oktober 2015

K+L 44 : start vormelingen – parochiefeest – Bach -Lourdes – K+L

P1170086

ONZE VORMELINGEN GINGEN VAN START

Tijdens de viering van zondag 25 oktober, om 10 uur, was er tijd en ruimte voorzien voor de instap van de nieuwe kandidaat-vormelingen voor 2016. Hun namen worden dan afgeroepen, ze komen naar voren en krijgen elk hun kruisje.

Die zondag begon met een smakelijk ontbijt in het Parochiaal Centrum (PC) met maar liefst eenendertig toekomstige vormelingen. Met de ouders en/of peters en meters zaten er wel negentig mensen gezellig te ontbijten en maakten ze kennis met elkaar. In de kerk kregen ze een gidsbeurt doorheen het gebouw. De catechisten Christiane, Rika en Pascal nemen traditiegetrouw elk een flinke groep voor hun rekening. Een welgemeende, hartelijke dank aan allen die voor deze opnamemis en de catechese zorgden.

StMdeelt15

PAROCHIEFEEST

In een nieuwe formule.
Goedkoop en toch smakelijk: 12 euro per persoon en acht euro voor kinderen tot 12 jaar.
Uiterst gezellig.
Veel tijd voor een babbel, ook met eregasten.
Kom ook genieten van de Sint-Maartenskoek!
Kaarten: achteraan in de kerken of via het feestcomité of via mail aan zr. Caroline (stmaarten@skynet.be)

BACH, MINSTENS 100 %

In het kader van de dag van de stilte, zaterdag 24 oktober, bezochten een honderdtal mensen gisterennamiddag onze kerk om mee te stappen in het labyrint van stilte dat in deze kerk was aangebracht. Mensen blijven aangetrokken tot plekken die hen in verbinding brengen met hun hunker naar verinnerlijking. Dit eeuwenoude kerkgebouw waarvan we de erfgenamen mogen zijn, is zo’n ruimte.

En vandaag, zondag 25 oktober, laten we het orgel opklinken, soms uitbundig, soms ingetogen, met J.S. Bach in de hoofdrol. Als geen ander neemt deze componist tot op vandaag de mens die op zoek gaat naar zingeving en spiritualiteit bij de hand. Het is vanuit die overtuiging dat de vzw Kortrijkse Orgelkring al heel wat jaren geleden van start ging, onder impuls van toenmalig pastoor Johan De Keyser en huisorganist Dirk Blockeel. Dankzij de uitgebreide contacten en niet-aflatende werkkracht van onze organist en enkele muzikale medestanders wordt jaar na jaar in de maanden juni en september een uiterst kwalitatieve orgelreeks aangeboden. Daarnaast zijn er nog een vijftal meditatieve muzikale momenten, meestal pareltjes uit de barok Het kerkbestuur en de gemeenschap van Sint-Maarten, alsook de medewerkers van de Orgelkring zijn Dirk hiervoor bijzonder erkentelijk.

Voor vandaag heeft hij zich intens voorbereid op een programma dat met zorg gekozen werd uit het omvangrijke werk van Bach. We laten Dirk aan het werk aan het gekoesterde Schyvenorgel.

Het werd gewoon Bach op topniveau door Dirk die uiteraard een verwoed kenner en uitvoerder van Bachs oeuvre is. Prachtige koraalbewerkingen kwamen aan bod en ook de met Bach zo verbonden fuga’s met tot slot de wereldberoemde, adembenemende, uiterst virtuoze Toccata en fuga in d (BWV 565). Na dit Bachconcert genoten de muziekliefhebbers nog na

bij een glaasje en een babbel in het PC. Op 27 december brengt het KVE de Messiah van Georg Friedrich Händel om 15 uur in de Sint-Janskerk. Volgend jaar herdenken we bij de orgelbespelingen als centrale componist Max Reger die dan 100 jaar geleden zal overleden zijn.

P1190253

O.L.V. VAN LOURDES

Vraagt om jezelf of anderen de kans te geven om haar in Lourdes te bezoeken op bedevaart. Een ticket van slechts vier euro geeft kans op een Lourdesbeurs van vijfhonderd euro

 

BLIJF JE ABONNEREN OP DIT UNIEKE NIEUWS

Beste lezers van dit parochieblad, Kerk en Leven,

Alweer is er een jaar voorbij. Ook jij wilt toch graag dit verrijkende, actueel plaatselijke maar ook regionale en algehele nieuws blijven ontvangen?

De prijs voor de bijna vijftig publicaties mag toch geen breekpunt zijn, toch?

