K+L 45 : Allerheiligen – stilte – pennenvrienden – Sint-Maarten feest

P1170397 allerheiligen op een rijzig doek
ALLERHEILIGEN

Omdat dit een hoogfeest was, werd er toch ook op deze eerste zondag van de maand een viering om 10 uur in Sint-Maarten voorzien. Dat er ook een was op hetzelfde uur in de buurtparochie, Onze-Lieve-Vrouw, mag ons niet verbazen want sinds de nieuwe uurregeling is het juist de vaste regel dat er elke eerste zondag van de maand een viering om tien uur in O.L.V. is die vocaal wordt ondersteund door Laudate Dominum. Af en toe is er bij onze buren op die eerste zondag een radiomis.

Op deze eerste november was onze kerk aan het altaar extra rijk aan bloemen en prijkte er een heel toepasselijk, rijzig doek met daarop een massa als van een geloofsgemeenschap, niet te tellen. Het Godsvolk. Het werd een mooie eucharistie met beklijvende teksten en met allerheiligenliederen door ons kerkkoor, Pro Ecclesia, gebracht.

 DSC_4742 DSC_4739 pad labyrinth

STILTE IS HELEND, BALSEM VOOR DE ZIEL

Dit jaar is werken rond stilte een rode draad in het vormingsaanbod van Vormingplus. In het kader van de dag van de stilte op 24 oktober bood deze organisatie aan stiltezoekers een zeer gevarieerd programma aan met woord, klank, beeld, workshops. Alles gebeurde in en rond het begijnhof.

In de Sint-Maartenskerk werd een labyrint uitgewerkt. Het is een oeroud symbool dat terugkomt in verschillende culturen. Zowel bij de indianen, in Scandinavië als in Engeland. Ook in kerken, vooral in Frankrijk, vind je labyrinten waarvan Chartres het bekendste is. In tegenstelling tot een doolhof kun je in een labyrint niet verdwalen. Er is één weg die je in een slingerend patroon naar het centrum brengt. Het enige wat je moet doen, is: de weg gaan, stap na stap.

Een honderdtal bezoekers ging de uitdaging aan en stapte het labyrint af. Sommigen deden dat in groep, gedragen door klank, anderen deden het op hun eentje.

 

DRINGEND GEVRAAGD: 31 PENNENVRIENDEN

We hebben godzijdank een heel mooie, grote groep kandidaten voor het vormsel dat in april 2016 zijn voltooiing zal kennen. Om deze 31 vormelingen in spe zo goed mogelijk voor te bereiden, zijn er niet alleen de catechesebeurten en passende activiteiten. Deze jonge mensen worden op een bijzondere en intense wijze nog meer in onze geloofsgemeenschap opgenomen dankzij de gevraagde, 31 onmisbare pennenvrienden.
Ziehier kort samengevat de uitleg en de vraag van de catechisten.

Bedoeling: de vormelingen in contact brengen met de geloofsgemeenschap van St.-Maarten.

Wat verwachten we? Driemaal een kort briefje of kaartje te schrijven en te posten in onze rode bus in het catechesekastje in onze kerk (linkerzijbeuk) tegen volgende data:

13/12/2015 i.v.m. de catechesebeurt dienen.

10/1/2016 i.v.m. de catechesebeurt bidden.

28/2/2016 i.v.m. de catechesebeurt geloven.

De inhoud van je briefje of kaartje verwijst naar die bepaalde beurt. Hierbij wat tips:

Dienen: Hoe probeer ik als christen de andere te dienen?

Bidden: Hoe bid ik? En wat betekent dat voor mij?

Geloven: Wat is voor mij “geloven”?

De vormelingen kunnen kennismaken met jullie achteraan in de kerk voor de misviering van zondag 22/11/2015. We duiden dan wie er je vormeling is. De leeftijd van de pennenvriend(in) speelt absoluut geen rol. Weet wel: ook jij kunt het!

Wie kandidaat is en er niet kan zijn, mag mailen naar vq@telenet.be. We bezorgen je dan de gegevens van de vormeling. Hartelijk dank op voorhand vanwege de verantwoordelijken van de werkgroep Vormselcatechese

 

WIJ VIEREN SAMEN GEZELLIG

* het patroonsfeest van Sint-Maarten

* op zondag 15 november

* we beginnen met de toepasselijke, gezongen eucharistieviering om 10 uur

* na de mis aperitieven we in ons nabijgelegen PC

* lekkere hutsepot met drie vleessoorten

* slechts 12 euro voor de volwassenen, acht euro voor ‘tot 12 jaar’

* je blijft toch ook nog voor de lekkere, gratis Sint-Maartenskoek bij de koffie?

Kaarten: achteraan in de kerk na de vieringen of via priester Marc of bij koster Filip.