januari 2016

K+L 05 : doopsel-vormsel kerstbijdragen

VORMELINGEN, CATECHISTEN, … OP DOOPSEL-VORMSELTOCHT
12509276_10153991305659063_3845771032773861279_n

Met hen verzamelden ook de peters en de meters op zaterdagnamiddag 23 januari aan de Hoeve Ter Couckx (Marionetten) voor het begin van een wandeling met het Bijbelse verhaal van Tobit en Tobias, begeleid door deken Geert. Eerst ging het naar AZ Groeninge. Na wat uitleg in de doopkapel en de stille ruimte aldaar ging het de Marionettenberg op met opdrachtjes.

12509276_10153991306554063_8955994555741131097_n
Aan de kapel van O.L.V., halfweg, hielden ze halt. Deken Geert vervolgde met het verhaal van Tobit en Tobias.
En nu richting Don Bosco. Daar aangekomen wachtten de kandidaat-vormelingen een reeks niet zo zichtbare taken want alle stappen moesten geblinddoekt volbracht worden. Het toffe spel werd in elkaar gestoken door de acolieten en de ook al ijverige Katherine Stubbe die heel wat mooie kiekjes vastlegde. Maar ook Thierry Bekaert, peter van Jasper Deschamps. Hartelijk dank daarvoor.

Langs de weg van de libel – terwijl ze een rebus moesten oplossen – arriveerden ze aan de kapel van Rodenburg. De rebus gaf als resultaat het woord: geestdrift. Een betekenisvol woord dat onze vormelingen met catechisten, ouders, peters en meters op hun verdere tocht naar het uiteindelijke doel, het vormsel zelf, enthousiast zullen meedragen.

Een dikke merci aan iedereen die meehielp: deken Geert, catechisten Christiane, Rika en Pascal en aan Katherine, de acolieten, ouders, peters en meters.

Meer foto’s vind je op doopsel-vormsel

IMG_3088

OVERHANDIGING KERSTBIJDRAGEN
Op tweede kerstdag – met als ondersteunend voorzangkoor Pro Ecclesia – zongen heel wat sympathisanten mooie, bekende kerstliederen. De toegang in de Sint-Maartenskerk was gratis. Er werd een vrije bijdrage voor twee goede doelen gevraagd.
Na de namiddagviering van zaterdag 16 januari overhandigde de voorzitter van Davidsfonds Kortrijk, Achilles, aan diaken Curd (huisvesting vluchtelingen, Sint-Michielsproject) en aan een afgevaardigde van Licht en Liefde elk 430 euro. Beide ontvangers dankten welgemeend alle gevers voor de milde steun. 

AGENDA
Aswoensdag 10 februari: om 19 uur een federale viering in de kerk van O.L.V.

 

K+L 04 : vormelingen – lichtmis – brondag

Vormelingen: deze week Oscar, Lucas en Louka oscar Lucas Louka

ERVARING VAN JAN VAN DEN HOVE, ONZE PRIESTER-IN-ZENDING

Met open armen daar stond Hij, bij het binnenkomen van het stadje boven op de heuvel: Christus de Verlosser,*

met open armen.Onthalend.
We stopten aan het kerkplein. Vol verwachting. Zouden we wel door iemand onthaald worden? En hoe?
Tijd ging voorbij en we wachtten met vrees. Tot er plots een man verscheen. ‘Handje’ was zijn naam.
Met open handen. Een missionaris van de ‘zevendedagskerk’. Hij nam ons mee naar zijn huis.
Het huis van de Christus met zijn open armen!
(*) Iedereen kent het grote standbeeld van de Jezusfiguur in Rio de Janeiro. Maar deze keer gaat het om een klein beeld dat in een landbouwbedrijf stond.

           

HOUVAST: NU GELOVEN OF AFWACHTEN?