Stort dan vóór 15 november 37 euro op BE59 4600 5048 7126 o.n.v. de Federatie Groeninge, Kortrijk met de mededeling = K en L Groeninge 2016. Dank voor je trouwe lidmaatschap!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K+L 43 : SINT-MAARTEN DEELT

StMdeelt15

Wie denkt aan Sint-Maarten, denkt aan de stoere soldaat en later bisschop van Tours die zijn warme mantel zomaar midden doorsneed. Hij werd uit zijn comfortzone gehaald door de armoede, de miserie en de kou van iemand aan de stadspoort. Maarten had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Maarten trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders.

Dit beeld inspireerde de sint-Maartensparochie om het parochiefeest anders en nieuw in te vullen.

Waarom een nieuwe vorm voor het Sint-Maartensfeest ?

Het Sint-Maartensfeest wordt al 30 jaar georganiseerd. Velen kennen de grote zaal van het provinciaal hoger technisch instituut die bomvol was met vele kinderen en gezinnen. Mensen uit de Sint-Maartenparochie reserveerden de datum van het Sint-Maartensfeest lang van tevoren in hun agenda.

Maar de aantrekkingskracht van het feest is de laatste jaren verminderd. De parochiegemeenschap wordt kleiner en ouder. Het feest weerspiegelt die veranderde situatie. Sinds een drietal jaren feesten we in ons PC zelf. Elk jaar kwamen zo’n 100 mensen naar het feest en dat is vandaag toch heel veel volk.

Maar toch was het parochiefeest toe aan vernieuwing. Mensen signaleerden dat de kostprijs van het feest een belemmering werd om erbij te zijn. Voor jonge gezinnen met kinderen was het feest niet alleen duur. Maar een hele namiddag tafelen is ook “saai” en vraagt veel tijd in de volle agenda’s.

Daarom werkte ons feestcomité in overleg met de parochieraad een nieuwe vorm uit. Dit jaar proberen we dit voor de eerste keer.

Sint-Maarten deelt, ook met jou

Op “Sint-Maarten deelt” delen we eenvoudig maar erg lekker eten. Wie lust er geen hutsepot uit de oude keuken met een pintje of een glaasje wijn. Maar aperitieven, dat doen we wel … na het feest trakteert Maarten iedereen met Sint-Maartens-koek.

Geen stijve maaltijd waar je lang moet stilzitten ! Wel familiale gezelligheid, een praatje met deze of met een andere bekende … Een kans om nieuwe mensen te leren kennen. Een gelegenheid om eens langer te babbelen met een andere vrijwilliger uit een van onze vele werkgroepen. Elkaar ontmoeten of kennismaken ? Sint-Maarten deelt biedt de kans om onze verhalen met elkaar te delen.

Sint-Maarten deelt, ook met kwetsbare anderen

Maar het gebaar van Maarten inspireert ons ook op een andere manier. Op Sint-Maarten deelt willen we ook mensen uitnodigen voor wie een feest als dit moeilijk haalbaar is, omwille van vele redenen. De mensen van het feestcomité en van het team zullen daarom ook de kans geven aan sommige kwetsbare mensen om als “eregast” deel te nemen aan het feest. Wil je ons daarvoor sponsoren ? Koop dan een kaart voor een “eregast”. Indien we meer sponsoring krijgen dan de kostprijs (en dat hopen we natuurlijk), storten we dat bedrag door aan Caritas Vluchtelingenwerk en/of De Kier.

Sint-Maarten : inspiratie en rolmodel ?  

Sint-Maarten is de patroonheilige van onze parochiegemeenschap. Het verhaal van Maarten inspireert onze kijk op de samenleving, onze zorg voor kwetsbare mensen, onze openheid voor de verhalen van andere mensen, …

Deze inspiratie vormt ook de rode draad voor de viering van het patroonsfeest op 15 november om 10 uur in onze kerk.   We rekenen op jouw aanwezigheid op de eucharistieviering én op het gezelligste feest

K+L 42 : 20 jaar voorzangers – Lourdes

20 JAAR VOORZANGERS
Geert Twee voorzangers, Lena en Willy, in een intiem gesprek
Bloemen voor Lieve                                                   Lena en Willy in gesprek
Dat het feest van 20 jaar voorzangers (1995 – 2015) geslaagd was, blijkt alweer uit deze foto’s. Er was lekker, gevarieerd eten en drinken. Blije gezichten, een grote opkomst van voorzangers en partners. Er werd dan ook gezorgd voor een passende attentie voor oprichters Alain en Lieve die op hun beurt zorgden voor een geschenk voor gastheer Wim en gastvrouw Kathy.

LOURDES NODIGT NOG ALTIJD UIT

Ooit waren de Vrienden van Lourdes een jaarlijks wederkerend begrip. Het was ingeburgerd. Door een onderbreking is het nu opnieuw opbouwen, de mensen ervan overtuigen dat een bedevaart naar Lourdes via dit systeem heel waardevol blijft en dat een ticket van slechts vier euro je een kans biedt op een Lourdesbeurs van vijfhonderd euro, honderd meer dan vorige jaren.

