februari 2016

K+L 09: vormelingen in Bijbelhuis – halfvasten – agenda

ONZE VORMELINGEN NAAR HET BIJBELHUIS
P1210260
De kandidaat-vormelingen van Sint-Maarten trokken met catechisten Christiane, Rika en Pascal naar het Bijbelhuis in Zevenkerken op zaterdag 20 februari laatst. Met de hulp van enkele ouders kwam iedereen op tijd aan het vertrekpunt: om 8.30 uur aan het Magdalenazwembad. Een goed halfuur later waren ze al in het Bijbelhuis. Daar heette directeur Jean Bastiaens, die ook professor is aan het Grootseminarie in Brugge, hen hartelijk welkom.

Voor de praktische gang van zaken – want ze waren met velen – werden er groepjes gevormd. De ene groep ging met audiofoon en boekje op zoek naar weetjes over de Bijbel op de prachtige, interactieve tentoonstelling. Ondertussen werd de andere helft opgesplitst in pennenvrienden en kerkgangers. Zoals je intussen al wel weet, krijgt elke vormeling bij het begin van de vorming een pennenvriend (m of v) toegewezen, een parochiaan van Sint-Maarten. De taak van die pennenvriend bestaat erin om drie keer een tekstje aan zijn/haar kandidaat te bezorgen. Tot nu toe waren de twee thema’s: bidden en dienen, waar de pennenvriend getuigt vanuit ervaring, vanuit het geloofsbeleven.

De vormelingen overliepen de twee brieven die ze reeds van hun pennenvrienden ontvangen hadden en verwoordden wat ze daarbij voelden. Er volgt ook altijd een reactie van de kandidaat-vormeling: er werd dus ook een brief aan de pennenvriend teruggeschreven.

Intussen was de eerste helft naar de abdijkerk getrokken waar Piet wat uitleg gaf over de abdij. Toch wat ‘creepy’, al die mannen die daar ‘levenslang’ zijn en ernaast begraven worden? De abdij heeft ook een school, waar o.a. prins Laurent, die onlangs naar de bosklas kwam, en koning Filip, toen nog prins, een tijdje op internaat waren om o.a. hun Nederlands te leren. De kerk komt over als een Italiaanse basiliek. Ze is toegewijd aan de H.Andreas (denk aan: Brugge-Sint-Andries) en de H.Petrus. De meisjes zagen het licht in het koorgestoelte: Annick kreeg zowaar ambitie om lector te worden … Dat was niet naar de zin van Henri: ‘’t Is hier toch een mannenklooster!’

Het was tijd voor een pauze en de groepsfoto! Daarna werden de groepen gewisseld. In de kerk werden kaarsjes aangestoken (o.a. voor een zieke broer) en uitgetest waarom sommige stoelen ‘verkeerd’ stonden. De vormelingen voelden zich intussen helemaal thuis in het koor: een hartje voor de kerk en de vriendelijke abt. Bij het einde werden we uitgewuifd door directeur.Bastiaens en door koning David-met-de-harp. Het was een mooie, leerrijke voormiddag. In de namiddag wachtte voor velen nog Koning Voetbal: het werd 3-1 en KVK won ook: een TOP-dag dus! Meer foto’s vind je op dit verslag

 

HEERLIJK ONTBIJT EN EEN MMM

Zondag 6 maart: (H)eerlijk ontbijt in het PC Sint-Maarten vanaf 8.30 u.

En dan dat MMM = om 16.30 u. is er een meditatief muzikaal moment ‘Droefheid verkeert in vreugde’. Muziek van J.S. Bach en J. L. Krebs. Dirk Blockeel en Chris Duprel aan het klavier. Paul Klinck bespeelt de viool.

AGENDA

Donderdag 3 maart:
* 14.30 uur in het PC: Bijbellezing met uitleg over de Klaagliederen.
* 14 emoties/allegoria Via Dolorosa.
Tijdens de maand maart staat in de Sint-Maartenskerk elke dag een hedendaagse verfilming van de klassieke kruisweg: 14 staties als een allegorie voor 14 emoties, beeld én muziek! De video-installatie op 14 schermen is een realisatie van Klaus Verscheure (Kortrijk °1968). Bij dit kunstwerk hoort muziek, gecomponeerd door Tom McRae en uitgevoerd door het Spectra Ensemble o.l.v. Filip Rathé. Op donderdag 3 maart van 20 tot 21 u. vindt de opening plaats in de kerk van Sint-Maarten, met de componist en de uitvoerders van de muziek bij de 14 emoties, en met de auteur van de 14 ‘staties’. Diezelfde avond worden 14 unieke kunstfoto’s, bij elke statie één, verkocht om dit project mee te financieren. 

