november 2015

K+L 48 : vormelingen Sint-Maarten Sint-Cecilia

  ONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN

We gaan verder met het voorstellen van de reeks van onze eenendertig (!) toekomstige 2016-vormelingen.

Deze week presenteren we Anta, Caro en Eline
Anta Caro Eline

LATEN WE NOG EENS TERUGBLIKKEN OP ONS SINT-MAARTENSFEEST

Ons Sint-Maartensfeest van zondag 15 november werd inderdaad qua formule vernieuwd. We moeten dat ook eens durven vooral vanuit onze christelijke overtuiging. Vandaar dat er minstens twee andere accenten werden gelegd:

* de maaltijd moet lekker zijn maar mag niet de langdurige, dure hoofdschotel zijn

* een heel toepasselijke nieuwe uitdaging = Sint-Maarten deelt!

Prachtig! Vernieuwend! Gedurfd? Heel bijzonder: de kern van onze patroonheilige in daden omzetten, het voorbeeld van de man die zelfs zijn mantel deelde. Fantastisch toch? En o zo christelijk.

Daarom hebben we ook de mensen kunnen uitnodigen die er anders niet bij zouden zijn. Degenen die te veel aan de kant staan, die we normaal niet uitnodigen op een feest of die het niet kunnen betalen. Het zijn eenvoudigen, mensen met een warm hart die smachten naar onze aandacht, onze aanwezigheid.

We gaan het daarom toch niet laten om niet meer te komen? Of zien we op tegen een heerlijke, seizoensgebonden hutsepot met daarna een smakelijke Sint-Maartenskoek bij de koffie? In een vriendschappelijk samenzijn? Kom en volg ons! Dank je wel. Een bijzondere dank gaat uit naar ons feestcomité dat opnieuw zorgde voor een prachtige Sint-Maartensdag met een vlotte en perfecte organisatie!

 2015-11-15 14.57.11-1 (2)

HET SINT-CECILIAFEEST VAN ONS KERKKOOR

Tijdens de eucharistieviering zong ons kerkkoor feestelijke vierstemmige en toepasselijke liederen maar er werd terecht rekening gehouden met de liturgie en dus ook met teksten en liederen over Christus-Koning. Ook de kandidaat-vormelingen waren al vroeg van de partij ook omdat ze aan de pennenvrienden werden toegewezen.

Na de viering trokken de koorzangers al dan niet met hun partner naar de feestzaal van het Goed ten Houte. Ook priester Marc was welkom en als herder ging hij na de feestmaaltijd aan elke tafel deelnemen aan het gesprek of was hij een luisterend oor.

Het feest werd opgevrolijkt door een aangepast deuntje van de hand van secretaris-bibliothecaris Anne op de tonen van Sjalom chaverim, lehitraoth (Vrede, metgezellen, tot weerziens) en ook door alt Trees die een eigen tekst had voorzien op de muziek van het wiegelied Schlafe mein Prinzchen.

Het was gelukkig nog niet gedaan: onze ondervoorzitter, Luc, zorgde voor een traditionele, aangepaste muziekquiz met vragen over de periode van de 18de tot de 20ste eeuw. Voorzitter Hugo bedankte welgemeend alle koorzangers voor hun blijvende, onmisbare inzet en ook de partners die een niet te schatten steun voor het koor betekenen want ze staan hun partner wekelijks af voor de repetitie en ook voor talrijke uitvoeringen.

Laten we ook niet de bestuursleden vergeten: Luc hebben we al vernoemd en Anne ook. Verder: Anton, Maria, Jan en natuurlijk onze dirigent Carlos die al twintig jaar ons kerkkoor dirigeert. In die periode heeft Pro Ecclesia zijn repertorium aanzienlijk uitgebreid dat al uit meer dan vierhonderd meerstemmige liederen bestaat. Is dat niet fantastisch? Proficiat, Pro Ecclesia! Die zo voort. In 2017 zal het koor negentig jaar bestaan!

 koorkoor2

OP DE AGENDA

Donderdag 3 december om 14.30 uur in het parochiaal centrum (boven) de Bijbellezing

 

OVERLEDEN

Gery Vandenbussche, geb. 1937, echtgenoot van mevr. Helena Demeestere, Grote Kring.