Wat ervaren gelovigen die er geweest zijn?

Iemand getuigde: ‘Lourdes laat de indruk na dat Maria voor ontelbaar velen werkelijk nog een kracht is om je aan toe te vertrouwen. Daarvan is het bidden en het danken van al die mensen het getuigenis. Wat mij nog het meest heeft getroffen: de internationale viering en de sacramentsprocessie. Alle grenzen die landen afbakenen, alle verschillen vallen hier weg. We vormden één volk, één geloofsgemeenschap, innig en sterk verbonden met elkaar.’

Bedevaarders zijn daar tochtgenoten voor elkaar. Zieken en mensen met een beperking krijgen altijd voorrang.

Beste lezers en gelovigen, dit is een uitnodiging om met vier euro een kans te krijgen op een financiële steun van niet minder dan 500 euro om toch naar Lourdes te gaan. Als je het niet voor jezelf doet, denk eraan dat je dan ook een kans geeft aan mensen die niet voldoende middelen hebben om ernaartoe te kunnen gaan! Hartelijk dank voor je steun en je geloof!

K+L 41 : 20 jaar voorzangers – topmuziek

FEEST BIJ 20 JAAR VOORZANGERS

Gastvrouw Kathy nodigde graag uit Gastheer Wim ontkurkte lekkere wijn Dirigent Alain was in zijn nopjes, ook bij zijn toespraak Onze hooggewaardeerde gast deken Geert gaf een mooie ruiker bloemen aan Lieve, Alains vrouw Iedereen met een lachend gezicht tijdens het feest van de voorzangers) ook organist Dirk was in de wolken meester mag ik ook nog iets zeggen
In september 1995 startten Lieve en Alain – op vraag van priester Johan toen – een voorzangersgroep op met de bedoeling om zogoed als elke zondagvoormiddag de viering te verrijken met liederen aangepast aan de liturgie van het weekeinde. De mis was eerst nog om 11 uur en vanaf 2000 een kwartier later.

Kun je je voorstellen dat van dan af zo’n tien tot twintig vrijwilligers in die twintig jaar minstens zevenhonderd (!) keer het beste van hun stem gaven om, professioneel gesteund door organist Dirk, mooie kerkliederen te brengen? Dirigent Alain zet graag altijd de puntjes op de i: het moet heel goed zijn, volgens de regels van het zingen en van het brengen van de tekst. Vandaar ook dat de kerkgangers het een beklijvende en gewaardeerde verrijking blijven vinden voor de vieringen.

20 jaar: dat verdiende absoluut een schitterend feest, gesponsord door de parochie met de volle overtuiging van het parochieteam, want de voorzangers hebben geen inkomsten. Ook ditmaal vond het geslaagde feest plaats ten huize van voorzangers Wim Descamps en vrouw Kathy.

De foto’s geven nog het best de sfeer en het feest weer. Onze hartelijke dank gaat uit naar gastheer Wim en gastvrouw Kathy en naar de trekkers van de voorzang Alain en Lieve.

 

OP DE AGENDA: TOPMUZIEK!

De Goldbergvariaties vormen een topwerk van de wereldberoemde Duitse componist J.S. Bach (1685 – 1750). De compositie bestaat uit een aria gevolgd door dertig variaties waarna de aria wordt herhaald. Bach schreef dit werk voor klavecimbel met twee manualen maar men voert het ook vaak uit op piano zoals komende zaterdag aan de Petrof-concertvleugel.

Zaterdag 17 okt. 2015 om 19.30 uur:

pianorecital – Timur SERGEYENIA – Goldbergvariaties van J.S. Bach.

Ticket: €15 en reservatie: 0475 23 98 01 of delink-collectief@live.be

 

Boetafees 6 november 2015

uitnodiging boetafees bis

Voor de derde maal organiseert VZW BOETA het BOETAFEES. De 4 studenten die van onze vzw een studiebeurs kregen toegewezen doen of deden het uitstekend. De gemeenschap van Ocean View in Kaapstad hebben we ook al een busje kunnen aanbieden. Het busje zorgt voor vervoer van studenten naar extra –scolaire activiteiten, maar staat ook in voor het vervoer van zieken (naar ziekenhuis of arts) en verplaatsingen allerlei van de verantwoordelijken van de gemeenschap. Voor 2016 zouden we graag onze werking i.v.m. studiebeurzen verder zetten en ook de wijkbibliotheek uitbouwen tot een echt ontmoetingscentrum van de wijk. Priester Pieter Delanoy heeft jullie veel goed nieuws te vertellen op 6 november aanstaande. Kom en geniet van een gezellig samenzijn en steun daarmee onze vzw. Kan je niet komen … geen nood ga even naar www. boeta.be en je kunt even nagaan waar de vzw. Boeta voor staat en hoe je ons en de gemeenschap van Ocean View kunt steunen. Hartelijk dank bij voorbaat!