Een ongelovige voordrachtgever gaf eens een lezing over de dwaasheid van het geloof in God. Het kwam tot een hoogtepunt toen hij schreeuwde: ‘Als er een God is, dat Hij zich openbare door mij te doden.’
Toen God daar in al zijn wijsheid niet op inging, besloot hij: ‘Zie je wel dat God niet bestaat!’
Een boerenvrouwtje zei verlegen: ‘Mijnheer, u bent een zeer geleerd man en ik kan uw argumenten niet weerleggen. Maar met al uw geleerdheid moet het dan toch niet moeilijk zijn om mijn vraag te beantwoorden:
ik geloof in Jezus Christus. Ik ben gelukkig met de verlossing die Hij mij gaf: zijn Woord dat ik in de Bijbel lees, geeft mij vreugde, zijn troost is een bron van buitengewone blijdschap.’
De vraag: ‘Als ik zou sterven en het zou blijken dat het niet waar is dat Jezus Gods zoon is, dat God niet bestaat, dat de Bijbel een leugen is, dat er geen eeuwig leven is, kan u mij zeggen wat ik verloren heb door heel mijn leven in Jezus te geloven?’
De spreker antwoordde: ‘Mevrouw, dan hebt u er in feite niets bij verloren.’
Het vrouwtje: ‘Mag ik toch nog één vraag stellen?
Als u komt te sterven en u zou net voordien ontdekken dat God bestaat en dat Jezus wél zijn zoon is en dat de Bijbel géén leugen is, weet u dan wat u verloren hebt?’
De spreker hield zich stil en antwoordde niet.
Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het Woord van Christus. (Rom 10:17)

OVERLEDEN

Priester Noël Bonte, stichter van de Sint-Michielsbeweging, geb.1964, H. Geeststraat.

DAT HET LICHT IN ONS MAG BLIJVEN BRANDEN

Vanuit een devote traditie nodigen de Vrienden en bewoners van het Kortrijkse Begijnhof iedereen graag uit naar de ‘Lichtmisviering’ in de kapel van het begijnhof op dinsdag 2 februari om 16.00 uur met wijding van de kaarsen. Voorganger in deze viering is priester Marc Dhondt. De vocale luister wordt gebracht door het kerkkoor Pro Ecclesia. Aan het orgel Dirk Blockeel.

Iedereen is van harte welkom !

GRIJP DE LAATSTE KANS OM TE HERBRONNEN

De stuurgroepen van de Federaties Groeninge en Sint-Amandus  nodigen u van harte uit op hun Brondag, zaterdag 6 februari 2016 vanaf 9.30 uur in het parochiecentrum van Sint-Elooi, Sint-Amandsplein te Kortrijk.

Programma
09.30 u Onthaal – koffie
10.00 u Welkom door deken Geert Morlion – Gebed
10.15 u Gaarne zien, innerlijkheid en rechtvaardigheid – zes getuigenissen uit de praktijk
12.30 u Drankje en broodjes (vooraf inschrijven – enkel daarvoor € 5,00 aan de ingang)
Inschrijven tot zaterdag 30 januari is nu wel heel dringend:
Federatie Groeninge – marleen.vanoverberghe@gmail.com of 0473 47 67 13
Federatie Sint-Amandus – pieter.mayeur@skynet.be of 0474 47 68 71
Vermeld zeker of je blijft voor ‘drankje en broodjes’! Iedereen is welkom.

K+L 03: Christine&Hugo – vormelingen – NJreceptie

EEN FEESTELIJKE VIERING

Zondag 10 januari. In de gezongen viering van 10 uur staat er heel wat op het programma:

de vormelingen zijn van de partij, het afscheid van Christine De Waele en Hugo Van Malder als teamleden en de traditionele nieuwjaarsreceptie.

P1200083

Onze vormelingen

Er zijn er heel veel dit jaar: 31! Onze drie catechisten, Christiane, Rika en Pascal, hebben dus grote groepjes. De kandidaten zijn nu bijna half op weg naar het vormsel zelf, einde april. Ze worden regelmatig uitgenodigd naar de eucharistievieringen, liefst elke zondag.

En ook nu was er na de mis een catechesebeurt met als thema: bidden.

Bij elk van de voorziene misvieringen worden ze intens bij het gebeuren betrokken: er zijn er die voorlezen, met hulp aan de micro door voorganger, deken Geert. En bij het Onzevader stond het groepje van Rika rond het altaar, hand in hand, met de acolieten erbij.

Het doet deugd om zovele acolieten in elke mis te zien, het is aangenaam en plechtiger, dankzij de onmisbare steun van Katherine Stubbe.

Na de viering was het achteraan in de kerk verzamelen geblazen om de kaartjes of de briefjes of de teksten van de pennenvrienden nieuwsgierig te lezen. Dat kan dan ook dienen om het thema van ‘bidden’ in de catechesebeurt uit te werken. De pennenvrienden leggen een getuigenis van hun bidden af: waarom en hoe ze bidden.

