september 2015

K+L 39 : diaken Dirk Deceuninck – vrienden van Lourdes – ontmoeting- convert – bijbel

EEN NIEUW GEZICHT IN ONZE FEDERATIE

P1150560


Op zondag 6 september vond in de kerk van Sint-Elooi de officiële aanstelling plaats van onder anderen de drie priesters van de federatie Groeninge die nu ook voorgangers zullen zijn in de federatie Sint-Amandus, die de twee kerken Sint-Elooi en Pius X omvat. De twee federaties werken voortaan samen. In onze kerken zullen we dan ook andere gezichten zien van tijd tot tijd. Vandaar dat de homilie op zondag 13 september werd verzorgd door diaken Dirk Deceuninck uit de andere federatie.

 

WORDT VIER EURO STRAKS VIJFHONDERD EURO?
P1190253

In onze kerken wordt er vanaf nu na de viering een ticket aangeboden van de Vrienden van Lourdes. Al is het meer dan 150 jaar geleden dat Onze-Lieve-Vrouw in Lourdes verscheen, nog altijd gaan per jaar miljoenen mensen ernaartoe op bedevaart. Het blijft een christelijk indrukwekkend, beklijvend gebeuren. Een innerlijke verrijking, een vertroosting.

Wil je nog eens naar Lourdes gaan en een kans krijgen op een financiële steun die nu vijfhonderd euro bedraagt, honderd meer dan vorige jaren? Doe gewoon mee. Is het niet meer voor jezelf, koop dan dergelijk kaartje waarmee anderen een kans krijgen. Vergeet niet dat je daardoor een reële kans geeft aan mensen die nooit naar Lourdes zouden kunnen gaan. Hoe meer keren er vier euro wordt betaald, hoe meer kansen op een Lourdesbeurs. Bekijk het als een uitnodiging van Onze-Lieve-Vrouw zelf om mee te doen. Elke vier euro is goed besteed. De kaarten worden aangeboden na de viering van ofwel zaterdag 16.30 uur ofwel na de zondagse tienuurmis. Lukt dat niet? Dan is er een oplossing: contacteer Hugo Van Malder (0485 13 86 92). Dank je wel!

 

EEN ONTMOETING, EEN GESPREK, EEN BEGELEIDING

Ook onze Sint-Maartenskerk kan gelukkig rekenen op heel veel vrijwilligers die als medewerkers belangrijke taken invullen. Je vraagt je soms af of er nog een gelegenheid is om in onze kerk tijdens de week een luisterend oor te vinden of gewoon of een contact wel mogelijk is.

Elke maandagvoormiddag is er een priester die zich voor de bezoeker ter beschikking stelt voor een gesprek, een ontmoeting, van 10.30 uur tot 12 uur, waarna dan de gelezen mis plaatsvindt in de bidkapel, om 12.05 uur. Anderzijds staan er in de namiddagen van maandag, dinsdag, woensdag en donderdag medewerkers paraat om elke bezoeker wegwijs te maken in het gebouw of om informatie te geven of vragen te beantwoorden. Dat kan van 14 tot 16 uur.

Hartelijk dank aan de priesters en aan Cecil, Carlos, Jean en Regine.

 

MUZIKAAL GENOT

Graag nodigen wij jou uit voor een topconcert op zaterdag 3 oktober om 19.30 uur in onze kerk rond de pianovirtuoos Timur Sergeyenia met o.a. viooltalent Igor Pollet en Mikhaïl Bezverkhny, winnaar van verschillende topconcours zoals de Koningin Elisabethwedstrijd.

Ticket 15 euro.

 

VERDER OP DE AGENDA

Donderdag 8 oktober: om 14.30 uur Bijbellezen in het bovenzaaltje van het Parochiaal Centrum. Iedereen is altijd welkom. Ook als je het gewoon eens wilt meemaken.

 

GEHUWD

Nele Vankeirsbilck en Diederik Vandorpe.

 

 

 

K+L 38 : Doopsel – bange blanke man – agenda

HOE INTENS CHRISTELIJK EN BETEKENISVOL
P1150564
Moet je eens zien: hoe levendig, hoe actief de pasgedoopte Joshué-Daniel al zijn tweede thuis beleeft! Hij is het zoontje van Christian en Germaine Ekounda Mbarga, wonende op de Grote Kring. Hij voelt zich totaal thuis en loopt spontaan in onze kerk rond op ontdekking!. Een voorbeeld voor ons allemaal. Is onze kerk voor ons allen een tweede thuis?

Het doopsel: de opname van een dopeling in onze geloofsgemeenschap! Betekenisvol?P1150565
BANGE BLANKE MAN

Heel wat jaren geleden bracht de ons bekende West-Vlaamse zanger, Willem Vermandere, zijn nieuwste lied uit. In het Brusselse werd die tekst alleszins negatief onthaald. Zien we het allemaal graag gebeuren? Zeker nu: we worden overspoeld door tientallen duizenden vluchtelingen, vooral uit oorlogsgebieden. Wat met onze luxesituatie van rijkdom, van materialisme, van totale geborgenheid, van sociale zekerheid? En ons christen-zijn?