 

K+L 47 : Gastvrijheid – agenda

GASTVRIJHEID: BELANGRIJKER DAN OOIT

In de gezongen eucharistievering van onze patroonsheilige, Sint-Maarten, op zondag 15 november in de mis van 10 uur kwamen er drie parochianen getuigen over gastvrijheid.

Als mij gevraagd wordt even toe te lichten hoe ik een gastvrije kerk zie, ben ik het doek dat achter mij hangt, zeer genegen. Achter mij hangt het beeld van Mensen op weg, soms met gebogen rug, soms met opgeheven hoofd, samen zoekend, soms wetend en soms  niet wetend hoe het verder moet, delend, op weg met God , op zoek naar God.

Het geeft voor mij aan hoe het moet, hoe het kan, hoe het moet worden

Het geeft voor mij een ideaalbeeld van openheid en gastvrijheid binnen en buiten onze gemeenschap

Zonder twijfel durf ik gastvrijheid benoemen als het open vizier:

* voor kleine, broze mensen aan de rand

* voor wie geconfronteerd wordt met ziekte en verlies

* voor wie (zijn we dat niet allemaal?) zoekende is

* voor de vele gezichten van de Kerk, gedragen door eenzelfde dynamiek van liefde en solidariteit

* voor denkers en doeners binnen de kerk

Zonder twijfel durf ik gastvrijheid hertalen naar een pleidooi voor zorgzaamheid binnen onze eigen gemeenschap. Een zorg

– van en voor elkaar voor deze denkers en doeners

– van en voor elkaar voor wie ‘trekt’ en voor wie ‘duwt’

– van en voor elkaar voor wie op adem wil komen

– van en voor wie grote lijnen moet uitzetten

– van en voor wie zich momenteel niet  of niet meer vindt in de evoluties van kerk én samenleving

– van en voor wie blijft vechten voor een vitale kerkgemeenschap

Een gastvrije kerk is voor mij in haar opzet geslaagd als wij vrijmoedig de woorden uit de Schrift kunnen citeren en ons denken en doen hierop inspireren:

In het huis van God, is plaats voor velen”

(Veerle)

 

Het woordje gastvrijheid zoals we dit vinden in o.a. de brieven van Paulus is een vertaling van het Griekse woord filoxenia. Filos betekent geliefd en xenos vreemdeling, dus is gastvrijheid in de Bijbelse zin letterlijk: liefde voor de vreemdeling.

De Bijbelse boodschap is van Abraham over Emmaüs tot Paulus duidelijk:

ontvang de vreemdeling gastvrij, want hij is de andere. Als andere is hij beeld van de Geheel Andere, met hoofdletter.

Maar na de verschrikkelijke vrijdag 13 november in Parijs worden we onder druk gezet. Elke vreemde andere kan ons evengoed naar het leven staan.

De eik van Mamre staat in Parijs.

De eik van Mamre staat in het hart van elk van ons.

Vandaag en morgen meer dan ooit.

(Frederik)

 

Marie-Christine ten slotte verwoordt gastvrijheid als volgt.

Andere mensen toelaten in je huis, je leven, je wereld.

Hen niet alleen toelaten, maar hen ook het gevoel geven dat ze welkom zijn.en meer nog: er voor hen zijn, zeker als zij jou nodig hebben.

Weet dan ook dat die oprechte verbondenheid, een bron van vreugde kan zijn in jouw leven, in een wereld die, vandaag, wat wankelt

Graag stel ik jullie het volgende gedicht voor:

Huis

Het is mooi een huis te zijn voor het enige hart

dat je niet wil achterlaten.

Het is mooi een ladder te zijn voor kinderen

die op een sombere dag naar de zon willen klimmen.

Het is mooi een deur te zijn,

zachtjes knarsend, maar toch opengaand

voor al wie wil binnengaan.

En een raam waarin het licht niet dooft

voor al wie denkt: het is al laat.

Vjatsjeslav Koeprijanov (De mooiste van de hele wereld.)

 

OP DE AGENDA

Donderdag 26 november om 19.00 uur in het parochiaal centrum: open parochieraad met het oog op het latere kerkenplan. Iedereen is welkom.

Zaterdag 28 november om 20 uur: Gospelconcert met het koor Sonore in de kerk van Sint-Jan.

Donderdag 3 december om 14.30 uur: Bijbellezing in het parochiaal centrum (boven).