GEDOOPT Lars en Otis Vanden Bosschelle, zoontjes van Melissa en van Bram Clous, Iepersestraat.

K+L 08 : Carnaval – vrijwilligers

DSC_0245
DSC_0276
DSC_0313

DE FOTO’S VAN CARNAVAL ZIJN ER

Verleden week kon je het relaas lezen van de Vastenavond van ons koor Pro Ecclesia. Nu kun je de foto’s bekijken. Na het eten werden er scènes opgevoerd uit de beroemde Notenkrakerssuite van Tsjaikowsky. Een leuke en soms ludieke uitvoering van een select groepje koorzangers. Zoals je ziet: fantasie, stijl, kleur, beweging, …

 

DE RIJKDOM VAN DE VRIJWILLIGERS

In onze lokale rubriek willen wij nog even terugkomen op de Brondag van de twee federaties, op zaterdag 6 februari. Het was de eerste keer dat de federatie Sint-Amandus (St.-Elooi en Pius X) en ook Sint-Michiel meededen met de federatie Groeninge. En het was ook de eerste keer dat de voormiddag in de parochiezaal van Sint-Elooi plaatsvond.

Het werd een echt succes: heel veel aanwezigen van de zes parochies, meer dan honderd in het totaal, een uitgedokterde organisatie, beginnende met het onthaal, met koffie of thee. Als thema werden gaarne zien, innerlijkheid en rechtvaardigheid uitvoerig behandeld, drie kernwoorden uit het boek van priester-componist Carlos Desoete: In zijn naam. Het bijzondere was dat er voor elk woord twee of meer medewerkers kwamen getuigen uit hun activiteiten dienaangaande. Dan stel je vast: zovele medewerkers die zich zo dikwijls inzetten voor hun medemensen op heel wat gebieden in onze parochies. Het was telkens muisstil toen ze hun verhaal deden. Dit systeem zou nog eens kunnen herhaald worden.

De tijd ging snel voorbij. Voor wie bleef eten: lekkere, gevarieerde broodjes en meer dan voldoende. Goeie wijn! Er werd nog een tijdje nagepraat. Het was een zeer geslaagde Brondag. De samenwerking tussen de twee federaties was prima, de kennismaking met de medewerkers van Sint-Amandus en Sint-Michiel was een verrijking. Dat belooft voor de toekomst. Het is een opening naar de toekomstige pastorale eenheid.

 

OP DE AGENDA

Zondag 28 februari om 15 uur in de Sint-Pauluskerk van Langemark: de vredeswake met als thema = Vrouwenkracht is vredesmacht.

K+L 07: vormelingen – notenkraker

IMG_0377IMG_0374

NIEUWS VAN ONZE VORMELINGEN

Op maandag 8 februari was het de beurt aan catechisten Rika en Christiane om met hun kandidaat-vormelingen van Sint-Maarten een dienend bezoek te brengen aan het woon-zorgcentrum H. Hart in Kortrijk. Er was een afspraak met de bewoners van de derde verdieping.

De jonge bezoekers trakteerden iedereen met zelfgebakken pannenkoeken. Wat hebben die lekker gesmaakt! De vormelingen hielpen de mensen zich bedienen. Nadien hebben ze samen genoten van enkele gezelschapsspelen.

Het was voor de inwoners en voor ons een ‘deugddoende’ namiddag.

En … hoe was de ervaring van de vormelingen?

Lara: ‘Wat leuk om te mogen helpen.’

Alix: ‘De pannenkoeken waren echt lekker!’

Thomas: ‘Het was een leerrijke namiddag.’

Yoren: ‘Gezellig samen spelletjes spelen.’

Emile: ‘De mensen voelen zich hier thuis.’

Oscar: ‘Merkte de vriendschap tussen de mensen op.’