Een echte uitdaging, niet?

Twee wereldleiders helpen ons op het juiste spoor. Obama en recentelijk Merkel.

Na enkele zinnen over de oorlog in Irak en Syrië waaraan ook geradicaliseerde Europese moslimjongeren deelnemen, zei Merkel dat wij niet kunnen zeggen dat Europa daar niets mee te maken heeft. Kordaat vervolgde ze: “Maar angst is nog nooit een goede raadgever geweest, ook hier niet.”

Toen volgde een lange passage waarmee Merkel wellicht de geschiedenisboeken haalt: “Wij hebben toch alle kansen én de vrijheid om ons tot onze religie te bekennen, weliswaar in de mate dat wij ze dan ook beleven en erin geloven. Wij moeten de moslims toch niet verwijten dat ze ervoor uitkomen moslim te zijn. Maar hebben wij nog wel de moed om te zeggen dat wij christen zijn? En hebben wij de moed om vanuit ons geloof in dialoog te gaan? Misschien moeten wij asjeblieft wel eens weer de gewoonte opnemen om een keer naar de kerk te gaan en een beetje Bijbelvast te worden.”

Daarmee sloeg Merkel de spijker op de kop. Als de christelijke cultuur en het christendom in Europa zouden verdwijnen, zal dat niet de schuld zijn van de islam maar van het eigen ongeloof of het gebrek aan geloof.

Beter kan ik het niet verwoorden: als de islamisering ook bij ons dan toch overweldigend en overmeesterend onze streken uiteindelijk massaal inpalmt – wat al aan het gebeuren is – wat is onze buffer? De miljoenen ongelovigen in Europa? Het te zwakke geloof van miljoenen zogezegd christenen? Het afgedwaald-zijn van de kern? Wat zal ooit de prijs daarvan zijn de komende jaren? Iemand zei ooit: “Als Europa ooit door de moslims en vooral het fundamentalisme wordt overspoeld, dan zal het de schuld van de niet-gelovigen en de te zwakke gelovigen zijn.” Is dat een profetie?

De boodschap van Merkel, ondersteund door Obama, kunnen we evangelisch noemen.

Gaan we daaraan werken? Dank je wel.

 

MUZIKALE UITDAGING

Als kers op de taart is er de orgelapotheose op 27 september om (!) 16 uur. De koning der instrumenten, bespeeld door Dirk Blockeel, krijgt bij die gelegenheid gezelschap van een hoorn (Ernest Maes), twee danseressen (Adelien Vannecke en Lisa Vanwonterghem) en de Kortrijkse dichter Jan van meenen. Al dit fraais is gratis toegankelijk, maar een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.

Die gehele maand staat het werk van Herman Roelstraete (1825-1985) in de kijker en kunnen we ook genieten van de uitvoering van Advayavada, nieuw werk van Geert De Praetere

 

OP DE AGENDA

8 oktober: Bijbellezing om 14.30 uur in het Parochiaal Centrum, bovenzaaltje, Sint-Maarten.

 

 

 

 

 

K+L 37 : uitnodiging voor vormsel

‘Kijk hoe ze mekaar beminnen’ zei men van de eerste christenen …

UITNODIGING VOOR HET VORMSEL IN 2016

 

 

Beste ouder-met-tiener,

 

Uw dochter of zoon wordt volgend jaar 12 en kan gevormd worden op zondag 24 april 2016 om 10 uur in de Sint-Maartenskerk. Samen met de andere vormelingen en de catechisten gaan we op stap in het spoor van Jezus en worden we voorbereid op het vormselsacrament, leren we parochie(mensen) en kerk(gebouw) kennen. We vieren de eucharistie en staan klaar om elkaar en andere mensen te helpen.

 

We komen een vijftal keer samen op zondagmorgen om 9.45 uur in de St.-Maartenskerk waar we aan de eucharistieviering van 10 uur deelnemen. Nadien start om 11 uur onze catechesebeurt tot 12.15 uur in ons Parochiaal Centrum. Om een hechte groep te vormen organiseren we ook activiteiten zoals kennismaking, doopsel-vormseltocht (met peter/meter), dag met Bijbelhuis en acolieten. U hoort er alles over op de federale info-avond voor ouders en vormelingen op 7 oktober 2015 om 19 uur in de O.L.Vrouwkerk.

Als zondagmorgen u niet past, verwijzen we u graag door naar Sint-Jan of Onze-Lieve-Vrouw, de andere parochies van onze federatie Groeninge. Voor wie 12 jaar te jong vindt om deze beslissing te nemen, is er het decanale initiatief invorm@17, waar begeleiders en jongeren op stap gaan naar het vormsel op 17 jaar.