K+L 40 : orgelapotheose

P1160201
ORGELAPOTHEOSE CON BRIO

Afgelopen zondag, 27 september om 16 uur, vond in de Kortrijkse Sint-Maartenskerk onder grote publieke belangstelling de jaarlijkse orgelapotheose plaats (beeldverslag op deze link)

Als besluit van de voorbije orgelcyclus (juni en september) kreeg het Schyveninstrument, bespeeld door titularis Dirk Blockeel, gezelschap van hoorn (Ernest Maes), een sopraan (Emma Posman), dans (Adelien Vannecke en Lisa Vanwonterghem) en een dichter (Kortrijkzaan Jan Van Meenen). Op het programma stond werk van J.S. Bach, W.A. Mozart, Alexander Boëlmann, Herman Roelstraete, Ernest Maes en Dirk Blockeel. De Gentse organist Frank Heye stond daarenboven in voor de vertolking van het 2015-‘plichtwerk’ Advayavada van Geert De Praetere (°1958).

Na het concert werd overgegaan tot de plechtige prijsuitreiking. Met de welkome hulp van prominenten (de heer deken, de heer burgemeester Vincent Van Quickenborne, schepen Catherine Waelkens, Herman De Backer van de Herman Roelstraete Stichting etc.) werden oorkonden en (met dank aan de stad Kortrijk) twee gulden sporen aan laureaten en gevierden geschonken.

Het publiek kon tijdens de voorbije cyclus zijn stem uitbrengen via een procentuele appreciatie. Het maakte precies geteld zeven keer kennis met door Roelstraete geschreven orgelklanken. De publieksprijs voor de best gesmaakte vertolking van de muziek van de 30 jaar geleden overleden West-Vlaamse componist ging ex aequo naar drie personen. In alfabetische volgorde zijn het de Japanse studente Anna An (Antwerpen), de virtuoze Laure Dermaut (Sint-Niklaas) en de zich internationaal profilerende Jan Vermeire (Veurne).

Het publiek bracht ook zijn stem uit voor de appreciatie van het concert als geheel. Het hoge gemiddelde cijfer liet hier niets aan twijfel over. Het duo Laure Dermaut en Inez Carsauw, orgel en zang, kaapte eendrachtig deze prijs weg.

Ten slotte waren er de prijzen die door een professionele jury werden toegekend. Op woensdag 23 september kwam een deskundig trio samen in het Kortrijkse conservatorium. Daar werden alle interpretaties van het werk van Herman Roelstraete beluisterd. De jury bestond uit Johan Boudry (orgelleraar van het Kortrijkse conservatorium), Masako Honda (organiste van de Antwerpse Sint-Laurentiuskerk en de Sint-Lambertuskerk van Ekeren, orgellerares in Aalter) en Roland Coryn (componist en eredirecteur van de Harelbeekse muziekadacemie).

Het drietal kon na beluistering niet meteen een kandidaat aanwijzen die zijn kop flink boven het maaiveld had uitgestoken. Twee interpretaties verdienden volgens de jury ex aequo wel een bekroning. In alfabetische volgorde zijn het de al door het publiek gehuldigde Anna An en haar mannelijke collega Wouter Vankeirsbilck (Merelbeke).

Intussen staat de nieuwe orgelreeks van 2016 al in de steigers. Aan de deelnemers wordt gevraagd om werk naar keuze van de binnenkort honderd jaar geleden overleden Duitse componist Max Reger (1873-1916) te willen vertolken, alsmede het daaraan gelieerde, nieuwe werk van de Gentse componist Jan Vandenheede (°1957).

 

Componist Ernest Maes

die tijdens de apotheose de hoornpartij voor zich nam en van wie er dan ook een Romance met een door Dirk verrijkte pianobegeleiding op het programma stond, mailde een dag later:

Beste Dirk,

Ik zocht jou nog even na de uitreiking, maar er werd mij gezegd dat jij de misviering begeleidde. Daarom, bij dezen, mijn oprechte dank maar vóór alles mijn groot compliment voor wat jij in Kortrijk hebt gerealiseerd, gisteren en zo vaak daarvoor.

Voor mij persoonlijk is hieraan te hebben mogen meewerken van onschatbare waarde, waarvoor oprechte dank! Ik heb mij voorgenomen deze weg te blijven volgen, omdat ik er mij bijzonder goed bij voel.