K+L 46 : Vormelingen – pennenvrienden – muzikaal meditatief moment

Alix Annick CharlotteONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN

Niet minder dan 31 kandidaten hebben zich opgegeven voor het vormsel eind april 2016.

We laten ze allemaal de revue passeren door in 10 beurten telkens drie vormelingen voor te stellen: we beginnen met Alix, Annick en Charlotte

 

DRINGEND GEVRAAGD: 31 PENNENVRIENDEN

Onze drie catechisten, Christiane, Rika en Pascal begeleiden de 31 kandidaat-vormelingen die elk jaar een pennenvriend(in) krijgen toegewezen. Het is zeker niet moeilijk om daaraan te beantwoorden. We laten de catechisten zelf aan het geschreven woord.

Wat is de bedoeling? De vormelingen in contact brengen met de geloofsgemeenschap van St.-Maarten.

Wat verwachten we? Driemaal een kort briefje of kaartje te schrijven en te posten in onze rode bus in het catechesekastje in onze kerk (linkerzijbeuk) tegen volgende data:

13/12/2015 i.v.m. de catechesebeurt dienen.

10/1/2016 i.v.m. de catechesebeurt bidden.

28/2/2016 i.v.m. de catechesebeurt geloven.

Wat wordt er als inhoud van je briefje of kaartje verwacht? Je verwijst naar het onderwerp van de catechesebeurt van die bepaalde datum. Hierbij wat tips:

Dienen: Hoe probeer ik als christen de andere te dienen?

Bidden: Hoe bid ik? En wat betekent dat voor mij?

Geloven: Wat is voor mij “geloven”?

De vormelingen kunnen kennismaken met jullie achteraan in de kerk vóór de misviering van zondag 22/11/2015. We duiden dan aan wie er je vormeling is. De leeftijd van de pennenvriend(in) speelt absoluut geen rol. Weet wel: ook jij kunt het!

Wie kandidaat is en er niet kan zijn, mag mailen naar vq@telenet.be. We bezorgen je dan de gegevens van de vormeling. Hartelijk dank op voorhand vanwege de verantwoordelijken van de werkgroep Vormselcatechese

 

 

MUZIKAAL MEDITATIEF MOMENT: VAN KONING TOT KIND

Op zondag 22 november grijpt om 16.30 uur een muzikaal meditatief moment plaats in het teken van Christus-Koning. Melomanen kunnen daarvoor terecht in de bidkapel van de Kortrijkse Sint-Maartenskerk.

De feestelijke bezetting met twee klavecimbels, kistorgel, barokhobo en een klein vocaal ensemble zorgt voor koninklijke vreugde. Thematisch blikken we al even in de richting van de tijd van verwachting (advent) en Kerstmis. Het Duitse adventslied ‘Tröstet, tröstet’, duidelijk verwijzend naar Jesaja, staat daarvoor in.

Voor de tweede keer dit jaar mogen we de jonge, getalenteerde barokhoboïste Nele Vertommen uit de klas van Marcel Ponseele begroeten. Zij staat onder meer in voor de vertolking van twee zelf gekozen sonates.

De klavecinisten Chris Duprel en Dirk Blockeel brengen werk van Bach en Haydn.

De toegang is gratis maar een vrije bijdrage is welkom.

Laat dit gebeuren een bescheiden aanloop en smaakmaker zijn naar de uitvoering van Händels Messiah in de Kortrijkse Sint-Janskerk (zondag, 27 december om 15 uur).

Info: 051 22 86 34 en www.orgelkringkortrijk.com

 

AGENDA

* zondag 22 november: om 10 uur een feestelijke Sint-Ceciliamis met ons kerkkoor Pro Ecclesia en om 16.30 uur wordt er mooie muziek gebracht.

* donderdag 3 december is er Bijbellezing. Lees de federale rubriek daarover.