 

Als u graag uw zoon/dochter laat vormen op onze parochie in 2016, wil u dit dan bevestigen door tegen maandag 28 september onderstaande gegevens terug te sturen (per post, telefoon of e-mail) aan Christiane Vanmaele H. Consciencestraat 1 tel. 0494 899 059 of vq@telenet.be. Op de info-avond ontvangt u verdere praktische informatie en een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst met ontbijt voor de vormelingen, ouders en catechisten.

 

Bedankt bij voorbaat voor uw medewerking.

K+L 36 : kerk – agenda

WE ZETTEN ONS KORT BEZOEK VERDER

Onze vriendelijke gids is ook nu Jean Mattelaer die over onze kerk niet uitgepraat geraakt. We beperken ons en laten het daarna aan de lezer of de bezoeker over: kom en zie!IMG_2937 glasraam bosseniers
Laatst stonden we aan O.L.V. van de Zeven Weeën en betraden we het Kelderke Gods. Als we onze wandeling voortzetten, dan komen we aan de bidkapel, ook wel weekkapel genaamd. Je zou ook kunnen zeggen: de winterkapel en de laatste maanden niet alleen de ruimte waar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de gelezen mis van 12.05 uur plaatsvindt, maar ook de vaste plaats voor de zondagse avondmis van 18 uur. Laten we – gezien de misurenwijziging – duidelijk stellen dat er in onze kerk op zondag altijd een viering om 18 uur behouden blijft.

In deze mooie en toch nog ruime kapel is er een in het oog springende triptiek te bewonderen van een tijdgenoot van Van Eyck, blijkbaar een streekgenoot, Bernard De Ryckere. Het driedelig majestueuze werk is op houten elementen geschilderd en niet op doek. De techniek van de compositie berust op de inspiratie van de schilder, een techniek die hij bij Van Eyck gezien had: de bijzonderste personages in het midden en altijd veel kleurig volk erbij.

We gaan verder en kunnen er niet naast kijken: de fijne, hoge en gedetailleerde Sacramentstoren, absoluut uniek. Waar zou je nog een tweede kunnen bewonderen? Een prachttoren, nog altijd in restauratie. Meer wil Jean daar nu niet over kwijt maar er zijn beslist gidsen of medewerkers van o. a. Kerk en Cultuur die daarover graag een woordje meer willen zeggen.

Heb je al eens een analyse van het ontwerp van het middenaltaar gemaakt? Het is nog maar zo’n tien jaar oud. Je kan gerust van een moderne opvatting spreken. Alles is in natuursteen zoals o.a. ook de zuilen in onze kerk. Het is dus geen uitzondering. Het geheel geeft een sobere indruk. Het altaar zelf reflecteert het symbool van de Drievuldigheid. Doordat er onderaan twee bescheiden openingen gemaakt zijn, kun je besluiten dat het altaar op drie voeten berust. Kijk dan eens naar de lezenaar: vier marmeren, rechthoekige blokken op elkaar vanwaar de lector de eerste lezing voorleest en vanwaarop dan ook het evangelie wordt gebracht en de homilie. Het verwijst dus naar de vier evangelisten. Het is dus allemaal niet zomaar gecreëerd, het is geen toeval.

Laten we ook even aan de preekstoel verwijlen. Een mooi, neobarokmonument, in alle opzichten heel verzorgde sculptuur, verhoudingen en vorm. Vier aartsengelen dragen deze preekstoel. Op iedere hoek onderaan zijn de vier evangelisten voorgesteld, hetzij door een dierenkop of een mensenhoofd.IMG_2939 hoofdgifig kelderke gods

We willen ons beperken tot een zicht op het glasraam van de ‘bosseniers’ (de karabijnschutters) in de zijkapel (ongeveer achter de preekstoel) van O.L.V van de Bosseniers. Dit glasraam werd heel wat jaren terug hersteld, gerestaureerd. Bij de afwerking weigerde de toenmalige pastoor eerst om de factuur te vereffenen maar al spoedig kwam er een compromis en werd alles betaald.

Dank je wel, beste Jean, voor al deze weetjes die wel in herinnering mogen worden gebracht.

OP DE AGENDA

* De orgelbespelingen in onze kerk zijn in september heropgestart: op de 13de om 16.30 uur stipt concerteert de in Rusland geboren Anna Rusakova. Die gehele maand staat het werk van Herman Roelstraete (1825-1985) in de kijker en kunnen we ook genieten van de uitvoering van Advayavada, nieuw werk van Geert De Praetere.

Al dit fraais is gratis toegankelijk, maar een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.

* Meer dan het vermelden waard is het soloconcert dat Sigiswald Kuijken op vrijdag 18 september om 20 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk geeft. De opbrengst van dit Bachfestijn gaat volledig naar het dynamische ensemble La Petite Bande. Kaarten bij Dirk Blockeel.