 

K+L 46 : Vormelingen – pennenvrienden – muzikaal meditatief moment

Alix Annick CharlotteONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN

Niet minder dan 31 kandidaten hebben zich opgegeven voor het vormsel eind april 2016.

We laten ze allemaal de revue passeren door in 10 beurten telkens drie vormelingen voor te stellen: we beginnen met Alix, Annick en Charlotte

 

DRINGEND GEVRAAGD: 31 PENNENVRIENDEN

Onze drie catechisten, Christiane, Rika en Pascal begeleiden de 31 kandidaat-vormelingen die elk jaar een pennenvriend(in) krijgen toegewezen. Het is zeker niet moeilijk om daaraan te beantwoorden. We laten de catechisten zelf aan het geschreven woord.

Wat is de bedoeling? De vormelingen in contact brengen met de geloofsgemeenschap van St.-Maarten.

Wat verwachten we? Driemaal een kort briefje of kaartje te schrijven en te posten in onze rode bus in het catechesekastje in onze kerk (linkerzijbeuk) tegen volgende data:

13/12/2015 i.v.m. de catechesebeurt dienen.

10/1/2016 i.v.m. de catechesebeurt bidden.

28/2/2016 i.v.m. de catechesebeurt geloven.

Wat wordt er als inhoud van je briefje of kaartje verwacht? Je verwijst naar het onderwerp van de catechesebeurt van die bepaalde datum. Hierbij wat tips:

Dienen: Hoe probeer ik als christen de andere te dienen?

Bidden: Hoe bid ik? En wat betekent dat voor mij?

Geloven: Wat is voor mij “geloven”?

De vormelingen kunnen kennismaken met jullie achteraan in de kerk vóór de misviering van zondag 22/11/2015. We duiden dan aan wie er je vormeling is. De leeftijd van de pennenvriend(in) speelt absoluut geen rol. Weet wel: ook jij kunt het!

Wie kandidaat is en er niet kan zijn, mag mailen naar vq@telenet.be. We bezorgen je dan de gegevens van de vormeling. Hartelijk dank op voorhand vanwege de verantwoordelijken van de werkgroep Vormselcatechese

 

 

MUZIKAAL MEDITATIEF MOMENT: VAN KONING TOT KIND

Op zondag 22 november grijpt om 16.30 uur een muzikaal meditatief moment plaats in het teken van Christus-Koning. Melomanen kunnen daarvoor terecht in de bidkapel van de Kortrijkse Sint-Maartenskerk.

De feestelijke bezetting met twee klavecimbels, kistorgel, barokhobo en een klein vocaal ensemble zorgt voor koninklijke vreugde. Thematisch blikken we al even in de richting van de tijd van verwachting (advent) en Kerstmis. Het Duitse adventslied ‘Tröstet, tröstet’, duidelijk verwijzend naar Jesaja, staat daarvoor in.

Voor de tweede keer dit jaar mogen we de jonge, getalenteerde barokhoboïste Nele Vertommen uit de klas van Marcel Ponseele begroeten. Zij staat onder meer in voor de vertolking van twee zelf gekozen sonates.

De klavecinisten Chris Duprel en Dirk Blockeel brengen werk van Bach en Haydn.

De toegang is gratis maar een vrije bijdrage is welkom.

Laat dit gebeuren een bescheiden aanloop en smaakmaker zijn naar de uitvoering van Händels Messiah in de Kortrijkse Sint-Janskerk (zondag, 27 december om 15 uur).

Info: 051 22 86 34 en www.orgelkringkortrijk.com

 

AGENDA

* zondag 22 november: om 10 uur een feestelijke Sint-Ceciliamis met ons kerkkoor Pro Ecclesia en om 16.30 uur wordt er mooie muziek gebracht.

* donderdag 3 december is er Bijbellezing. Lees de federale rubriek daarover.

K+L 45 : Allerheiligen – stilte – pennenvrienden – Sint-Maarten feest

P1170397 allerheiligen op een rijzig doek
ALLERHEILIGEN

Omdat dit een hoogfeest was, werd er toch ook op deze eerste zondag van de maand een viering om 10 uur in Sint-Maarten voorzien. Dat er ook een was op hetzelfde uur in de buurtparochie, Onze-Lieve-Vrouw, mag ons niet verbazen want sinds de nieuwe uurregeling is het juist de vaste regel dat er elke eerste zondag van de maand een viering om tien uur in O.L.V. is die vocaal wordt ondersteund door Laudate Dominum. Af en toe is er bij onze buren op die eerste zondag een radiomis.

