Home

Welkom op de website van Sint-Maarten Kortrijk

Parochiaal secretariaat*
..pcsintmaarten@skynet.be  koster Filip Opsomer 0496 14 70 78
* info i.v.m. dopen – huwelijken – uitvaarten – intentievieringen – …

Info zaal Parochiaal Centrum ‘de ZINderinG’
..pcsintmaarten@gmail.com of tel 0495 24 29 17

Contactpersoon voor de pastorale activiteiten
pr.G.Morlion 0475 87 41 81

Klik hier om in te schrijven voor het vormsel in 2019

PASSIO 2018

project rond MARTYRS van Bill Viola 15feb 20u opening 18feb 16.30 mmm 25feb 17u barok in Hospitaalkerk 2mrt 20.30 polyfonie El Grillo 8mrt 20u zindering homes+dieux 15mrt 20u liturgische zangavond 17mrt 20u Blagovest 25mrt 15u Sint-Jan: Matteuspassie klik hierboven voor TERTIO-artikel

Vormsel op 12 en In Vorm@17

Kandidaat-vormelingen die kiezen voor de lange weg kunnen nog steeds aansluiten bij de nieuwe groep van InVorm@17 gaat binnenkort van start.

KERK & LEVEN

Om uw abonnement op KERK & Leven te regelen kan u terecht bij de parochiaal contactpersoon, coördinator of de secretaris van uw parochie.