Charlotte K: ‘Een rustige sfeer.’

Matthias: ‘Geweldig!’

Charlotte S: ‘Voelde de dankbaarheid.’

(Vormselteam St.- Maarten)

 

DE NOTENKRAKER

Wat is dat nu voor een titel in een parochieblad? Het ging om het thema van de jaarlijkse Vastenavond van ons kerkkoor, Pro Ecclesia. Na het klaarzetten van de grote benedenzaal van ons PC met versierde tafels en het nodige eetgerei, werden de zangers met hun partner op dinsdag 9 februari om 19 uur verwacht voor het aperitief. Veruit de meesten hadden de oproep gevolgd om in galakledij af te komen. Bij de mannen zag je dan ook kleurrijke strikjes en keurige pakken. De dames waren elegant en op hun best uitgedost.

De stemming was – aan de vele, doorlopende, gevarieerde klanken te horen – opperbest. Net voor iedereen aan tafel zat, verwelkomde Hugo iedereen. Ook gewezen koorlid, Pierrette, was afgekomen. Onze aandacht ging ook naar Gery (Vandenbussche) en Paul (Allaert) die ons onlangs ontvallen zijn. Vóór het eten zongen we een gebed dat begon met Sjalom.

In deze tijd van het jaar is de maaltijd voor de hand liggend: een huts(e)pot. Heel smakelijk. Goed om nog een tweede portie aan te kunnen. Daarbij dan een rode wijn of een passend biertje en het werd muisstil, geen tijd om te praten tussendoor. Alleen volop genieten.

Elk jaar wordt er ook gewerkt aan de animatie. Ondervoorzitter Luc bracht ons in de stemming met zijn eigen, ludiek gedicht. En nu het vervolg:

Het bestuur van Pro is erin geslaagd om voor alle koorleden en partners viptickets te bemachtigen voor de exclusieve voorstelling van het klassieke ballet de Notenkraker (Tsjaikowsky) in een eigenzinnige nieuwe versie door het Pro Ecclesia-ballet, vol van humor en pientere verhaalwendingen

Bestuurslid Anton had met zijn partner, musicologe Beatrijs, alles minutieus voorbereid en georganiseerd, samen met de geselecteerde dansers. Beatrijs gaf telkens een inleiding en een voorstelling van de verschillende geselecteerde dansscènes met behulp van een powerpoint van de Notenkrakerssuite van de wereldberoemde componist. Verschillende taferelen uit een droom van prinses Klara (zuster Flor) kwamen aan bod: een mars, gevecht tussen soldaten en muizen, de Chinese dans, de fluitjesdans en ten slotte de al even wereldvermaarde Bloemenwals.

 

De dansers hadden – met hun Hawaïaanse bloemenkrans – ook nog een bloem in de hand. Na zelf eerst als profi’s gewalst te hebben, pikten ze een danspartner uit het publiek. Zo veel mogelijktoeschouwers op de dansvloer!

Verdere acteurs waren: oom Drosselmeyer, Anton, die zijn rol glansrijk en met de stijl van een echte gentleman vertolkte. Ook de flexibele dansers moesten niet onderdoen: Jozefa, Anne, Hélène, Chantal, Clo, Frank en Hugo. Ze hadden hun kledij aan hun specifieke rol met heel veel toepasselijke fantasie en kleuren aangepast.

Volgde nu nog een uitgebreid dessert: allerhande smakelijke taarten door de koorleden zelf gebakken. Ja, dan is er nog de afwas en het opruimen. Zoals geweten: ook bij het koor zijn er altijd veel spontane, ijverige handen. Hartelijk dank aan allen die alweer een uiterst geslaagd carnavalsfeestje hebben mogelijk gemaakt.

 

AGENDA

Bijbellezing over de Klaagliederen: donderdag 3 maart om 14.30 uur in het Parochiaal Centrum, Nedervijver 5. (Zie de federale rubriek.)