Op deze eerste november was onze kerk aan het altaar extra rijk aan bloemen en prijkte er een heel toepasselijk, rijzig doek met daarop een massa als van een geloofsgemeenschap, niet te tellen. Het Godsvolk. Het werd een mooie eucharistie met beklijvende teksten en met allerheiligenliederen door ons kerkkoor, Pro Ecclesia, gebracht.

 DSC_4742 DSC_4739 pad labyrinth

STILTE IS HELEND, BALSEM VOOR DE ZIEL

Dit jaar is werken rond stilte een rode draad in het vormingsaanbod van Vormingplus. In het kader van de dag van de stilte op 24 oktober bood deze organisatie aan stiltezoekers een zeer gevarieerd programma aan met woord, klank, beeld, workshops. Alles gebeurde in en rond het begijnhof.

In de Sint-Maartenskerk werd een labyrint uitgewerkt. Het is een oeroud symbool dat terugkomt in verschillende culturen. Zowel bij de indianen, in Scandinavië als in Engeland. Ook in kerken, vooral in Frankrijk, vind je labyrinten waarvan Chartres het bekendste is. In tegenstelling tot een doolhof kun je in een labyrint niet verdwalen. Er is één weg die je in een slingerend patroon naar het centrum brengt. Het enige wat je moet doen, is: de weg gaan, stap na stap.

Een honderdtal bezoekers ging de uitdaging aan en stapte het labyrint af. Sommigen deden dat in groep, gedragen door klank, anderen deden het op hun eentje.

 

DRINGEND GEVRAAGD: 31 PENNENVRIENDEN

We hebben godzijdank een heel mooie, grote groep kandidaten voor het vormsel dat in april 2016 zijn voltooiing zal kennen. Om deze 31 vormelingen in spe zo goed mogelijk voor te bereiden, zijn er niet alleen de catechesebeurten en passende activiteiten. Deze jonge mensen worden op een bijzondere en intense wijze nog meer in onze geloofsgemeenschap opgenomen dankzij de gevraagde, 31 onmisbare pennenvrienden.
Ziehier kort samengevat de uitleg en de vraag van de catechisten.

Bedoeling: de vormelingen in contact brengen met de geloofsgemeenschap van St.-Maarten.

Wat verwachten we? Driemaal een kort briefje of kaartje te schrijven en te posten in onze rode bus in het catechesekastje in onze kerk (linkerzijbeuk) tegen volgende data:

13/12/2015 i.v.m. de catechesebeurt dienen.

10/1/2016 i.v.m. de catechesebeurt bidden.

28/2/2016 i.v.m. de catechesebeurt geloven.

De inhoud van je briefje of kaartje verwijst naar die bepaalde beurt. Hierbij wat tips:

Dienen: Hoe probeer ik als christen de andere te dienen?

Bidden: Hoe bid ik? En wat betekent dat voor mij?

Geloven: Wat is voor mij “geloven”?

De vormelingen kunnen kennismaken met jullie achteraan in de kerk voor de misviering van zondag 22/11/2015. We duiden dan wie er je vormeling is. De leeftijd van de pennenvriend(in) speelt absoluut geen rol. Weet wel: ook jij kunt het!

Wie kandidaat is en er niet kan zijn, mag mailen naar vq@telenet.be. We bezorgen je dan de gegevens van de vormeling. Hartelijk dank op voorhand vanwege de verantwoordelijken van de werkgroep Vormselcatechese

 

WIJ VIEREN SAMEN GEZELLIG

* het patroonsfeest van Sint-Maarten

* op zondag 15 november

* we beginnen met de toepasselijke, gezongen eucharistieviering om 10 uur

* na de mis aperitieven we in ons nabijgelegen PC

* lekkere hutsepot met drie vleessoorten

* slechts 12 euro voor de volwassenen, acht euro voor ‘tot 12 jaar’

* je blijft toch ook nog voor de lekkere, gratis Sint-Maartenskoek bij de koffie?

Kaarten: achteraan in de kerk na de vieringen of via priester Marc of bij koster Filip.