P1200107

Christine en Hugo

De viering kreeg nog andere hoogtepunten, ook omdat ons kerkkoor, Pro Ecclesia, een welgekomen vocale steun was op deze zondag, Doopsel van de Heer. Predikant, priester Marc, weidde uitvoerig uit over dat doopsel van Jezus in de Jordaan. Zijn homilie raakte de gelovigen zo diep aan dat dit door o.a. koorlid Arnold terecht als een ander echt hoogtepunt werd bestempeld.

Op het einde van de mis vond een echte verrassing plaats. Roos leidde in en vroeg Christine en Hugo op het altaarpodium. En waarachtig: daar kwamen een voor een bekende medewerkers van onze parochie met een fles kwaliteitswijn ‘ingewikkeld’, d.w.z. rond de fles was er een papieren wikkel met daarop mooie omschrijvingen van elk van beide teamleden.

Uniek! Dankbaar! Beiden hebben jaren in dat parochieteam hun steentje bijgedragen, ook in verschillende werkgroepen. Maar het is gelukkig geen afscheid want zowel Christine als Hugo blijven op verschillende gebieden hun steun betuigen als medewerkers. Deken Geert kwam met de laatste flessen en dankte beiden vanuit de grond van zijn hart. Zo kennen we onze deken, inderdaad.

P1200086

De nieuwjaarsreceptie: nog een hoogtepunt

Er bleven heel veel aanwezigen na om nieuwjaarswensen uit te wisselen en een gezellig praatje te slaan. Er was nog meer volk want ook kerkgangers van de buurtparochie bleven, nu

de viering tweewekelijks met een beurtrol in de kerk van O.L.V. dan wel in Sint-Maarten plaatsvindt. Het feestcomité had alweer voor heel veel lekkere hapjes gezorgd met verschillende smaken. En ook de frisse bubbels of het fruitsap ontbraken niet. Een niet te onderschatten klus, telkens weer. Mimi had de receptietafels prachtig versierd. Wat is het laatste? Opruimen, wegbrengen, afwassen, opbergen …

Hartelijk dank aan alle medewerkers voor dit schitterende geloofsgebeuren!

meer foto’s vind je op doopsel van de Heer

K+L 2 : Magdalena – vormelingen op stap

VAN TOVERFLUIT NAAR MADALENALOKAAL NAAR …
selP1010369
Van ‘oud’ naar ‘nieuw’

Nostalgie
Hobbelige kasseiweg, gezellig lokaal. Kopje koffie met een koekje of taart.
Heimwee is niet altijd denken aan vervlogen tijden.
Een kaartje leggen,soms winnen of verliezen. Verjaardagen vieren met zijn allen.
Dit zijn nu maar enkele kleine dingen. Maar weet heel goed: het doet zo’n deugd vanbinnen.
Elk afscheid is er een te veel. Nostalgie is zoveel meer …
(Christine D.)

Een decennialange wijkwerking

De foto en het gedicht zijn een weergave van zo’n veertig jaar SEL: senioren eeuwige lente. Ook in Kortrijk, aan de Magdalenawijk, Marksesteenweg, was er een afdeling die al in november 1976 van start ging. Oorspronkelijk was het een club voor de inwoners van de wijk zelf. Dhr. Paul Lagae (houthandel), die nog voorzitter was van de kerkfabriek, en zijn vrouw Claire hebben er ongetwijfeld mee voor gezorgd dat het lokaal – eerst Toverfluit genaamd – een plaatstelijk, bruikbaar en uitnodigend gebouw werd. Jozefa (Hoornaert) was er al onmiddellijk bij om de kaartersclub mee te helpen organiseren. De toenmalige pastoor van de Sint-Maartenskerk steunde het initiatief. Het gebouw achter de oude dekenij diende voor heel wat functies of toepassingen dankzij de bezieling van Roger Deberdt en echtgenote Monique.