K+L 06 : Vormelingen – bosklas met de prins – Lichtmis in begijnhof

ONZE KANDIDAAT-VORMELINGENthomasmarieL marieP
Deze week Thomas en de Maries 

Een spannend moment voor heel wat vormelingen

Van onze 31 kandidaat-vormelingen zijn er niet minder dan 25 die in de Sint-Paulusschool, F. de Bethunelaan in Kortrijk, in het zesde leerjaar les volgen. Elk jaar gaan ze voor 10 dagen met hun leerkrachten (dit jaar meester Jan en juffrouw Deborah) en met monitor Stephan Vandemaele voor een week op bosklas, vlak bij Luik, op het kasteeldomein van het dorpje Hamoir.

Het wordt telkens een combinatie van les in openlucht, wandelen en spelen. Door het contact met de plaatselijke bevolking krijgen ze de kans om Frans te spreken. De meeste kinderen zijn ‘stadskinderen’ die dan ook blij zijn dat ze ook eens de natuur beter leren kennen.

Dit jaar stond er iets heel unieks op het programma: monitor Stephan had het kunnen bekomen dat prins Laurent op bezoek kwam aldaar, op maandag 1 februari. Een uiterst spannend moment. Ze verwelkomden met een dansje op muziek die de prins graag hoort: Viva la Vida van Coldplay. Er volgde ook een uitleg van het programma van de leerlingen, zoals hierboven al uiteengezet.

Er was ook een korte tijd voorzien om vragen te stellen aan prins Laurent die alles eerlijk en met een knipoog beantwoordde zoals:

‘Wat is uw lievelingssport?’ Kort en ludiek: ‘Stappen!’

‘Wat vindt u ervan om prins te zijn?’ Prins Laurent: ‘Als ik voor een goed doel kan dienen, dan blijf ik mij inzetten. Maar ik moet toegeven dat ik het soms beu ben om prins te zijn.’

‘Wou u graag koning zijn?’ Aan Juleta: ‘Ik zou graag jou zijn.’

De leerlingen overhandigden bij het afscheid theelichtjes, aldaar gemaakt, als geschenk voor de drie kinderen van de prins.

Een beeldverslag vind je op deredactie.be: klik op prins Laurent op bezoek in Hamoir

hamoir
hamoir2
LICHTMIS IN HET BEGIJNHOF

Het is al jaren een traditie dat ook in de kapel van het begijnhof Lichtmis wordt gevierd. De eucharistieviering startte om 16 uur op 2 februari. Het is niet altijd meer vanzelfsprekend om een dergelijke viering met een kaarsenwijding bij te wonen. Vroeger was het een echte ‘kaarskesprocessie’.

Helemaal achteraan hadden niet minder dan dertig koorzangers van Pro Ecclesia plaatsgenomen en met de hulp van organist Dirk werden de meeste te zingen meerstemmige liederen al ingezongen vóór kapelaan, priester Marc Dhondt, de mis aanvatte. Nu hij ’s maandags godsdienstles onderricht, kon hij dus op die dinsdagnamiddag voorgaan.

Als je dan vaststelt dat er minimum zestig mensen aanwezig waren, dan moet je concluderen dat een viering van Lichtmis, Opdracht van de Heer, als traditie waardevol en betekenisvol blijft.

De collecte ging naar De Kier. Voor priester Marc was het absoluut geen moeite om daar op een heel vlotte manier uitleg over te geven: honderden mensen met financiële problemen helpen. Hij is een overtuigd medeorganisator die er honderd procent achter staat. Een voorbeeld uit de praktijk sprak boekdelen. Soms is er wel eens dankbaarheid van degenen die geholpen worden, maar dat gebeurt niet zoveel.

Tot slot: het werd een verrijkende, beklijvende viering voorgegaan door kapelaan Marc en door het intens meeleven van de gelovigen, de gezongen, vierstemmige boodschap van het koor met mooie liederen van Lichtmis die de gewijde locatie klankrijk vulden, bijgestaan door de gewaardeerde orgelsteun van organist Dirk Blockeel.

Dit alles werd mogelijk door de organisatie en het bestuur van de Vrienden van het Begijnhof. We zijn hen daar heel dankbaar voor.

AGENDA

* woensdag 10 februari om 19 uur: de federale viering van Aswoensdag in de kerk van O.L.V. Daarna is er een sobere maaltijd t.v.v. Broederlijk Delen.

* Vrouwenkracht is vredesmacht: dit is het thema van de vredeswake op zaterdag 28 februari om 15 uur in de Sint-Pauluskerk van Langemark.