K+L 48 : vormelingen Sint-Maarten Sint-Cecilia

  ONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN

We gaan verder met het voorstellen van de reeks van onze eenendertig (!) toekomstige 2016-vormelingen.

Deze week presenteren we Anta, Caro en Eline
Anta Caro Eline

LATEN WE NOG EENS TERUGBLIKKEN OP ONS SINT-MAARTENSFEEST

Ons Sint-Maartensfeest van zondag 15 november werd inderdaad qua formule vernieuwd. We moeten dat ook eens durven vooral vanuit onze christelijke overtuiging. Vandaar dat er minstens twee andere accenten werden gelegd:

* de maaltijd moet lekker zijn maar mag niet de langdurige, dure hoofdschotel zijn

* een heel toepasselijke nieuwe uitdaging = Sint-Maarten deelt!

Prachtig! Vernieuwend! Gedurfd? Heel bijzonder: de kern van onze patroonheilige in daden omzetten, het voorbeeld van de man die zelfs zijn mantel deelde. Fantastisch toch? En o zo christelijk.

Daarom hebben we ook de mensen kunnen uitnodigen die er anders niet bij zouden zijn. Degenen die te veel aan de kant staan, die we normaal niet uitnodigen op een feest of die het niet kunnen betalen. Het zijn eenvoudigen, mensen met een warm hart die smachten naar onze aandacht, onze aanwezigheid.

We gaan het daarom toch niet laten om niet meer te komen? Of zien we op tegen een heerlijke, seizoensgebonden hutsepot met daarna een smakelijke Sint-Maartenskoek bij de koffie? In een vriendschappelijk samenzijn? Kom en volg ons! Dank je wel. Een bijzondere dank gaat uit naar ons feestcomité dat opnieuw zorgde voor een prachtige Sint-Maartensdag met een vlotte en perfecte organisatie!

 2015-11-15 14.57.11-1 (2)

HET SINT-CECILIAFEEST VAN ONS KERKKOOR

Tijdens de eucharistieviering zong ons kerkkoor feestelijke vierstemmige en toepasselijke liederen maar er werd terecht rekening gehouden met de liturgie en dus ook met teksten en liederen over Christus-Koning. Ook de kandidaat-vormelingen waren al vroeg van de partij ook omdat ze aan de pennenvrienden werden toegewezen.

Na de viering trokken de koorzangers al dan niet met hun partner naar de feestzaal van het Goed ten Houte. Ook priester Marc was welkom en als herder ging hij na de feestmaaltijd aan elke tafel deelnemen aan het gesprek of was hij een luisterend oor.

Het feest werd opgevrolijkt door een aangepast deuntje van de hand van secretaris-bibliothecaris Anne op de tonen van Sjalom chaverim, lehitraoth (Vrede, metgezellen, tot weerziens) en ook door alt Trees die een eigen tekst had voorzien op de muziek van het wiegelied Schlafe mein Prinzchen.

Het was gelukkig nog niet gedaan: onze ondervoorzitter, Luc, zorgde voor een traditionele, aangepaste muziekquiz met vragen over de periode van de 18de tot de 20ste eeuw. Voorzitter Hugo bedankte welgemeend alle koorzangers voor hun blijvende, onmisbare inzet en ook de partners die een niet te schatten steun voor het koor betekenen want ze staan hun partner wekelijks af voor de repetitie en ook voor talrijke uitvoeringen.

Laten we ook niet de bestuursleden vergeten: Luc hebben we al vernoemd en Anne ook. Verder: Anton, Maria, Jan en natuurlijk onze dirigent Carlos die al twintig jaar ons kerkkoor dirigeert. In die periode heeft Pro Ecclesia zijn repertorium aanzienlijk uitgebreid dat al uit meer dan vierhonderd meerstemmige liederen bestaat. Is dat niet fantastisch? Proficiat, Pro Ecclesia! Die zo voort. In 2017 zal het koor negentig jaar bestaan!

 koorkoor2

OP DE AGENDA

Donderdag 3 december om 14.30 uur in het parochiaal centrum (boven) de Bijbellezing

 

OVERLEDEN

Gery Vandenbussche, geb. 1937, echtgenoot van mevr. Helena Demeestere, Grote Kring.