Multifunctioneel

Algauw waren er Bijbelbijeenkomsten mede dankzij de steun van pastoor Ignace Dewitte. Bijbelleider werd Roger Deberdt die jaarlijks voor andere religieuze momenten zorgde: de vastenbezinning, de traditionele novembermis voor de overledenen van de wijk, de laatste jaren met priester Luc, en een wederkerende kerstbezinning. Hierbij werd telkens de door kunstenaar Dries Putte (Vandeputte) beschilderde kerststal aan de overzijde van het kruispunt met de Karel de Goedelaan uitgestald. Ook einde vorig jaar tot begin van dit jaar nog werd deze waardevolle stal nog geplaatst dankzij de hulp telkens weer van wijkbewoners met als technisch expert Sylvère, de man van Jozefa. Andere helpers waren veelal Gerard, Eddy, Roger Deberdt en wijlen Roger Decoster en Hugo.

Magdalenalokaal

Het is al heel wat jaren dat de naam werd aangepast: het lokaal ligt immers in de Magdalenawijk met het Magdalenapark en het Magdalenazwembad. Maar …de provinciale school Howest is duidelijk bezig met uitbreiding en kocht het perceel van het park en de gebouwen op. Nieuwjaar 2016 betekende dan ook het einde van een bedrijvige wijkwerking. Met emotie en nostalgie het blad omdraaien. De kaartersclub van de SEL verhuist naar de Heerlyckheid Hoog Mosscher waar sociale assistentiewoningen werden gebouwd op de Pottelberg. Het is dus niet zo heel ver van het nu achtergelaten lokaal. Bijbelbegeleider Roger vindt nu nog altijd dat dergelijke wijkwerkingen best op zo veel mogelijk plaatsen zouden gebeuren net zoals gebedsgroepen ook aan te raden zijn.  De parochie Sint-Maarten heeft altijd al het mogelijke gedaan om dit veelzijdig initiatief te steunen en wil bij dezen al die enthousiaste medewerkers van de Magdalenawijk hartelijk danken voor die jarenlange bedrijvigheid tot nu toe in het Magdalenalokaal. We blijven duimen voor een maximale voortzetting in het nieuwe lokaal waar ook de bewoners van de plaatstelijke huisjes kunnen aansluiten.

ONZE VORMELINGEN OP PAD
Enkele kandidaat-vormelingen brachten eind vorig jaar, dinsdag 29 december, een bezoek aan het woon-zorgcentrum H. Hart in Kortrijk. Zij waren welkom op de derde verdieping. Dankzij de medewerking van de uitstekende ploeg verzorgsters kregen ze enkele taken: de mensen naar de leefruimte begeleiden waar de vormelingen elk om beurt met enthousiasme enkele nieuwjaarswensen voorlazen. Achteraf was er nog tijd voor een babbel met enkele bewoners.

Hun ervaring:
Anta: Mevrouw was dankbaar dat ze in een groot gezin is grootgebracht en herinnert zich de gezelligheid en de warmte die ze er kreeg.
Valentine: De dame was iets hardhorig, maar als je vriendelijk was dan kreeg je vlug een lach terug.
Marie: De mensen worden goed verzorgd.
Vic: Hij luisterde naar een triestig verhaal, maar de bewoner was blij dat hij het nog eens kon vertellen.
Elise: Ze mocht leuke, wat ondeugende wensen voorlezen en een lach deed deugd.
Henri: Etienne was zeer gelukkig dat hij zijn verhaal kon doen over WO I en de ziekte van zijn echtgenote.
Caro: Een zuster vertelde over haar leven in het slotklooster.
Michiel: Een leuke ervaring. Hij heeft wat dialect gehoord en vernam dat het vroeger blijkbaar nodig was om tweetalig te zijn.
Arthur: Hij vond het moeilijk om te praten met een hardhorige!

De bewoners konden ervan genieten, want in die dagen voelen ze zich eenzaam en een bezoekje doet hen goed. Kortom: een aangename ontmoeting en een leerrijke dienende ervaring voor allen!
Vormselteam St.-Maarten

