel wat positieve dingen, ook in de kerk. Bijvoorbeeld als er iemand als Jurek Badura als volwassene in de paaswake zal worden gedoopt. Voorganger Marc had hem een keuze uit verschillende geloofsbelijdenissen laten maken. Jurek las het volgende credo, van Marinus van den Berg, voor: Ik geloof dat elke mens recht heeft op onderdak. Ik geloof dat elke mens recht heeft op iemand die achter hem gaat staan. Ik geloof dat er achter elke mens iemand is. Ik geloof dat geloven om keuzes vraagt. Ik ervaar dat geloven in de kwetsbare mens pijn voor mezelf meebrengt. Ik weet dat geloven in zorg om de verloren mens tegenwind meebrengt. Ik geloof dat geloven geen mens laat stikken in zichzelf. Ik geloof het in de Naam van de Eeuwige Liefde, die een menselijk gezicht heeft gekregen. Amen.

De tafel werd gedekt. Mark Delrue, onze vroegere pastoor, fungeerde nu als medepastoor en concelebreerde met pastoor Marc Dhondt. Vormelingen, acolieten en de pastoor baden – hand in hand – het Onzevader rond het altaar, waarna dan de uitwisseling van elkaars vredewens volgde. Ook de voorbeden werden door de vormelingen verzorgd. Nicole Pannier stelde de familie voor van zoontje Birke Casteleyn en van zoontje Elias Salaerts, die binnenkort via het doopsel in onze gemeenschap zullen worden opgenomen. Als slot van de mededelingen nodigde voorganger ons uit om de actie van de acolieten te steunen: ze willen ook een broodnodige financiële steun door de aanbieding van paaseitjes waarvoor een vrije bijdrage werd gevraagd. Dat is het dan voor de vormelingen? Hun taak zit er alweer op? Neen! Ze trokken na de viering met hun ouders direct naar het Parochiaal Centrum waar ze samen spraken over wat geloven voor hen betekent. Dit gebeurde deels via te kiezen kaartjes die aspecten van leven en geloven aanbrachten, geholpen door de kaarten of brieven die de pennenvrienden hadden bezorgd. Geloven doen we meer dan we denken. Dat geeft een positief gevoel.

 

FILMGESCHIEDENIS OVER HET BEGIJNHOF

Ben je als senior geïnteresseerd in de geschiedenis van het Kortrijkse begijnhof? Op donderdag 10 maart geeft de seniorenvereniging Jaïrus een film daarover. We komen samen in het Parochiaal Centrum om 14.30 uur. Welkom bij de koffie en een gezellige babbel. Na de film (zo’n drie kwartier) is er nog koffie of thee en zijn er boterkoeken. Alle senioren zijn welkom.