K+L 01 : Kerst in Begijnhof/Jaïrus/Kerk -Nieuwjaarswensen

   PE03
KERSTPRELUDE BEGIJNHOF

Ons kerkkoor Pro Ecclesia werd door de Vrienden van het Begijnhof uitgenodigd om op zaterdag 19 december kerstliederen in de Mattheuskapel te zingen. Wij gingen daar heel graag op in. De sfeervolle kapel leent er zich volledig toe om in een eerder familiale kring samen de dagen net vóór Kerstmis te beleven. Er waren voldoende geïnteresseerden op afgekomen: het uitnodigende Godshuis zat vol.
Tussen heel wat bekende en sfeer scheppende vierstemmige liederen in kwam Nele Van Den Berghe ons haar eigen kerstpoëzie voorlezen. Laten we een eerste strofe voorstellen:
‘Wat doen engelen?, vroeg ik haar.
D’er ogen weken uiteen.
‘Engelen reiken een glimlach tot lippen die gebarsten zijn …
En zo begint het wonder.’
‘Het wonder van wat?’
‘Van liefde – tussen de mensen.’
Herstellende sopraan Edith kwam enthousiast luisteren en kon alles nu eens van de andere kant meemaken. Wat vond zij ervan?
‘Lieve koorvrienden,
Jullie prestatie in het begijnhof was heel mooi! Het programma was zeer afwisselend en de stemmen klonken zo helder. Het was plezant om eens naar jullie te kunnen luisteren. Ik heb er zeer veel van genoten.’ En de organisatoren lieten ons na het einde genieten van een door hen aangeboden drankje in het Koffiehuis aldaar. Hartelijk dank!

jaïrusIMG_1218 kerststalIMG_1223
KERSTBELEVING MET DE MEDEWERKERS VAN JAÏRUS

Elk jaar komen de medewerkers van de seniorenwerkgroep Jaïrus rond Kerstmis in het Parochiaal Centrum samen om elkaar in een gezellige kerstsfeer te ontmoeten, ook als voorbereiding op het nieuwe jaar. Want al die medewerkers zijn onmisbaar door hun aandacht voor en hun bezoeken bij oudere buren, zieken, hulpbehoevenden of eenzamen. Deze christelijke opdracht kunnen we niet genoeg onderlijnen.

Na de voorbereiding in de voormiddag op dinsdag 22 december door mensen van het bestuur, bijgestaan door andere vlijtige handen, verwelkomde deken Geert ons.Nadien werd een realistisch gedicht over een Bosnische vluchteling door Lieve voorgedragen (zie de foto). Koffie, thee, lekkere en veelvuldige taart kwamen op tafel. We lieten het ons smaken en namen er voldoende tijd voor. Ook om vele gedachten uit te wisselen.

Als senioren kunnen wij ons nog altijd graag inleven in een tekst van onze Vlaamse dichter en schrijver, Felix Timmermans. Vandaar dat er met volle aandacht naar De vlucht naar Egypte, een geromantiseerde novelle werd geluisterd, gebracht door Lieve Vermeulen, Cecil, broeder Roger en Hugo. Het bestuur dankt ook graag al degenen die een taart, al dan niet zelf gebakken, meebrachten en die hielpen om nadien alles op te ruimen, af te wassen …

Ja, onze medewerkers worden op prijs gesteld!

 

KERSTMIS IN ONZE KERK

Zondag 27 december. Wij ontmoeten deken Geert in een tjokvolle, prachtige Sint-Janskerk t.g.v. de uitvoering van de Messiah van Händel met de medewerking van het koor van het KVE o.l.v. dirigent Wim Verdonck. Deken Geert gaf ons zijn terechte conclusie over de voorbije kerstdagen: ‘We hebben meer dan eens prachtige kerstvieringen en andere feestelijke momenten mogen beleven.’
P1180730P1180735

Het begon al met de middernachtmis die nog feestelijker werd door de vocale steun van leden van het KVE en de extra instrumentale begeleiding. Op Kerstmis zelf kwam ons kerkkoor Pro vocaal ondersteunen samen met de begeleiding van een enthousiaste organist Dirk (die het niet kon nalaten om jubelende klanken op het Schyveninstrument te toveren) en in de avondmis was het de beurt aan het koor Gaudeamus Igitur. Wat een rijkdom! Aan iedereen van harte proficiat dat we dit nog maar eens konden meemaken.

 

WIJ VIEREN NIEUWJAAR

Wat zouden we het echt fijn vinden om met zo veel mogelijk van onze geloofsgemeenschap nieuwjaarswensen aan elkaar te kunnen doorgeven. Na de eucharistievieringen van zondag 10 januari staan – dankzij ons ijverige feestcomité – de glazen klaar en worden er gevarieerde, lekkere hapjes aangeboden. Jij blijft toch ook?

nj16

NIEUWJAARWENSEN VAN ONS TEAM

Het parochieteam wenst u allen een nieuw jaar toe met Gods rijkste zegen. Is daaraan niet alles gelegen?